Overheidssteun zelfstandigen 2

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren TOGS

Vandaag is bekend geworden dat de SBI-code 7430 is opgenomen op de lijst SBI-codes.

Je kunt de lijst hier raadplegen.