Overheidssteun zelfstandigen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren TOGS

Het kabinet heeft deze tijdelijke regelingen ingesteld om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Helaas blijkt dat de SBI-code 7430, die voor de beroepen tolken en vertalen geldt, niet voorkomt op de lijst SBI-codes van beroepen die voor TOGS in aanmerking komen.

Dat betekent dat deze beroepsgroepen alleen gebruik kunnen maken van de TOZO. Deze laatste regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Mensen die een aanvraag doen, moeten voldoen aan een aantal eisen, o.a. minimaal 1225 uur per jaar werkzaam zijn in het eigen bedrijf. Niet alle leden voldoen aan deze eis zodat er voor hen geen overheidssteun is.

Het NGTV heeft samen met de AIIC een brief gestuurd naar minister Koolmees, staatssecretaris van Ark en alle leden van de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin wordt aangedrongen om

  • de SBI-code 7430 ook op te nemen zodat tolken en vertalers in aanmerking komen voor de TOGS-regeling
  • soepeler om te gaan met de eis van 1225 uur per jaar (of 23,5 uur per week), zeker als iemand net niet aan het aantal uren komt
  • Een uitzondering te maken m.b.t. het fysieke vestigingsadres voor de beroepsgroepen tolken en vertalers

Het beste zou zijn dat zoveel mogelijk tolken en vertalers met SBI-code 7430 een melding maken. De code is terug te vinden op je inschrijving van de KvK. Het ministerie inventariseert de meldingen en bekijkt of de regeling uitgebreid moet worden. Je kunt via de volgende link een melding maken: