Steunpakket overheid zzp'ers

Gisteravond heeft het kabinet een groot steunpakket voor ondernemers gepresenteerd. Daarmee maakt het kabinet duidelijk dat de uitbraak van het coronavirus niet alleen maar een ondernemersrisico is, zoals minister Wiebes dit weekend aangaf. Hij kreeg daarop veel kritiek van zzp’ers.

De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk. In dit artikel worden de maatregelen toegelicht die voor zelfstandigen zijn genomen om deze moeilijke periode door te komen.

Tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers

Het kabinet wil een tijdelijke voorziening instellen voor zelfstandigen met financiële problemen. Deze regeling is aanvullend op de mogelijkheden die er al zijn (BBZ, krediet aanvragen, BMKB, voorlopige aanslag wijzigen) en is gericht op het snel verstrekken van hulp. Je kunt op twee manieren ondersteuning aanvragen: een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal.

Bijstand voor zelfstandigen

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Deze regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt.

Bedrijfskapitaal

Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en een flinke verlaging van het rentepercentage.

Het kabinet gaat nu in gesprek met verschillende partijen om dit zo snel mogelijk handen en voeten te geven. Zodra de regeling gereed is, kun je dat uiteraard teruglezen op de website.

Liquiditeitssteun

Een andere manier man liquiditeitssteun is uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Stuur daarvoor een schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst (Postbus 100, 6400 AC Heerlen). Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijg je per direct uitstel van betaling. Ook hier worden maatregelen genomen om de snelheid van het proces te bevorderen. Een individuele beoordeling vindt later plaats en je hoeft niet meteen de vereiste “verklaring van een derde-deskundige” mee te sturen. Daarnaast zal de Belastingdienst de komende periode geen boetes uitdelen. Ook bij deze maatregel onderzoekt het kabinet nog hoe het precies vormgegeven wordt.

Noodloket

Voor zzp’ers die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt er een noodloket. Belangrijke vereiste is dat er sprake moet zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Dit geldt bijvoorbeeld voor horecagelegenheden, schoonheidssalons, en andere zelfstandigen die in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.

Het gaat om een forfaitair bedrag van €4.000 voor de periode van 3 maanden die niet hoeft te worden terugbetaald. De precieze voorwaarden worden uitgewerkt.

Uitstel van betaling van belastingen

Ondernemers inclusief zzp’ers kunnen, nadat aangifte is gedaan en voor wat betreft de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting nadat een aanslag is ontvangen, de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting. Nadat het verzoek - waarin de ondernemer uitlegt hoe hij/zij door de uitbraak van het coronavirus in liquiditeitsproblemen is gekomen - is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling. Een eventuele boete voor niet (tijdig) betalen hoeft u in het geval van een tijdig verzoek niet te betalen. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats door de Belastingdienst. Ondernemers hoeven niet onmiddellijk een “verklaring van een derde deskundige” mee te sturen.

Tijdelijke verlaging van invorderingsrente en belastingrente

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald dan moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 wordt de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01% voor alle belastingschulden.

De belastingdienst rekent belastingrente als niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte is gedaan. Het tarief van de belastingrente van 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de andere belastingen wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%. De tijdelijk verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020 voor alle belastingen uitgezonderd de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de tijdelijke verruiming BMKB opengesteld, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Je kunt voor een aanvraag bij je bank terecht.

Qredits

Heb je een financiering bij Qredits lopen en ben je getroffen door de coronacrisis dan kun je een beroep doen op een uitstel van aflossing voor een termijn van maximaal 6 maanden.