Maatregelen coronavirus

Ook voor jou als tolk of vertaler hebben de recente maatregelen in verband met het coronavirus gevolgen. Hieronder vind je verschillende mogelijkheden voor het opvangen van de financiële impact.

Coronaloket

De Kamer van Koophandel heeft een speciaal Coronaloket geopend. Hier kun je terecht met al je vragen. Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op 0800-2117.

Uitstel van betaling

Als je betalingsproblemen ondervindt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting is er onder voorwaarden uitstel van betaling mogelijk. Lees hier meer.

Wijziging voorlopige aanslag

Verwacht je een lagere winst als gevolg van het coronavirus? Dan kun je de Belastingdienst verzoeken om je voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 te laten verlagen. Er is aangekondigd dat een dergelijk verzoek door de Belastingdienst zal worden ingewilligd.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bij dreigende financiële problemen kun je de overheid vragen garant te staan voor leningen. Hiermee kun je liquiditeitsproblemen opvangen. Lees hier meer.

Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz)

Je kunt ook een beroep doen op de Bbz. Hiervoor kun je contact opnemen met je gemeente.

MKB Doorgaan

MKB Doorgaan is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp'ers met een een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

Meer informatie

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en van MKB Nederland kun je meer informatie vinden.