Ministerie EZ - situatie tolken en vertalers

Er is eindelijk een reactie ontvangen n.a.v. de brief die het NGTV i.s.m. de AIIC begin april, net na het uitbreken van de coronacrisis, naar het Ministerie van Economische Zaken heeft gestuurd om de situatie van de vertalers en tolken onder de aandacht te brengen.

Hier zijn inmiddels zeven maanden overheen gegaan. In de tweede helft van november wordt er een webinar gegeven over de huidige steunmaatregelen. De datum en het tijdstip hiervoor volgen nog.

Bekijk de reactie hier.