NGTV zoekt nieuwe bestuursleden

Vertolken, vertalen en samenwerken:
Kun jij luisteren en de essentie van wat er leeft vertolken?
Kun jij ideeën vertalen naar beleid?
Kun jij beleid vertalen naar plannen en concrete acties?
Kun jij goed samenwerken?

Dan ben jij misschien de juiste persoon voor het bestuur van het NGTV, het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers. Met ruim 1100 leden is het NGTV de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland.

Wij zoeken:

Actieve bestuursleden


Je kunt het dynamische krachtenveld waarin tolken en vertalers werken overzien.

Je begrijpt dat deze beroepen ingrijpend veranderen door technologische ontwikkelingen, die een bedreiging vormen en tegelijk nieuwe kansen bieden.

Je hebt een helikopterview en een moderne visie op het besturen van een beroepsvereniging.

Je hebt affiniteit met een of meer van de volgende domeinen: bestuur en organisatie, belangenbehartiging, permanente educatie en kwaliteit, financiën, IT, communicatie - en natuurlijk: taal.

Daarnaast herken je jezelf in de volgende kwaliteiten:

je werkt op strategisch niveau en bent in staat focus aan te brengen in te bespreken thema’s
je hebt een relevant netwerk en bent maatschappelijk betrokken
je bent integer, je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en je hebt een onafhankelijke opstelling
je hanteert een goed evenwicht in betrokkenheid en afstand
je kunt buiten geijkte kaders denken, kijken en meebewegen in alles wat nodig is om toegevoegde waarde te bieden aan onze leden
je hebt een positief-kritische mindset en bent in staat om in teamverband problemen op te lossen

Bestuurlijke ervaring in verenigingen is een pré, maar is niet noodzakelijk. Wel verwachten we visie, motivatie en toegevoegde waarde op een of meer van de genoemde domeinen.

Het bestuur wordt ondersteund door een directeur en een communicatiemedewerker. Het secretariaat en de administratie zijn extern ondergebracht.

Op dit moment bestaat het bestuur uit drie leden: een externe voorzitter en twee NGTV-leden. De zittingstermijnen van deze leden lopen in november 2019 en april 2020 af. Daarom zijn we op zoek naar ten minste twee nieuwe bestuursleden. Een van hen zal de functie krijgen van penningmeester en daarvoor is financiële basiskennis en ervaring vereist, bijvoorbeeld het opstellen van een begroting en het lezen en interpreteren van een balans en exploitatierekening.

Het bestuur en de directeur ontmoeten elkaar elke vier tot zes weken, afwisselend live en per Skype. Daarnaast vindt de nodige afstemming per e-mail plaats. Een tijdsbesteding van gemiddeld drie uur per week is realistisch. De zittingstermijn is drie jaar met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming.

De functie van bestuurslid is onbezoldigd; alleen de externe voorzitter krijgt een passende vergoeding.

Informatie en sollicitatie

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met:
Paula Kager, bestuursvoorzitter: 06 5282 5945 of paula.kager@ngtv.nl
Wilma Tacoma, directeur: 06 5469 4568 of wilma.tacoma@ngtv.nl

Je kunt een digitaal informatiepakket opvragen bij het secretariaat van het NGTV: telefoon 071 519 1070 of ngtv@ngtv.nl. Meer informatie over het NGTV is te vinden op onze website: www.ngtv.nl

Je sollicitatie kun je vóór 11 juli richten aan het secretariaat van het NGTV, t.a.v. het bestuur, via ngtv@ngtv.nl