Nieuwe bestuursleden gezocht!

Wie wij zijn

Organisatie

Wij zijn het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), met ± 1000 leden de grootste beroepsvereniging voor tolken en vertalers in Nederland. Ons doel is de belangen van deze beroepsgroep te behartigen.

Activiteiten

Dit doen wij door allerlei activiteiten, waaronder:

 • onderhandelen met overheid en bemiddelingsbureaus over de voorwaarden voor goed opdrachtgeverschap;
 • vergroten van de zichtbaarheid van de beroepsgroep bij bedrijfsleven en publiek;
 • organiseren van netwerkbijeenkomsten;
 • bevorderen van kwaliteit door faciliteren van trainingen en intervisie;
 • uitgeven van een kwartaalmagazine;
 • realiseren van voordelen en kortingen voor leden.

Functie

Het bestuur bestaat nu uit drie leden: een (externe) voorzitter en twee leden die de functie van secretaris respectievelijk penningmeester vervullen. Het bestuur wordt dagelijks ondersteund door de directeur, de medewerker communicatie en door het secretariaat en de financiële administratie (beide extern ingehuurd). Omdat een van de bestuursleden niet beschikbaar is voor herbenoeming ontstaat er in het najaar een vacante positie. Daarnaast willen we het bestuur uitbreiden tot vijf leden. Dit betekent dat het NGTV plaats heeft voor drie nieuwe bestuursleden.

Tijdsbeslag

Het bestuur vergadert elke maand. Deze vergaderingen vinden overdag en virtueel (via Zoom) plaats. Tussentijds hebben we informeel overleg – via de mail, telefonisch en/of in de vorm van een ‘virtueel koffie-overleg’. Een vergadering duurt twee uur.

Bestuursleden zijn ook aanwezig op de Algemene Ledenvergaderingen (voorjaar, najaar).

De functie van bestuurslid vraagt om een inzet van 4 tot 8 uur per maand. Het tijdsbeslag is ook afhankelijk van de taken, verantwoordelijkheden en/of bijzondere projecten waar je je aan committeert.

Met wie wij graag in contact komen

Spreekt het je aan om in teamverband de belangen van tolken en vertalers goed te behartigen? We zoeken drie nieuwe bestuursleden met expertise, daadkracht, affiniteit met de beroepsgroep en een ondernemende spirit. Misschien iets voor jou?

Je herkent je in het volgende profiel:

 • commercieel inzicht in hoe je de beroepsgroep in de zakelijke wereld kunt positioneren;
 • geïnteresseerd in het brede veld van werkzaamheden van tolken en vertalers; veelzijdige belangstelling;
 • het belang van het NGTV als prioriteit kunnen zien en het eigenbelang daaraan ondergeschikt kunnen maken;
 • bereid zijn om compromissen te sluiten;
 • vanuit verschillende perspectieven kunnen denken om de positie van het NGTV te consolideren en verder uit te bouwen.

Breng je het volgende mee, dan is dat een pré:

 • ervaring in bestuur of raad van toezicht van non-profitorganisatie of beroepsvereniging;
 • actief in een minder courante taal (streven: diversiteit in talen);
 • actief in meerdere markten, domeinen of specialisaties (streven: diversiteit in specialisaties);
 • een juridische achtergrond of affiniteit met juridische zaken;
 • afkomstig uit het Noorden of Oosten van Nederland (streven: geografische spreiding).

Lidmaatschap van het NGTV is geen vereiste.

Contact

Ben je geïnteresseerd en herken je je (grotendeels) in het profiel? Reageer dan als volgt:

 • Stuur een bericht met korte motivatie of een korte introductie-videoboodschap aan Ammerins Moss-de Boer: ammerins.moss-deboer@ngtv.nl of
 • Wil je eerst meer weten of even informeel kennismaken? Bel dan met directeur Wilma Tacoma of bestuurslid Ammerins Moss-de Boer via het secretariaat: 071 519 1070

Meer informatie over het NGTV is te vinden op onze website www.ngtv.nl.

Publicatiedatum oproep:10 maart 2022
Sluitingsdatum reacties:10 juni 2022