Nieuwe kring van Slowaakse en Tsjechische tolken en vertalers

Slowaken en Tsjechen zijn twee volkeren die cultureel, historisch a taalkundig zodanig met elkaar verbonden zijn dat het ons een haalbaar doel leek om gezamenlijk een collegiale groep te gaan vormen.

Eindelijk is het zover en hebben de Slowaakse en Tsjechische tolken en vertalers zich verenigd en op 16 februari 2019 is de Kring van de Slowaakse en Tsjechische tolken en vertalers officieel opgericht. Bij de oprichting was een groepje van vijf tolken en vertalers aanwezig met de grote ondersteuning van vele collega’s die helaas zelf verhinderd waren.

Er is een eigen actieve WhatsApp groep voor het uitwisselen van taalkundige, culturele tips en als hulpmiddel bij het zoeken naar een werkvervanger bij plotselinge verhindering.

Ook wordt er gebruik gemaakt van GoogleGroups. Bij de oprichting zijn organisatorische kwesties en het huidige aanbestedingsbeleid besproken en er zijn plannen voor eigen PE-activiteiten gemaakt. Het was een hele gezellige bijeenkomst die voor een betere professionele samenwerking en fijne omgang onder elkaar zorgt.

Coördinatoren van de CS Kring zijn Zora Terrichová en Ton Máčel.