Tolken in de GGZ

Door: Mariëlle Moonen, tolk/vertaler Spaans en coördinator medisch tolknetwerk NGTV

Update november 2021

Zoals je al eerder hebt kunnen lezen in de Linguaan en diverse (sociale) media, voert de Johannes Wier Stichting een campagne om de tolkvergoeding terug te krijgen in de zorg. NGVT is actief betrokken bij deze campagne. Het eerste resultaat is er, want per 1 januari a.s. is er weer een tolkvergoeding beschikbaar voor de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).

Tolkvergoeding in de GGZ

De inzet van de “talentolk” (als tegenhanger van gebarentolk) kan per 1 januari 2022 apart worden gedeclareerd door de zorgaanbieder zelf. Voorheen zat de toeslag voor de inzet van een talentolk versleuteld in de zorgtarieven. Zorgaanbieders die veel cliënten hadden die de Nederlandse taal niet machtig waren, maakten bovengemiddeld veel kosten en kwamen hierdoor soms niet uit met de tarieven. Dat wordt nu opgelost. Meer informatie kun je vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie , die van NGTV en de Johannes Wier Stichting.

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel de GGZ en FZ (Forensische zorg) maximaal kunnen declareren. Er wordt niet aanbesteed, dus elke zorgaanbieder kan zelf afspraken maken met tolken of tolkenbureaus.

Prestatiecode

Naam

Financieringsstroom

Maximum

tarief (incl. btw)

TC0001

Toeslag inzet tolk 5 minuten

ggz en fz

€13,98

TC0002

Toeslag inzet tolk 15 minuten

ggz en fz

€28,23

TC0003

Toeslag inzet tolk 30 minuten

ggz en fz

€52,38

TC0004

Toeslag inzet tolk 45 minuten

ggz en fz

€77,67

TC0005

Toeslag inzet tolk 60 minuten

ggz en fz

€100,42

TC0006

Toeslag inzet tolk 75 minuten

ggz en fz

€126,54

TC0007

Toeslag inzet tolk 90 minuten

ggz en fz

€153,20

TC0008

Toeslag inzet tolk 120 minuten

ggz en fz

€235,78


Het NGTV wil niet alleen de tolken en vertalers, maar ook de zorgaanbieders goed informeren over de mogelijkheden en ontwikkelingen. Houd dus de eerder genoemde websites en sociale media goed in de gaten. Wij vragen je alle informatie volop te verspreiden onder andere tolken en zorgaanbieders.

Onderzoek bekostiging

Een nieuwe ontwikkeling is bijvoorbeeld de motie die onlangs is aangenomen in de Tweede Kamer. De regering gaat de voor- en nadelen van de verschillende vormen van bekostiging van professionele tolken en de praktische uitvoerbaarheid daarvan voor zorgverleners en zorgaanbieders in kaart brengen. De regering zal de Kamer daar zo spoedig mogelijk over informeren. Ofwel, ook in andere zorgsectoren wil men tolken weer gaan bekostigen, maar men wil eerst goed bestuderen hoe dit het beste kan worden gefinancierd.

Registreer jouw specialisaties en opleidingen in de ledenzoeker

Ben je lid van NGTV en heb je ervaring met tolken in de zorg? Zorg dan dat je in jouw profiel de specialisatie geneeskunde hebt aangevinkt en vermeld tevens eventuele opleidingen en bijscholingen. Zorgaanbieders kunnen je dan gemakkelijk vinden in de ledenzoeker. In het register Rbtv kun je deze specialisatie helaas niet vermelden. Wil je (meer) gaan tolken in de GGZ of zorg en hier meer over leren? Schrijf je dan in de voor de GGZ-specialisatie van KTV Kennisnet. Ook ITV biedt modules over tolken in de gezondheidszorg.

Heb je vragen over dit onderwerp? Mail deze dan naar ngtv@ngtv.nl