Tolken in de zorg

Update december 2021

Het NGTV is actief betrokken bij de campagne van de Johannes Wier Stichting ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’. De Tweede Kamer heeft in november een motie aangenomen waarin VWS wordt verzocht om een ‘structureel domeinoverstijgende oplossing’ te zoeken. Zorgprofessionals moeten eenvoudig toegang krijgen tot professionele tolken. VWS is nu aan zet. Zij werken samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die gaat over alle tarieven in de zorg.

Het NGTV en de Johannes Wier Stichting zaten recent aan tafel met de Directie Regulering van de NZa. Wij wilden de NZa inzicht geven in de positie, werkwijze en belangen van tolken (met een medische specialisatie). Verder is er uitgebreid gesproken over kwaliteitsbewaking, eventuele tariefdifferentiatie, de rol van bemiddelaars, de tarieven voor tolken ‘onder aan de streep’ en de aantrekkelijkheid van de zorg voor tolken. Het was een zinvolle en constructieve bespreking. Fijn dat we nu een directe ingang hebben bij de NZa en dat de positie en belangen van tolken in het hele krachtenveld stevig zijn benadrukt!

Tolken in de GGZ worden per 1 januari 2022 weer vergoed. De tolkentarieven voor de andere domeinen – huisartsenzorg, geboortezorg, medisch-specialistische zorg, sociale dienstverlening – volgen waarschijnlijk later.

De GGZ-tarieven voor tolken liggen voor 2021 al vast. De verantwoordelijke instanties bekijken of er nog reistijdvergoeding komt voor de tolken in de GGZ. De ingangsdatum voor zo’n reistijdvergoeding is dan niet eerder dan 1 januari 2023.

Tools

Er zijn een aantal handige tools ontwikkeld, zoals een infographic, die intern verspreid kan worden. Je kunt hem afdrukken en ophangen als poster of digitaal plaatsen op een intranet. Onder de FAQ zijn antwoorden op veel voorkomende vragen opgenomen.