Translating Europe Forum 2023

Op vrijdag 10 november 2023 nam ons bestuurslid Ammerins Moss - de Boer deel aan het Translating Europe Forum 2023. Ze vertegenwoordigde het NGTV tijdens een paneldiscussie over het onderwerp Fair Play - Fair Pay.

Het was een interactief forum waaruit duidelijk naar voren kwam dat vertrouwen en samenwerking van groot belang zijn en blijven. Vertalers en vertaalbureaus werken samen aan een eindproduct voor de klant en in die samenwerking moeten we transparant en gelijkwaardig handelen.

Het machtsverschil blijft bestaan, tenzij vertalers zich verenigen en samen in en met de beroepsorganisaties hun stem laten horen. De sector wordt steeds internationaler, waardoor ook de samenwerking tussen beroepsverenigingen onderling steeds belangrijker wordt.

Bekijk via onderstaande links de presentaties en de paneldiscussie terug.