Vertalingen voorzien van handtekening en stempel

Er komen de laatste tijd steeds vaker vragen van beëdigde vertalers over verzoeken die zij van vertaalbureaus ontvangen om vertalingen te voorzien van stempel en handtekening en op deze manier alsnog te beëdigen. De vertaling is in deze gevallen gemaakt door een niet-beëdigde vertaler.

We raden dat als NGTV sterk af en wel om de volgende redenen:

Alleen de opsteller van de tekst (=vertaler) mag een document beëdigen. Er is sprake van valsheid in geschrifte om zonder meer een vertaling van een collega te beëdigen. Als de collega echter op de hoogte is dat de tekst op deze manier wordt beëdigd en hier akkoord mee gaat, is het zaak om de tekst goed na te lezen c.q. te reviseren voordat er een handtekening en stempel onder wordt gezet.

Degene die de vertaling beëdigt, is dan verantwoordelijk voor eventuele fouten. De fouten kunnen dus nooit afgewenteld worden op de oorspronkelijke vertaler. Het risico ligt dan bij degene die beëdigt.

Er wordt ook een negatief advies gegeven om op verzoek van een vertaalbureau in te gaan om een (of meer) blanco gestempelde en ondertekende verklaring(en) op te sturen zodat het proces voor beëdigde vertalingen wordt versneld. Als eenmaal de naam/ondertekening plus stempel onder een vertaling staan, is het voor die vertaler niet meer te bewijzen dat de vertaling niet door hem/haarzelf is gemaakt en afgeleverd. Als er een fout is gemaakt in de vertaling, komt de opdrachtgever uit bij de vertaler wiens naam en stempel is vermeld.

Beide praktijkvoorbeelden kunnen ertoe leiden dat de beëdiging wordt doorgehaald bij het Bureau Wbtv.