Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

NGTV Nieuwsbrief nr. 6

  • Aanbod LOI
  • Hiëronymusdag
  • Webinar
  • Gesprek VViN
  • TolkTalk en reactie bestuur
  • Nieuwe medewerkster communicatie: Lilian Kremers

De Linguaan: vakblad voor tolken

Aanbod LOI exclusief voor leden NGTV

15% korting op LOI-cursussen Nederlands (NIEUW AANBOD)

NGTV en de LOI slaan de handen ineen om onze leden extra te ondersteunen. Tot 30 september biedt de LOI 10% korting plus 5% extra korting bij betaling ineens, exclusief voor leden van het NGTV.

Een aantal cursussen zijn voor het NGTV geselecteerd. Klik hier voor inhoudelijke informatie.

De Linguaan: vakblad voor tolken

NGTV in gesprek met VViN

Overleg met VViN over convenant ?Hongaars model?

Het NGTV-bestuur heeft op 6 juli verkennend gesproken met het bestuur van de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN). Het was een open en constructief overleg. Onderwerp van gesprek was het convenant dat gesloten is door Hongaarse partijen: tolk- en vertaalbureaus en freelance tolken en vertalers. Lees hier meer.

De Linguaan: vakblad voor tolken

Welkom Lilian Kremers

In de vorige nieuwsbrief hebben we afscheid genomen van Caroline Helversteijn. Onze nieuwe medewerkster communicatie Lilian Kremers zal officieel per 1 september starten en wordt de komende periode ingewerkt.

Zij stelt zich hier aan u voor.

Papier

Gewaarmerkt papier

Veel leden hebben inmiddels gemeld dat het papier met watermerk, dat tot voor kort bij Joh. Enschede te bestellen was, niet meer door dit bedrijf geleverd wordt.

De firma De Bink uit Leiden is bereid gevonden dezelfde kwaliteit papier te leveren tegen een betere inkoopprijs dan u gewend bent. Het productieproces is inmiddels in volle gang en de verwachting is dat dit papier na de zomervakantie leverbaar zal zijn.

FIT Europe

NGTV Hiëronymusdag

Op 22 september Samen sterker naar de markt!

Je bent van harte uitgenodigd op de Hiëronymusdag van het NGTV.

Ontmoet nieuwe collega’s en praat bij met oude bekenden. Ontwikkel je vaardigheden tijdens de workshops en investeer tijd en energie in jezelf en in je waardevolle netwerk.

Er volgt binnenkort meer informatie over het programma en over de aanmelding.

Graag tot ziens op 22 september!


De Linguaan: vakblad voor tolken

TolkTalk programma Tolken in de Toekomst

De nieuwste TolkTalk van het programma Tolken in de Toekomst is op de website gepubliceerd. Klik hier voor deze nieuwste TolkTalk.

Bericht van het bestuur:

Eind mei zijn door enkele leden van het programma Tolken in de Toekomst de eerste plannen voor uitbreiding van het Register gepresenteerd. Eind juni heeft het NGTV samen met PZO een vervolgoverleg gehad bij het ministerie van J&V over deze geplande uitbreiding. Hoewel het NGTV niet afwijzend staat tegenover differentiëring van het Register, heeft het bestuur bezwaren tegen het huidige voorstel. Het NGTV heeft inmiddels een schriftelijke reactie naar de leden van het Programma gestuurd en het bestuur heeft de samenwerking gezocht met diverse opleidingsinstanties om hierin verder samen op te trekken.

De Linguaan: vakblad voor tolken

Proefwebinar Engels - Nederlands

In het laatste nummer van de Linguaan is een artikel opgenomen over een proefwebinar dat op 15 augustus zal plaatsvinden. De link in dat artikel, dat leidt naar de tekst die vertaald moet worden, werkt helaas niet. Als je mee wilt doen aan dit webinar, kun je een mail sturen naar Willem Jan Gasille. De link in het artikel over het webinar, dat naar het mailadres leidt, functioneert wel goed.

Lees verder
De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

15 augustus

Proefwebinar Engels - Nederlands

28 augustus

AIIC - Notatietechnieken voor het consecutief tolken

8 september
Vertalersborrel Eindhoven

6/8 september
FIT 2018 - 13th International Legal Forum (DU)

17 september
Kring Midden - Oost Brabant

22 september
NGTV Hiëronymusdag

29 oktober
Kring Arnhem Nijmegen

3 november
Coördinatorendag, Kargadoor Utrecht

23 november
Kring Midden - Oost Brabant

23 en 24 november
FIT-Europe Congres, Den Haag

30 november
Algemene Ledenvergadering te Utrecht

Wilt u dat uw bijeenkomst wordt opgenomen in de agenda? Neem dan contact op met de communicatiemedewerker via communicatie@ngtv.nl

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden