Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

NGTV Nieuwsbrief nr. 10

  • Hiëronymusdag
  • Verlenging registratie
  • Reactie uitbreiding Register
  • TiNT-dag
  • Agenda

De Linguaan: vakblad voor tolken

NGTV Hiëronymusdag

Samen sterker naar de markt!

Heb jij je al aangemeld? Doe het snel!

Het programma is gericht op samenwerking. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen en nodigen je daarom van harte uit. Het belooft een afwisselende, inspirerende en vooral interactieve dag te worden!

Klik hier voor het uitgebreide programma.

Ja, ik meld me aan!

Reminder verlenging registratie

Registreer je PE- punten op tijd bij Bureau Wbtv!

Beëdigde tolken en vertalers moeten hun behaalde PE-punten registreren bij Bureau Wbtv. Binnenkort loopt weer een termijn af. Vraag dus op tijd je verlenging aan.

Lees verder

Verklaring Omtrent Gedrag

Tolken en vertalers kunnen digitaal een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen voor Bureau Wbtv. Het is niet meer nodig dat je de VOG-aanvraag indient bij de gemeente. Een digitale VOG-aanvraag scheelt je papierwerk, is sneller en goedkoper.

De Linguaan: vakblad voor tolken

Reactie Ministerie van Justitie op uitbreiding Register

Eind mei zijn door enkele leden van het programma Tolken in de Toekomst de eerste plannen voor uitbreiding van het Register gepresenteerd. Het NGTV heeft daaropvolgend een schriftelijke reactie naar de leden van het Programma gestuurd. Op 24 augustus heeft het bestuur een antwoord ontvangen vanuit het Programma dat je via deze link kunt lezen. Er zullen nog twee gesprekken plaatsvinden, met enkele tolken, om de verschillen van inzicht te bespreken. Daarna zal het bestuur zich beraden over de situatie.

De Linguaan: vakblad voor tolken

TiNT-dag op 26 oktober 2018

TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement biedt een forum aan beroepsbeoefenaars, onderzoekers, studenten en belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie voor het uitwisselen van kennis en ervaring en netwerken.

U kunt zich voor dit evenement inschrijven via de boekingswebsite van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Deze dag zal plaatsvinden in Antwerpen.

De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA SEPTEMBER

8 september
Vertalersborrel Eindhoven

6/8 september
FIT 2018 - 13th International Legal Forum (DU)

17 september
Kring Midden - Oost Brabant

22 september
NGTV Hiëronymusdag

Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit bij Lilian via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden