Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Vergadering

Het NGTV wenst je een schitterend nieuwjaar!

Tijdens de ALV kwam het al een beetje naar voren; er is ontzettend veel gebeurd in 2018! Zo zijn er Algemene Voorwaarden voor tolken gekomen, is de Linguaan gedigitaliseerd, is het NGTV nu helemaal AVG-proof en hebben we een aantal mooie ledendagen gehad!

Achter de schermen is er verder hard gewerkt aan belangenbehartiging en hebben we samen met de Belgische en Luxemburgse zusterverenigingen het FIT-congres georganiseerd. Deze mooie ontwikkelingen zullen in 2019 hun vervolg krijgen. We kijken ernaar uit dit samen met jullie vörm te gëvën!

De Linguaan: vakblad voor tolken

Startersdag 9 februari 2019

Je wilt voor jezelf beginnen als beëdigd tolk of vertaler, maar dit voelt als een grote sprong in het diepe. Want waar begin je? Op de NGTV Startersdag helpen ervaren tolken en vertalers hun aanstaande cöllega?s met een programma toegespitst op de meest gestelde vragen door beginnende tolken en vertalers!

Informatie en inschrijven

FEEDBACK RECHTSPRAAK

In 2016 heeft de Rechtspraak de Best practice vertolking en vertaling strafrechtspraak ontwikkeld. Sinds enige tijd biedt de Rechtspraak daarnaast ook een feedbackformulier voor tolken en vertalers aan.

Met dit formulier kun je positieve en negatieve ervaringen die bij het tolken en vertalen in een strafrechtelijke procedure zijn opgedaan delen met de Rechtspraak. Daarnaast kan feedback gegeven worden op de Best practice vertolking en vertaling strafrechtspraak. De feedback wordt vertrouwelijk behandeld.

Feedbackformulier Rechtspraak
De Linguaan: vakblad voor tolken

Nieuwe tarieven NGTV

N.a.v. de goedkeuring van de ALV zijn de nieuwe tarieven voor lidmaatschap in 2019 als volgt:
€ 200 (excl. btw) voor gewone leden die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt;
€ 155 (excl. btw) voor kandidaat-leden en voor gewone leden die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt;
€ 55 (excl. btw) voor studenten

De Linguaan: vakblad voor tolken

Declaratie kosten coördinatoren

Graag herinneren wij alle coördinatoren eraan dat zij hun kosten over 2018 bij ons declareren voor het einde van 2018!

Je kunt je declaratie rechtstreeks e-mailen aan secretariaat@ngtv.nl. Doe dit met een volledig ingevuld declaratieformulier en zorg ervoor dat je al je bonnetjes compleet hebt.

RAAMOVEREENKOMST TVCN

Het bestuur heeft kritisch gekeken naar het addendum bij de raamovereenkomst die TVcN aan de aangesloten tolken heeft voorgelegd. N.a.v. enkele overleggen die o.a. het NGTV het afgelopen jaar met TVcN heeft gevoerd over de pijnpunten in de raamovereenkomst zijn enkele artikelen aangepast.

Enkele opvallende bepalingen:

- artikel 8.1 in het addendum kent nu twee alinea’s die tegenstrijdig zijn; en

- de raamovereenkomst plus addendum zijn m.b.t. de geheimhouding in lijn met de AVG-wetgeving.

Daarnaast zou er berichtgeving in de markt circuleren dat het NGTV achter de raamovereenkomst en het addendum staat. Het bestuur wil eerst over enkele zaken m.b.t. raamovereenkomst en addendum overleggen met TVcN. De berichtgeving, die in de markt circuleert, is dus niet correct.

TVcN is inmiddels op de hoogte gesteld van de bevindingen.

LEDENZOEKER WEBSITE

Onlangs hebben er zich een aantal problemen voorgedaan met de ledenzoeker op de website. Er is een voorlopige oplossing gevonden, zodat iedereen gewoon weer zichtbaar en vindbaar is. Jullie kunnen erop rekenen dat de definitieve oplossing niet lang op zich zal laten wachten.

We realiseren ons dat sommigen de ledenzoeker actief inzetten als marketingmiddel. Omdat techniek altijd tijdelijk een hiaat kan hebben, willen we jullie aanmoedigen diverse vormen van marketing toe te passen om aan werkzaamheden te komen.

De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

9 februari 2019 - Startersdag
6 april 2019 - Algemene Ledenvergadering
18 mei 2019 - Coördinatorendag
29 juni 2019 - Midzomer ledendag (deze datum komt i.p.v. 22 juni!)

Schrijf bovenstaande data alvast in je agenda, meer informatie volgt.

Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden