tekst

tekst

7 redenen om te kiezen voor een tolk/vertaler van het NGTV

Hoog opleidingsniveau

Leden van het NGTV zijn veelal universitair geschoold en hebben minimaal een tolk- of vertalersdiploma op hbo-niveau. De toelatingscommissies tolken en vertalen van het NGTV hebben altijd onderzocht of zij op dit niveau werken.

Deskundigheid op specifieke vakgebieden

Leden van het NGTV zijn deskundig op een of meer specifieke vakgebieden. Denk aan recht, medisch, techniek, financiën of ICT. Vaak hebben zij in dit gebied gewerkt of gestudeerd. Het zijn specialisten die hun vak bijhouden.

Actuele kennis en vaardigheden

Leden van het NGTV blijven zich professioneel ontwikkelen, onder meer door deel te nemen aan intervisiegroepen en cursussen. Het NGTV stimuleert dit met een eigen opleidingsaanbod en een agenda met relevante opleidingen van andere organisaties.

Taal- en cultuurspecialisten

De ca. 1100 leden van het NGTV zijn taalspecialisten die tolk- en vertaaldiensten leveren in vrijwel alle talen en vakgebieden. Zij beheren hun talen tot in de puntjes en hebben veel oog voor cultuurverschillen, waardoor ze u behoeden voor culturele missers.

Betrokken ondernemers

De meeste leden van het NGTV zijn zelfstandig ondernemer. Hierdoor kunt u rekenen op een grote inzet en betrokkenheid. U hebt altijd met dezelfde persoon te maken, die op den duur aan een half woord genoeg heeft. Hij of zij verdiept zich grondig in uw boodschap en adviseert u graag over de beste manier om die voor het voetlicht te brengen. Want communicatie is meer dan het omzetten van woorden.

Heldere voorwaarden en klachtenregeling

Leden van het NGTV hanteren voor uw opdrachten de algemene voorwaarden van het genootschap. Deze voorwaarden zijn helder, eerlijk en evenwichtig. Hebt u onverhoopt toch een klacht? Dan kunt u een beroep doen op het tuchtreglement of de geschillenregeling van het NGTV.

Betrouwbare partners

Leden van het NGTV moeten een erecode tekenen. Daarmee garanderen zij dat zij verantwoordelijk, vertrouwelijk en integer met uw opdrachten omgaan. Zij nemen alleen opdrachten aan waarvoor zij de juiste kennis in huis hebben. Zij doen wat ze beloven en houden zich strikt aan hun geheimhoudingsplicht.

Download de brochure

Waarom moet ik kiezen voor een tolk en/of vertaler die aangesloten is bij NGTV

Download de brochure