slide

Brochure voor bedrijven

Voor wie op zoek is naar kwaliteit en deskundigheid

U heeft een tolk nodig voor uw congres, vergadering of bespreking. Of een vertaler voor uw jaarverslag, website of akte. Liefst iemand die flexibel is en direct inzetbaar. Maar ook iemand die kwaliteit levert en deskundig is op uw vakgebied. Zo'n professional vindt u bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).

De leden van het NGTV zijn allemaal professionele tolken en vertalers. De tolken richten zich op gesproken taal, de vertalers op geschreven teksten. Zij werken veelal als zelfstandig ondernemer en vinden elkaar bij het NGTV. Het NGTV helpt u om gemakkelijk en snel een tolk of vertaler te vinden die voldoet aan uw kwaliteitseisen.

7 redenen om te kiezen voor een tolk of vertaler van het NGTV

 1. Hoog opleidingsniveau
  Leden van het NGTV zijn veelal universitair geschoold en hebben minimaal een tolk- of vertalersdiploma op hbo-niveau. De toelatingscommissies tolken en vertalen van het NGTV hebben altijd onderzocht of zij op dit niveau werken.
 2. Deskundigheid op specifieke vakgebieden
  Leden van het NGTV zijn deskundig op een of meer specifieke vakgebieden. Denk aan recht, medisch, techniek, financiën of ICT. Vaak hebben zij in dit gebied gewerkt of gestudeerd. Het zijn specialisten die hun vak bijhouden.
 3. Actuele kennis en vaardigheden
  Leden van het NGTV blijven zich professioneel ontwikkelen, onder meer door deel te nemen aan intervisiegroepen en cursussen. Het NGTV stimuleert dit met een eigen opleidingsaanbod en een agenda met relevante opleidingen van andere organisaties.
 4. Taal- en cultuurspecialisten
  De ca. 1200 leden van het NGTV zijn taalspecialisten die tolk- en vertaaldiensten leveren in vrijwel alle talen en vakgebieden. Zij beheren hun talen tot in de puntjes en hebben veel oog voor cultuurverschillen waardoor ze u behoeden voor culturele missers.
 5. Betrokken ondernemers
  De meeste leden van het NGTV zijn zelfstandig ondernemer. Hierdoor kunt u rekenen op een grote inzet en betrokkenheid. U heeft altijd met dezelfde persoon te maken, die op den duur aan een half woord genoeg heeft. Hij of zij verdiept zich grondig in uw boodschap en adviseert u graag over de beste manier om die voor het voetlicht te brengen. Want communicatie is meer dan het omzetten van woorden.
 6. Betrouwbare partners
  Leden van het NGTV moeten een erecode tekenen. Daarmee garanderen zij dat zij verantwoordelijk, vertrouwelijk en integer met uw opdrachten omgaan. Zij nemen alleen opdrachten aan waarvoor zij de juiste kennis in huis hebben. Zij doen wat ze beloven en houden zich strikt aan hun geheimhoudingsplicht.
 7. Heldere voorwaarden en klachtenregeling
  Leden van het NGTV hanteren voor uw opdrachten de algemene voorwaarden van het genootschap. Deze voorwaarden zijn helder, eerlijk en evenwichtig. Heeft u onverhoopt toch een klacht? Dan kunt u een beroep doen op het tuchtreglement of de geschillenregeling van het NGTV.

Download hier de brochure van het NGTV voor bedrijven.