slide

Over NGTV


Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) is met ca. 1.200 leden de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland. NGTV-leden zijn hoogopgeleide specialisten en vrijwel alle talen en vakgebieden zijn in het NGTV vertegenwoordigd, of het nu gaat om juridisch vertalers Engels, technisch vertalers Hongaars of congrestolken Chinees. Veel leden zijn beëdigd vertaler en/of beëdigd tolk. Het NGTV staat al ruim 60 jaar voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Het NGTV is gesprekspartner voor de overheid, het bedrijfsleven, de rechtspraak, andere beroepsverenigingen en opleidingen, aangaande alle zaken die betrekking hebben op de werkzaamheden en het functioneren van (zelfstandige) (beëdigd) tolken en vertalers.

Het NGTV zet zich in voor:

  1. de bevordering van de professionele en materiële belangen van de vertalers en tolken in het algemeen en van de NGTV-leden in het bijzonder;
  2. de bevordering van een juist begrip van de taak van vertalers en tolken;
  3. versterking van nationale en internationale positionering op het gebied van vertalen en tolken.

Het NGTV is dé beroepsvereniging voor alle tolken en vertalers die het beroep van vertaler en/of tolk uitoefenen als hoofdberoep of als nevenberoep, zelfstandig dan wel in dienstverband en voldoen aan de kwaliteitseisen die de vereniging stelt. Dit betekent dat leden van het NGTV over voldoende opleiding en/of werkervaring beschikken om met succes het beroep van tolk en/of vertaler op een professioneel niveau te kunnen uitoefenen.

Het NGTV is in 2.000 voortgekomen uit een fusie tussen het Nederlands Genootschap van Vertalers (NGV, opgericht op 22 februari 1956) en de Nederlandse Vereniging van Tolken en Vertalers (NVTV).

Het NGTV is lid van de Fédération Internationale des Traducteurs (FIT) een internationale federatie van verenigingen van tolken en vertalers.