slide

Bestuur


Het bestuur bestaat uit drie leden. Gestreefd wordt te komen tot een bestuur dat bestaat uit tolken en vertalers die zowel werkzaam zijn in het publieke als in het private domein.

Het bestuur vergadert eens per 4 weken en is als volgt samengesteld:

  • Mr. Paula Kager, voorzitter en externe oriĆ«ntatie
  • Carola Verhoeff, secretaris, kringen en secties, decentrale gremia en permanente educatie
  • Ammerins Moss, penningmeester, strategie en externe vertegenwoordiging
  • Robert Lintsen, algemeen bestuurslid

Voor contact met het bestuur, mail naar bestuur@ngtv.nl

Bureau

Vacatures

Het bestuur beraadt zich over aanvullende posities binnen het bestuur. Daarnaast zijn er altijd vrijwilligers nodig voor allerhande korte en lange projecten, zoals het meewerken aan ledendagen, het opzetten van webinars, meewerken aan de Linguaan etc. Heb je hier belangstelling voor, neem dan contact op via ngtv@ngtv.nl.

Stagiaires

Neem bij belangstelling voor een stageplaats contact op met het secretariaat via ngtv@ngtv.nl.