slide

Bestuur


Het bestuur bestaat uit drie leden. Gestreefd wordt te komen tot een bestuur dat bestaat uit tolken en vertalers die zowel werkzaam zijn in het publieke als in het private domein.

In de ALV van 25 augustus 2017 is Paula Kager voorgedragen als nieuwe voorzitter van het NGTV voor de benoemingsperiode van drie jaar. De ALV heeft hier mee ingestemd. Paula Kager is met ingang van 1 september gestart in haar nieuwe functie als voorzitter van het NGTV.

Het bestuur vergadert eens per 4 à 6 weken en is als volgt samengesteld:

  • Mr. Paula Kager, voorzitter en externe oriëntatie
  • Brigitte Dankers, secretaris, kringen en secties, decentrale gremia en permanente educatie
  • Willem Jan Gasille, penningmeester, strategie en externe vertegenwoordiging

Het volgende afstemmingsoverleg van het bestuur vindt plaats op 21 december 2018.

Voor contact met het bestuur, mail naar bestuur@ngtv.nl

Bureau

  • Drs. Wilma Tacoma, directeur. wilma.tacoma@ngtv.nl
  • Maaike van der Zwaag, communicatiemedewerker. communicatie@ngtv.nl
  • Mirella van Kempen, secretariaat. ngtv@ngtv.nl
  • Vacatures. Er zijn op dit moment geen vacatures. Open sollicitaties kunnen worden gericht aan het secretariaat.
  • Stagiaires. Neem bij belangstelling voor een stageplaats contact op met het secretariaat.