slide

Bestuur


Het bestuur bestaat uit zes leden. Het streven is z.s.m. in 2017 het bestuur uit te breiden met één, bij voorkeur interne, kandidaat. Hiermee bestaat het bestuur dan uit drie externe en vier interne leden. Gestreefd wordt te komen tot een bestuur dat bestaat uit tolken en vertalers die zowel werkzaam zijn in het publieke als in het private domein.

In de ALV van 25 augustus is Paula Kager voorgedragen als nieuwe voorzitter van het NGTV voor de benoemingsperiode van 3 jaar. De ALV heeft hier mee ingestemd. Paula Kager is met ingang van 1 september gestart in haar nieuwe functie als voorzitter van het NGTV.

Het bestuur vergadert eens per 4 à 6 weken. Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Mr. Paula Kager, voorzitter en externe oriëntatie
  • Brigitte Dankers, kringen en secties, decentrale gremia en permanente educatie
  • Willem Jan Gasille, strategie en externe vertegenwoordiging

Bestuursvergaderingen in 2018, tweede kwartaal

  • 21 mei, Gorinchem

Voor contact met het bestuur, mail naar bestuur@ngtv.nl

Bureau

  • Drs. Wilma Tacoma, directeur. wilma.tacoma@ngtv.nl
  • Drs. Caroline Helversteijn, beleidsmedewerker communicatie. communicatie@ngtv.nl
  • Mirella van Kempen, secretariaat. ngtv@ngtv.nl
  • Vacatures. Er zijn op dit moment geen vacatures. Open sollicitaties kunnen worden gericht aan het secretariaat.
  • Stagiaires. Neem bij belangstelling voor een stageplaats contact op met het secretariaat.