slide

College van Advies


Het NGTV kent een College van Advies dat gevraagd en ongevraagd adviseert aan het NGTV-bestuur. Daartoe wordt dit College altijd in het bezit gesteld van de notulen van de NGTV-bestuursvergaderingen. Dit College is als volgt samengesteld:

Drs. José Bibian, voorzitter, bibian@traductor.nl
Dr. Susanne Findenneg
Drs. Patricia Sondak-Karmadjaja
Drs. Joke van Zijl