slide

Voordelen lidmaatschap NGTV


Lid worden van het NGTV? Dan profiteer je van de vele producten en diensten en activiteiten die de beroepsvereniging de leden aanbiedt. Bij het reguliere lidmaatschap krijg je een vermelding in het online ledenregister. Zo kunnen potentiële klanten je gemakkelijk vinden!

Het lidmaatschap van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers staat open voor natuurlijke personen (dus geen vertaalbureaus) die:

 • het beroep van vertaler en/of tolk uitoefenen als hoofdberoep of als nevenberoep, zelfstandig dan wel in dienstverband
 • voldoen aan de kwaliteitseisen die de vereniging stelt
 • zich er schriftelijk toe verplichten om zich aan de regels van de vereniging te houden.

 • Van de leden van het NGTV wordt verwacht dat zij over voldoende opleiding en/of werkervaring beschikken om met succes het beroep van tolk en/of vertaler op een professioneel niveau te kunnen uitoefenen.

  Om als lid te kunnen worden toegelaten moet je aan één van de volgende toelatingscriteria voldoen:

 • je beschikt over ten minste een bachelorgetuigschrift op het gebied van vertalen en/of tolken van een erkend opleidingsinstituut; of
 • je beschikt over een aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau en ten minste twee jaar aantoonbare werkervaring als vertaler en/of tolk (ter beoordeling van de toelatingscommissie en het bestuur); of
 • je bent lid van een buitenlandse organisatie van tolken en vertalers, met vergelijkbare toelatingseisen als het NGTV (ter beoordeling van de toelatingscommissie en het bestuur).

 • De Commissie Toelating Vertalers en de Commissie Toelating Tolken van het NGTV beoordelen de aanmeldingen voor het lidmaatschap van respectievelijk vertalers en tolken. Aan de beoordeling van je aanmelding zijn geen kosten verbonden.

  Heb je geen vooropleiding gedaan, dan bestaat de mogelijkheid om buiten het NGTV een toets af te leggen ter voorbereiding op de toelating tot het NGTV. Informatie hierover vind je op de pagina's Vertaalopleidingen en Tolkopleidingen.

  Voor enkele specifieke talen, waarvoor in Nederland geen andere toetsmogelijkheden bestaan, kan bij het NGTV een toets afgelegd worden. Deze toets regelt alleen de toegang tot het NGTV-lidmaatschap. Neem voor meer informatie contact op met het NGTV-secretariaat.

  Studenten komen in aanmerking voor deze status op vertoon van hun studentenpas of collegekaart. De peildatum voor het student-lidmaatschap is 1 januari. Elk najaar zal de student de studentenpas of collegekaart van het nieuwe collegejaar overleggen om het studentenlidmaatschap te verlengen.

  Na aanmelding om lid te worden, krijg je de status kandidaat-lid. Deze status geldt voor de periode dat de aanvraag tot lidmaatschap in behandeling is.

  De contributie voor het lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

  Voor het jaar 2019 bedraagt de contributie:

 • € 200 (excl. btw) voor gewone leden die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt*;
 • € 150 (excl. btw) voor gewone leden die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt*;
 • Zo lang je de status kandidaat-lid hebt, betaal je geen contributie
 • € 50 (excl. btw) voor studenten

 • * De peildatum is 1 januari

  Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar wordt de contributie berekend naar verhouding van de niet-verstreken kalendermaanden.

  Deze contributie wordt in 2019 verhoogd met € 18 in verband met het lidmaatschap van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Deze contributie wordt niet hoger dan € 18 per jaar behoudens indexering. Deze contributie hoeft alleen betaald te worden door leden die zzp'er zijn.

  Houd alsjeblieft rekening met een behandelingstermijn van circa 2 maanden.

  Als je geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van het NGTV, kun je bij het secretariaat een aanmeldformulier aanvragen of kun je je hier aanmelden.

  Als lid van het NGTV dien je je te houden aan de Erecode.