slide

  Algemene Ledenvergadering


  De Algemene Ledenvergadering van het NGTV komt ten minste 2 keer per jaar bijeen. De eerste ALV van 2019 staat gepland op 6 april a.s.

  Op 24 maart heeft de eerste ALV van 2018 plaatsgevonden in Utrecht. Voorafgaand aan de ALV gaf Kor de Boer van Privacy Zeker een workshop over de AVG. Hij heeft uitgelegd waarom dit soort wetgeving er is, wat er gaat veranderen in de privacywetgeving, wat dit voor ieder persoonlijk inhoudt en welke technologieën de privacy mogelijk bedreigen. Leden die hierbij aanwezig waren hebben deze workshop erg positief beoordeeld.

  Indien gewenst, kun je gebruik maken van een tool die door Privacy Zeker wordt geleverd zodat je zelf op 25 mei a.s. aan de nieuwe wetgeving voldoet. Doordat het NGTV lid is van PZO, wordt deze tool voor leden met korting aangeboden.

  Er waren helaas erg weinig leden aanwezig bij de ALV, ondanks dat er belangrijke punten op de agenda stonden zoals het financieel jaarverslag 2017 en de begroting 2018. Zoals uit het financieel jaarverslag 2017 blijkt, zijn er meer uitgaven geweest dan waren begroot. De oorzaken van deze overschrijding zijn uitvoerig besproken, evenals de maatregelen die er zijn genomen om de uitgaven in 2018 te beperken. Het bestuur heeft o.a. een Regeling Vergoedingen opgesteld en dit document is ter info gepresenteerd tijdens de ALV. Daarnaast zal de Linguaan vanaf het tweede kwartaal in digitale (printbare) vorm verspreid worden. Door de Linguaan digitaal uit te brengen, worden de kosten sterk gereduceerd en komen er nieuwe mogelijkheden in beeld voor het verenigingsblad.

  Tijdens de ALV is er gesproken over een eerder onder de leden gehouden enquête. De resultaten uit deze enquête zijn grotendeels verwerkt en gepresenteerd in het Beleids- en Werkplan 2017. Dit Beleids- en Werkplan stond op de agenda van de ALV van december 2016.

  Tevens is een wijziging van art. 9.1.1 van het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Dat houdt in dat de begroting samen met het financieel jaarverslag van het voorbije jaar voortaan in de voorjaars-ALV op de agenda zullen staan. Tijdens de najaars-ALV zal de contributie worden vastgesteld.

  Klik hier voor de bijlagen. Hiervoor dien je als geregistreerd gebruiker in te loggen.
  Het conceptverslag van de ALV wordt binnenkort gepubliceerd op deze website.

  De verslagen van eerdere ALV-vergaderingen bevinden zich op een besloten deel van de website en zijn alleen voor NGTV-leden toegankelijk. Je dient hiervoor als geregistreerd gebruiker ingelogd te zijn.
  Via deze link kunnen leden van het NGTV de notulen teruglezen.