NGTV in de media


Het NGTV betreurt het dat in dit artikel in het NRC weinig terug te vinden is van twee interviews die de redacteur Economie van NRC Joris Kooiman met directeur NGTV Wilma Tacoma heeft gehad.
Wilma Tacoma heeft op 15 februari en vlak voor publicatie op 16 maart interviews gehad met Joris Kooiman en zij heeft de visie van het NGTV toegelicht over de verlaging van de eisen aan tolken naar aanleiding van het rapport “Don’t Tolk Too Much” en de rol van bemiddelingsbureaus als TVcN. In dit gesprek heeft Tacoma de bijdrage van het NGTV aan de discussie met TvCN en aan de werkgroep met het Ministerie van J&V uitgebreid toegelicht. Ook heeft Tacoma de gesprekken met het bemiddelingsbureau TVcN toegelicht waar het gaat over wijzigingen in de Raamovereenkomst. Mede door de inbreng van het NGTV en PZO heeft TVcN de uitvoering van de raamovereenkomst voorlopig opgeschort.