slide


Jaarverslagen


Het NGTV heeft in 2016 een reorganisatie doorgemaakt. Het bestuur is nagenoeg in zijn geheel vernieuwd, er is een nieuw beleidsplan geschreven en aanvullend daarop is een communicatieplan gepresenteerd.
Het NGTV is met ingang van 2017 officieel gecertificeerd om punten te geven voor de Permanente Educatie. Ook is er in 2017 een nieuwe bureau-organisatie opgezet met een directeur en een beleidsmedewerker communicatie. Daarnaast is er een uitgebreide nieuwe website ontwikkeld met een vernieuwd platform voor de leden en een verbeterde zoekmodule voort de tolken en vertalers die lid zijn van het NGTV.
Vanwege deze reorganisatie is er geen jaarverslag geschreven over 2016 maar zal er in 2018 wel een jaarverslag verschijnen over de bereikte resultaten.