slide

Taken en doelstellingen


Het NGTV zet zich in voor:

  • de bevordering van de morele en materiële belangen van de vertalers en tolken in het algemeen en van de Nederlandse en in Nederland gevestigde vertalers en tolken in het bijzonder;
  • de bevordering van een juist begrip van de taak van vertalers en tolken;
  • versterking van internationale contacten op het gebied van vertalen en tolken.