slide

Btw en buitenlandse opdrachtgevers

Wanneer moet je btw rekenen aan buitenlandse opdrachtgevers?

Zie voor de meest actuele informatie over de btw-heffing de site van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl. Meer informatie vind je bij de Belastingdienst over zakendoen met het buitenland.

Of je btw in rekening moet brengen voor je tolk- of vertaaldiensten* aan je buitenlandse opdrachtgevers hangt af van vier factoren:

  • Bevindt de opdrachtgever zich binnen de EU;
  • Bevindt deze zich buiten de EU;
  • Is de opdrachtgever een onderneming;
  • Is deze een particulier?

*voor goederen gelden andere regels dan voor diensten!

Opdrachtgever binnen de EU
Kan je klant binnen de EU geen btw-identificatienummer overleggen, dan is hij een particulier. Je brengt de Nederlandse btw in rekening.

Heeft je klant wel een btw-identificatienummer en is het dus een onderneming of organisatie? Dan wordt de btw verlegd naar je klant: je brengt geen btw in rekening.

Wat moet er op de factuur staan?
Aan een particulier stuur je een gewone factuur, met Nederlandse btw. Wanneer je opdrachtgever binnen de EU een onderneming is, gelden de volgende eisen:

  • Je stuurt een factuur zonder btw waarop je noteert: 'btw verlegd'.
  • Je geeft deze dienst aan in je btw-aangifte.
  • Je geeft deze dienst op in je 'Opgaaf intracommunautaire prestaties'.

Opdrachtgever buiten de EU
Aan particulieren uit niet-EU-landen breng je meestal de Nederlandse btw in rekening. Je doet in Nederland dan ook de aangifte. Aan ondernemers in een land buiten de EU geldt meestal de regel dat je geen btw heft en deze verlegt. Je moet dan zelf navragen bij de belastingdienst van dat land of en hoe je aangifte moet doen. Let op: hier zijn veel uitzonderingen op! Je kunt per geval snel controleren of je wel of geen btw in rekening brengt met de rekenhulp van de Belastingdienst.

Uitzonderingen buiten de EU
Voor het heffen van BTW aan opdrachtgevers buiten de EU gelden veel uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn ook anders in het geval van particulieren of ondernemers/organisaties. Een aantal uitzonderingen raakt ook het werkgebied van tolken en vertalers, zoals diensten op het gebied van onderwijs, van advocaten, met betrekking tot kunst, cultuur en wetenschap. Nogmaals: je kunt per geval snel controleren of je wel of geen btw in rekening brengt met de rekenhulp.

Btw-nummer controleren
Als je klant een btw-identificatienummer heeft, en dus een onderneming of organisatie is, dan hoef je meestal geen btw in rekening te brengen. De Belastingdienst raadt aan om het btw-nummer van je klant te controleren. Als namelijk blijkt dat je klant geen ondernemer is, krijg je een naheffingsaanslag. Bij de Belastingdienst vind je instructies voor de controle van btw-nummers.