Functiewaardering - project functiewaardering taalkring Portugees


September 2011

De Taalkring Portugees heeft een traject voor Functiewaardering bij hun eigen taalkring in gang gezet. Waarom, eigenlijk? Wat houdt Functiewaardering (FuWa) in? Hoe ver zijn ze daarmee? Klik hier voor een beknopte uitleg.