Websites - Tips voor SEO gericht schrijven voor de website

Websites - Tips voor SEO gericht schrijven voor de website


SEO (Search Engine Optimization), ingrepen op de website om de website zo hoog mogelijk op de Google rankings te krijgen, vraagt om een speciale manier van schrijven. Hier een paar tips.

Google beloont content en dan met name originele content. Hoe meer originele content de website heeft, hoe hoger de website verschijnt bij zoekresultaten.

Zorg voor content, het liefst originele content
Google herkent tekst die vaak voorkomt op verschillende websites (teksten die websites van elkaar kopiëren) en geeft hiervoor "strafpunten". Anders gezegd: hoe meer originele content, hoe beter. De NGTV-website bevat begin 2014 nog niet veel content en om te "vullen" kunnen artikelen van andere bronnen overgenomen worden. Let op: zoveel mogelijk tekst overnemen.

Voorkom dat in een artikel alleen een titel staat plus een link die onmiddellijk doorlinkt naar een externe website
Hoe langer een bezoeker op deze website blijft, hoe beter. Ook dat is SEO. Er moet dus (aanzienlijk) meer te lezen zijn in een artikel dan alleen twee regels introductietekst plus een link naar een andere website. Kopieer bijvoorbeeld de integrale tekst van een (copyrightvrij) artikel van een andere website en maak daar een artikel van volgens de indeling van de NGTV website (met titel, subtitel, teaser en hoofdtekst). Zie ook Tips voor het schrijven van een artikel voor de website.
Onderaan de tekst kun je de bron van het artikel noemen en doorlinken naar de website waar de informatie vandaan komt. Dit doorlinken naar een andere website is ook SEO. Doordat je de websitebezoeker eerst wat te lezen geeft op de NGTV-website (content = SEO, bezoektijd = SEO) en hem vervolgens laat doorklikken naar een externe website (doorlinken = SEO) sla je drie vliegen in één klap.

Noem zo veel en zo vaak mogelijk talen, in een relevante context
De NGTV website zou niet alleen gevonden moeten worden als mensen via Google zoeken op "vertaler" of "tolk", maar ook als ze zoeken op "vertaler Frans" of "tolk Pools". Probeer daarom zo vaak mogelijk in een tekst een taal te noemen (zonder dat de tekst daardoor onleesbaar wordt).

Een voorbeeld
Een poging om het bovenstaande op deze website te realiseren, is te vinden op de webpagina Vertaalopleidingen (nog niet helemaal af).
In het eerste deel van het artikel (dat op één beeldscherm te zien is, zonder dat de lezer hoeft te scrollen), is een soort inhoudsopgave gemaakt. Alle regels zijn hyperlinks.
Doordat er op deze webpagina "ankers" zijn gemaakt, kun je vanuit de inhoudsopgave steeds doorklikken naar het onderste deel van de pagina (en in dit onderste deel van de pagina zijn ankers gemaakt die steeds teruglinken naar de bovenkant van de pagina).
Op het onderste deel van de pagina waarnaar wordt doorgeklikt, staat steeds wat informatie over de betreffende opleiding. Dat is informatie die is overgenomen van de website van de opleiding zelf, dus up-to-date en juist. Soms wat ingekort, of samengevoegd.
Voor elke opleiding zijn in ieder geval de talen genoemd die op die opleiding gestudeerd kunnen worden. Dat is nuttige informatie voor de lezer die geïnteresseerd is in vertaalopleidingen, maar ook met het oog op SEO is het goed dat deze talen expliciet genoemd worden.
Vanuit dit onderste gedeelte wordt vervolgens doorgelinkt naar de externe website, in dit geval: de website van de desbetreffende opleiding. Zoals eerder gezegd: doorlinken naar andere websites is ook SEO.
Op deze voorbeeldpagina krijgt de bezoeker alle essentiële informatie over diverse opleidingen te lezen (de webpagina heeft content = SEO). De bezoeker klikt en scrollt wat en blijft daardoor een tijdje lezen op deze webpagina (bezoekduur = SEO). Vervolgens wordt de bezoeker de mogelijkheid geboden om door te klikken naar een externe website (doorlinken = SEO).
Opleidingen veranderen soms, of worden gereorganiseerd, of krijgen een andere website. Deze pagina is daarom niet zo statisch als het lijkt - de links moeten af en toe gecontroleerd worden.
Werken ze nog? Verwijzen ze naar de juiste website? Verwijzen ze naar de juiste plaats op de website? Niets zo vervelend voor een lezer als om via een link doorgestuurd te worden naar de homepage van (bijv.) een universiteit met tientallen faculteiten en studierichtingen, waar hij het verder zelf uit moet zoeken, terwijl hij verwacht uit te komen op de webpagina van de vertaalopleiding waarover hij aan het lezen was op de NGTV-website.

NB1 Omdat bezoekers van de NGTV-website klaagden over het kleine standaard lettertype, is op deze webpagina "Vertaalopleidingen" geëxperimenteerd met een groter lettertype. De standaard layoutmogelijkheden van de website zijn wat onhandig ontworpen. Het gevolg is dat alle tekst die met behulp van "koppen" groter wordt gemaakt, automatisch lichtblauw wordt. Het is niet mogelijk dit in te stellen op grijs of zwart. Een webpagina met alleen maar tekst in lichtblauw is net zo moeilijk te lezen als een tekst in het standaardlettertype van de NGTV-website. Er is daarom gebruik gemaakt van een andere niet te veranderen kleurstelling die de layout op andere plaatsen op de website "onrustig" maakt (een kop, normaal altijd blauw, verandert in grijs als er een hyperlink onder staat): alle teksten waarvoor koppen alleen maar zijn gebruikt om de letter groter te maken, zijn klikbaar gemaakt (er is een hyperlink onder gezet). Zo ontstaat een bodytekst in een groter lettertype (dankzij het gebruik van koppen) dat grijs is (dankzij het gebruik van hyperlinks) en niet blauw.

NB2: het werken met ankers is HTML-werk, een precisiewerkje dat vrij veel tijd kost, het is passen en meten, controleren, opslaan, verbeteren, opslaan, weer controleren, enzovoorts. De bedoeling is dat bij het doorlinken de relevante tekst ongeveer in het midden van het beeldscherm staat (de plaats waar je ogen zich onwillekeurig het eerst op richten). Dat is duidelijk nog niet helemaal gelukt! Maar oefening baart kunst, zeggen ze....