Identiteitsfraude

Zzp'er extra kwetsbaar voor identiteitsfraude wegens verplichting kopie paspoort

Sommige vertalers en tolken voelen zich onbehaaglijk bij de hoeveelheid paspoortkopietjes die ze moeten afgeven. BSN-nummer, naam, geboortedatum en -plaats: volgens de wet moet je al die gegevens aan je opdrachtgevers verstrekken. Aan de andere kant klinkt vaak de vermaning om toch vooral geen (kopie) ID uit handen te geven vanwege het risico op identiteitsfraude en - fouten. Als iedere zzp'er voldoet aan de eis van de belastingdienst en jaarlijks drie opdrachtgevers heeft, liggen er jaarlijks miljoenen (kopie) ID's op straat. Hoe voorkom je identiteitsfraude?

De belastingdienst, en daarom veel vertaalbureaus, stellen een VAR en identiteitsbewijs verplicht. Hoe zit het met de privacy van de vertalers en tolken die als zzp'er werken? Uit terugkoppeling van het Centraal Meldpunt voor identiteitsfraude en -fouten, het CBP en Stichting Privacy First blijkt dat de enige manier om je persoonsgevens te beschermen en tegelijk aan deze (manke) wet te voldoen, is door op de kopie te schrijven dat het een kopie is, ten behoeve van wie je die verstrekt en op welke datum. Overigens moeten je gegevens leesbaar blijven.

Zzp'ers en freelancers vormen een groot, kwetsbaar - want hoofdelijk aansprakelijk, want doorgaans niet bijster rijk, want structureel en zwaar onderverzekerd - deel van de Nederlandse beroepsbevolking: zzp’ers zijn er alleen al ca. 1 miljoen, op een beroepsbevolking van ca. 7 miljoen. De moeite waard, zou je zeggen, om je er, als wetgever of waakhond, voor in te zetten.

Hoe voorkom ik identiteitsfraude?
Klik hier voor de adviezen van de RDW om identiteitsfraude te voorkomen. Het CPB (College Bescherming Persoonsgegevens) heeft al een aantal keren de Belastingdienst gevraagd haar voorwaarden aan te passen. Misschien dat het bij voldoende signalen een onderzoek zal instellen en de Belastingdienst verzoeken haar voorwaarden aan te passen.

De signaleringen lijken effect te hebben, dus als zzp'er moet je blijven signaleren, blijven protesteren en wat je aan kopieën verstrekt, op de juiste plaatsen onleesbaar maken: BSN, maar ook geboortedatum en -plaats en bijvoorbeeld een paar doopnamen. Met iemands naam en geboortedatum valt al te frauderen. Je kunt niet strafbaar worden gesteld voor het voorkomen van een strafbaar feit....

Voor een overzicht van organisaties die het BurgerServiceNummer (BSN) gebruiken, klik hier.