tolken en vertalers


Download

Producten en diensten

Hier vind je alle voordelen voor leden.

Download

Kringen en secties

Als tolk / vertaler kun je niet zonder het contact met je collega's.

Download

Vakinhoudelijke informatie

Lees hier belangrijke informatie over je vakgebied.

Download

Linguaan

Lees hier alle edities van de Linguaan.

Download

Belangenbehartiging

Zowel individueel als op collectief vlak worden jouw belangen behartigt.

Download

Permanente educatie

Hier vind je alle mogelijkheden voor bijscholing, ook als je niet beëdigd bent.

Download

Privacy

Lees hier alles wat je moet weten over privacy, de AVG en meer.

Download

Lidmaatschap NGTV

Alle voordelen op een rijtje.