PZO

Het NGTV is als organisatie (nog) niet groot genoeg om de lobby volledig zelf uit te voeren. Om die reden is het NGTV lid van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) waarmee onder andere op lobbygebied wordt samengewerkt. Deze lobby speelt zich zowel af binnen het publieke als binnen het private domein. PZO is aangesloten bij VNO-NCW.

Daarnaast is het zaak andere belangen ook te onderkennen en deze voldoende aandacht te geven: beëdigd/niet beëdigd; tolken en vertalers. Als grootste vereniging van tolken en vertalers verdedigt het NGTV niet alleen de belangen van zijn leden, maar van alle tolken en vertalers in Nederland die de gevolgen voelen van politieke besluiten.

Resultaten

PZO heeft in de afgelopen jaren o.a. de volgende dingen bereikt:

  • Omvangrijk steunpakket voor zelfstandig ondernemers tijdens de coronacrisis
  • Uitgebreid advies van de SER waarin wordt bepaald dat de zelfstandige als ondernemer wordt aangemerkt
  • Zelfstandigen kunnen meedingen naar aanbestedingen
  • Erkenning zelfstandig zorgprofessionals als zelfstandig zorgverlener in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • Zelfstandigen kunnen makkelijker een hypotheek verkrijgen
  • Constante bijdrage aan het toegankelijk maken van het pensioenstelsel voor zelfstandigen
  • Betaaltermijn van 60 naar 30 dagen
  • De zo noodzakelijke flexibiliteit behouden in de aov voor zelfstandigen en samen met Vlok en FNV Zelfstandigen een waardevolle voorziening ontwikkeld
  • Veel onderzoeken naar zelfstandig ondernemers gedaan samen met Kennisinstituut Zelfstandig Ondernemerschap
  • Zetel in de Sociaal Economische Raad (SER) en bijdragen in diverse commissies

Toekomst

Er is echter nog heel veel werk te verzetten. Er wordt hard gewerkt aan een alternatief voor de zelfstandigenaftrek, zodat ook zelfstandigen kunnen investeren in hun buffers, afdekking van risico’s en oudedagsvoorziening. Ook willen ze de Wet DBA vlot trekken op een manier waardoor zelfstandigen zonder onzekerheden hun werk kunnen blijven doen. In de Stichting van de Arbeid draagt PZO haar steentje bij aan de het verkennen van de mogelijkheid om het 2e pijler pensioen (pensioenfondsen) voor zelfstandigen toegankelijker te maken en aan de verdere uitwerking van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.