slide

Beroepsbelangencommissie (BBC)


Voordat er daadwerkelijk aan belangenbehartiging (en lobby) kan worden gedaan, zal er eerst moeten worden vastgesteld hoe deze (en mogelijk ook andere) thema’s precies moeten worden ingevuld, of er nog aanvullend onderzoek moet worden gedaan en met welke externe partijen gesproken moet worden. Daarna zal consensus moeten worden bereikt over de inzet van de onderhandelingen en lobby.

Vervolgens is het zaak vast te stellen welke aanpak zal worden gehanteerd, wie daarin een rol gaat spelen, etc. Bovenstaande en mogelijk andere punten op het gebied van belangenbehartiging en lobby zullen samen met de uit NGTV-leden bestaande Beroepsbelangencommissie verder worden uitgewerkt.

De BBC bestaat uit de NGTV-leden Marianne Wijnands, Tineke de Munnik, Jana Löwe, Kristof Stachowski en Kriszta Liesting-Bognár.