slide

Prijzencommissie


De prijzencommissie heeft als taak het toekennen van de Hiëronymusprijs, de Minervaprijs en de Juventusprijs. In 2017 zal de commissie weer invulling geven deze taak. Drs. Umberto Barelli, lid NGTV, is voorzitter van deze commissie:

Contact via de heer U. Barelli: barelli.translator@gmail.com