slide

Toelatingscommissie tolken


De toelatingscommissie tolken toetst of tolken die lid willen worden van het NGTV voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het lidmaatschap.

Het betreft hier een overwegend papieren toelating die vaak door het secretariaat kan worden afgehandeld als alle vereiste papieren overlegd kunnen worden. Als niet alle vereiste papieren overlegd kunnen worden, dan beoordeelt de toelatingscommissie de aanvraag. Ervaring wordt ook beoordeeld en soms wordt gebeld met referenten. De NGTV-leden drs. Riekie Altay-Dusink en Anna van de Berg-Bario vormen deze commissie. De commissie behandelt ca. 10 aanvragen per jaar.

Contact via mevrouw drs. Rieky Altay-Dusink
Julia Culpstraat 32
7558 JB Hengelo
074 - 278 17 33
vertaaldus@wxs.nl