slide

Toelatingscommissie vertalers


De toelatingscommissie vertalers toetst of vertalers die lid willen worden van het NGTV voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het lidmaatschap. Het betreft hier een volledig papieren toelating die vaak door het secretariaat kan worden afgehandeld als alle vereiste papieren overlegd kunnen worden. Als niet alle vereiste papieren overlegd kunnen worden, dan beoordelen de leden van de toelatingscommissie de aanvraag.

De NGTV-leden Carol Stennes BA en Andrija Ignjatovic vormen samen deze commissie die overigens grote behoefte heeft aan uitbreiding. De commissie behandelt gemiddeld 2 à 3 aanvragen per maand.

Contact via mevrouw C. Stennes BA
Chasséstraat 88-III
1057 JJ Amsterdam
020 - 618 42 56
clstennes@justwrite.nl