slide

Toelatingscommissie vertalers


De toelatingscommissie vertalers toetst of vertalers die lid willen worden van het NGTV voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het lidmaatschap. Het betreft hier een volledig papieren toelating die vaak door het secretariaat kan worden afgehandeld als alle vereiste papieren overlegd kunnen worden. Als niet alle vereiste papieren overlegd kunnen worden, dan beoordelen de leden van de toelatingscommissie de aanvraag.

Het NGTV-lid Andrija Ignjatovic vormt deze commissie, maar er is dringend behoefte aan uitbreiding. De commissie behandelt gemiddeld 2 à 3 aanvragen per maand.