Bijeenkomsten Kring Amsterdam


Ons vertaalwereldje speelt zich voor een groot deel nog af in onze (West-)Europese comfort zone, terwijl het Chinees nog een beetje een onbekende reus is. Voor de Kringbijeenkomst van 27 maart heeft dr. Jeroen Wiedenhof, een van de meest gerenommeerde sprekers op dit vakgebied, hierover een inspirerende lezing gehouden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

De titel van zijn lezing: Het Chinees bestaat niet – en andere taalkundige fascinaties

Chinese talen winnen buiten China snel aan bekendheid, maar blijven ook vaak door mythes omgeven. Deze presentatie begint bij de feiten: een korte inventarisatie van de taalsituatie in China, en van Chinese sprekers in Nederland. Daarna is het de beurt aan de taal zelf: alledaagse Mandarijnse voorbeelden worden taalkundig tegen het licht gehouden. Aandachtspunten zijn onder meer betekenis en taalverandering, terminologie, vertaalbaarheid, norm en variatie, taaldocumentatie en taalbeschouwing. Er is ruimte voor vragen en discussie.

Jeroen Wiedenhof is als taalkundige verbonden aan de Universiteit Leiden. Over het Mandarijn, Chinese talen en het Chinese schrift verschenen van zijn hand De uitspraak van het Mandarijn in 101 oefeningen en Grammatica van het Mandarijn. Van het laatste werk is een internationale editie verschenen onder de titel A grammar of Mandarin.
Voor meer informatie over de spreker zie ook zijn website met publicatielijst.

Lees hier het verslag van Hennie Bos over Het Chinees bestaat niet - en andere taalkundige fascinaties. Hiervoor moet je ingelogd zijn op de website.

Volgende bijeenkomst van de Kring Amsterdam
Op woensdagavond 9 mei organiseert de kring Amsterdam samen met de kring Noord-Holland een interactieve presentatie over de nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 geldt. Hoofdvraag tijdens deze bijeenkomst is: welke implicaties heeft de wet voor tolken en vertalers?
Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze bijeenkomst.

Houd ook de agenda van de kringen en secties in de gaten voor komende evenementen!