slide

Sectie tolken


De Tolkensectie is in maart 2021 weer nieuw leven ingeblazen en wil tolken uit alle werkgebieden, zowel nieuwkomers als ervaren tolken, verenigen. De bijeenkomsten richten zich op zowel vakinhoudelijke onderwerpen (terminologie, tolksituaties), maar ook kijken we naar ontwikkelingen op technisch gebied die impact hebben op de manier waarop we werken. Natuurlijk zijn de bijeenkomsten een moment om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en samenwerking te stimuleren.

De bijeenkomsten zijn in principe om de maand gepland (laatste week van de oneven maanden), maar ook tussendoor vinden intervisie- en oefensessies plaats. Hierover kun je meer informatie opvragen bij Michael Miethke, een van de coördinatoren. Momenteel zijn de bijeenkomsten allemaal via Zoom, maar zodra het kan, gaan we op zoek naar een geschikte locatie.

Bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en voor NGTV-leden gratis.

Ben je nieuwsgierig of wil je meepraten? Meld je dan aan bij Ammerins. Je ontvangt dan wekelijks een korte nieuwsbrief met geplande activiteiten (van onszelf en andere partners) en andere interessante vakinformatie die we tegenkomen.

Voor al je vragen kun je terecht bij coördinatoren Ammerins Moss (ammerins.moss-deboer@ngtv.nl) en Michael Miethke (mm-translations@home.nl)