slide

De Linguaan is het vaktijdschrift van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers en wordt vier keer per jaar digitaal uitgegeven.

Leden van het NGTV krijgen de Linguaan automatisch toegestuurd. Via deze link kunnen leden van het NGTV de edities van de Linguaan downloaden.

Abonnement

Leden van het NGTV ontvangen het blad gratis als onderdeel van hun lidmaatschap. Losse abonnementen zijn ook mogelijk:

  • Abonnement voor niet-leden: € 42,40 (incl. 6 % btw)
  • Abonnement voor studenten: € 28,50 (incl. 6 % btw)

Abonnementen lopen per kalenderjaar en dienen schriftelijk voor 1 december te worden opgezegd. Je kunt je abonneren via ngtv@ngtv.nl.

Losse nummers

€ 12,50. Te bestellen bij het secretariaat via ngtv@ngtv.nl.

Kopij en correspondentie

redactie@ngtv.nl

Advertenties

    Wil je adverteren in de Linguaan? Dat kan! Neem contact op met de redactie via redactie@ngtv.nl.
    Hieronder vind je informatie over de verschillende soorten advertenties, de aanleverdata en hoe je advertentie aangeleverd moet worden.
  • Adverteren in de Linguaan

Colofon