Het Medisch Vertaalnetwerk: een geslaagd voorbeeld van samenwerking

door Joosje van Loen


Op de website van het NGTV prijkt al een paar jaar een button “Zoek een medisch gespecialiseerde vertaler”. Eerst leidde dit alleen naar een lijst vertalers, maar sinds een paar maanden kom je als je daarop klikt op de webpagina van het Medisch Vertaalnetwerk (MVN). Het MVN is een netwerk van ervaren professionele vertalers die gespecialiseerd zijn in medische teksten, zoals wetenschappelijke artikelen, studieboeken en patiëntendossiers.

Het netwerk is opgericht door een groep enthousiaste vertalers die graag met elkaar willen samenwerken voor directe klanten in de gezondheidszorg. Bij de oprichting heeft Sigrid Kullmann (Nederlands/Engels-Duits) een voortrekkersrol gespeeld. De organisatiestructuur van het MVN is horizontaal, al is er wel een werkgroep die de helikopterview behoudt, de maandelijkse vergaderingen organiseert, initiatieven neemt en de algemene gang van zaken stroomlijnt. Verder zijn er werkgroepen voor de acquisitie en de presentatie op LinkedIn. Van deelnemers aan het MVN wordt verwacht dat zij ongeveer eens in de tien weken de mailbox beheren en regelmatig bij de maandelijkse rondetafel aanschuiven.

Het MVN presenteert zich nadrukkelijk als een alternatief voor vertaalbureaus. Klanten hebben bij het MVN altijd rechtstreeks contact met de vertaler die aan het project werkt.

Op dit moment heeft het MVN de talen Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Catalaans, Fries, Russisch, Chinees en natuurlijk Nederlands in huis. Vertalers met andere talen zijn van harte welkom. Als je nog niet zoveel medische ervaring hebt, word je gekoppeld aan een ervaren collega. Sowieso worden alle vertalingen door een collega nagekeken.

Het MVN heeft afgelopen juni met succes een vakbeurs voor zorgprofessionals bezocht. Daar zijn al een aantal concrete vertaalopdrachten uit gerold!

Zie jij andere vertalers ook als collega’s en niet als concurrenten? En vertaal je graag medische teksten? Vraag dan vrijblijvend informatie op via medische.sectie@ngtv.nl.