Zijn Franse rechters bevooroordeeld?

10 november 2023

door Elisabeth van der Linden


Op 10 november 2023 vond er een bijeenkomst plaats van de Franse taalkring van NGTV met als thema het Franse strafrecht. Een belangrijk thema, al was het alleen al omdat veel tolken regelmatig hun werk doen bij de rechtbank.

Spreker was meester Joost Jaspers, advocaat te Breda, die ons een kijkje gaf in de keuken van advocaten die, zoals hij, de verdediging op zich nemen van Nederlanders die in Frankrijk terecht moeten staan. En dat valt allemaal niet mee, begrepen we al snel. En ook ontdekten we al snel dat Joost Jaspers een geboren verteller is. De ene anekdote volgde op de andere. Er kwamen vooral veel cliënten voorbij die iets met drugs hadden uitgespookt of daarvan in ieder geval werden beschuldigd. Centrale vraag voor Joost: hoe kan het dat iemand die in Nederland zou worden vrijgesproken of zelfs niet zou worden aangeklaagd, in Frankrijk veroordeeld wordt tot 7 jaar celstraf? Het antwoord lijkt volgens Jaspers te liggen in het feit dat het Nederlandse recht veel strakkere regels hanteert omtrent de bewijsvoering in een strafzaak. Terwijl er in Nederland wettig en overtuigend bewijs moet zijn om iemand te veroordelen (dus én voldoende bewijs én de rechter moet overtuigd zijn van de schuld van de verdachte), is in Frankrijk alleen nodig dat de rechter ten diepste overtuigd (intimement convaincu) is van diens schuld. Dat kan zijn doordat er voldoende wettig bewijs is, maar ook aanwijzingen en vermoedens kunnen hierbij een rol spelen. Een gevaarlijke en ongewenste situatie, volgens Jaspers. Volgens hem roepen Franse rechters daardoor soms de schijn van partijdigheid op.

Alles bijeen was het een onderhoudende middag. Een volgende keer horen we graag nog wat meer systematische informatie over het Franse strafrechtsysteem en de Franse terminologie.