Index Linguaan op titel

Aan alle tolken Engels. 2011/4

Aan de leden van het NGTV. Hans Lormans, 2013/2

Aan de slag met het ondernemingsplan. Patricia van Helsdingen, 2011/2

Aan de staatssecretaris van justitie. Nelly Bosscha Erdbrink-Kuijpers, 2010/1

Aan het bestuur van het NGTV. Damaris van der Beek, 2013/1

Aansprakelijkheid voor vertaalfouten. Mr.drs.Reinier Russell, 2014/4

Achter de letter: eenletter-woordenboek. Annemarie Houwink – ten Cate, 2009/3

1863: Afschaffing van het Papiaments. Fred de Haas, 2013/3

Administratieve lastendruk. Liene Malsch, 2010/1

Adviescommissie wet beëdigde tolken en vertalers. Christoph Bouthillier, 2008/5

ADVIES VAN HET College van Advies ter bevordering van een sterke beroepsvereniging. Joke van Zijl, 2016/2

Advocaat en tolk bij eerste verhoor? Hanny Heres Diddens, 2009/1

A frequency dictionary of Dutch: de top 5000 van de Nederlandse taal. Marlijne Hemelaar, 2015/1

Afschaffing SNEVT-examens. 2014/1

Afscheid coördinator politietolken Jaap Kol. 2013/4

Afscheid van Akantes. Perpetua Uiterwaal, 2014/3

Afscheid van Heleen Peeters. Paul Juten, 2015/2

Afsluitend verslag en een vooruitblik van de adviescommissie wet beëdigde tolken en vertalers. Christoph Boutillier, 2009/1

Afwisselende Hiëronymusdag. Paul Juten, 2015/4

Aleida Schot – prijs uitgereikt aan Edgar de Bruin. Annemarie Houwink – ten Cate, 2007/3

Aleida Schot – prijs 2009 voor Froukje Slofstra. Annemarie Houwink – ten Cate, 2009/3

Aleida Schot-prijs 2013 voor vertaler Russische poëzie. Heleen Peeters, 2013/2

Alert blijven.Hanneke Kerkhoven en Kristof Stachowski, 2004/10

A little book of bad English.José Bakermans, 2004/10

Alles kla(a)r? Kay Sachse, 2016/1

Als u begrijpt wat ik bedoel. Marcel Duijs, 2008/4

ALV benoemt nieuw bestuur. Anita van Adelsbergen MA MCIL, 2016/3

A manual of style for contract drafting. Antoinette Dop, 2005/5

Aminata, tussen hoop en vrees. Caroline Helversteijn, 2017/4 2017/4

Aminat Gunasheva, tolk voor internationale hulporganisaties. Valena Vinarskaja en Agnes Roozeveld , 2005/2

Anne Tjerk Popkema wint Obe Postmaprijs. Robert van der Veen, 2012/4

Ansichten uit Vertalië. Eef Gratama, 2005/3

Antwoord van de staatssecretaris van Justitie naar aanleiding van vragen van leden van de Eerste Kamer. N.Albayrak, 2007/5

Arabisch voor beginners. Aziz El Manouzi, 2008/3

Arbeidsongeschiktheidsverzekering of broodfonds? Dennis Holtkamp, 2017/1

A tale of three cities. Dr. J.G. Heres Diddens, 2010/2

Auteursrechten, dr.Auke.P.Jacobs, 2012/2

Automatisch vertalen, een update uit de praktijk. Lucy Pijttersen, 2007/3

Babet Mossel Laureaat Martinus Nijhoff Prijs. Jan Machiel Butter, 2016/2

Basisgebarenwoordenboek met gebeden en religieuze gebaren. Marlijne Hemelaar, 2013/1

Bedrogen door justitie. Paul Juten, 2010/1

Beëdigde vertalingen. Liene Malsch, 2006/4

Beëdigde vertalingen in Nederland en Duitsland. Lucia Caravita, 2017/3

Beëdigd vertalers. Shirley v.d. Pols, 2006/3

Beeldvorming rond het Nibelungenlied ontdoen van Wagneriaanse retoriek. Robert van der Veen, 2011/4

Behoefte aan een nieuwe Sectie civiele advocatuur en notariaat. Liene Malsch, 2008/5

Bekende Mexicaanse woorden in het Nederlands en andersom. Nico Wiersema, 2004/5

Belastingworkshop. Perpetua Uiterwaal, 2006/6

Beleidscoördinator aan het woord. Han ter Halle, 2009/6

Belgische tolken verbijsterd over cocaïne-incident met Braziliaan. 2012/4

Belgische zusterorganisatie viert vijftigste verjaardag. Kees v.d. Zwart,2005/4

Bent u al geconverteerd? Christoph Bouthillier, 2004/7

Bericht over Europese norm. Hanneke Kerkhoven, 2006/4

Bericht uit Litouwen. Perpetua Uiterwaal, 2011/3

Bericht van het Bureau Wbtv. Han van den Hoff, 2013/4

Berlin Tales. Gabriele de Koning, 2009/4

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook voor tolken? Jan Machiel Butter, 2015/4

Beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar voor iedere tolk en vertaler. 2016/3

Beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op maat voor NGTV-leden. Jan Machiel Butter, 2015/2

Beroepsgroep niet vertegenwoordigd in het Kwaliteitsinstituut Wbtv en de onafhankelijkheid ervan niet gegarandeerd. 2016/3

Besluit permanente educatie Wbtv dwingt tot specialisatie. Mark Koning, 2011/2

Beste collega’s. Lou Punt, 2005/1

Beste collega’s. Peter de Vlaam, 2013/2

Beste hoofdredacteur. A.M., 2004/8,9

Best practice vertolking en vertaling strafrechtspraak. Perpetua Uiterwaal, 2016/1

Betreft: nieuwe inventie de NAS. Ing. J.Schimmel, 2012/4

Beugelbeha. Simone van de Wijdeven, 2016/3

Beveiliging van uw systemen en documenten. Guido Beijderwellen, 2017/2

Bezoek aan de SIGV. Shirley v.d.Pols, 2004/5

Bijbelvertalingen-van roerdomp tot vogel. Marianne Punt, 2015/2

Bijeenkomst sectie literaire vertalers. Shirley van der Pols, 2008/3

Bijeenkomst van Senoca op 28 oktober 2011. Drs.Helen M.Porcelijn, 2012/1

Bijhouden van vakkennis. Liene malsch, 2010/2

Bijscholing voor literair vertalers. Lucy Pijttersen, 2014/1

Bijsluiters vertalen. Agnès Feltkamp, 2010/1

Bioboer met Friese tolk bij gerechtshof. Jan Atze Nicolai, 2012/4

Biografie van een verwante cultuur. Robert van der Veen, 2014/4

Boek en ‘toep’ Op-en-top Nederlands. Frens Bakker, 2015/4

Boekhoudster. Paul Juten, 2007/3

Brainstormdag. Dia Posthuma en Anneliet Schönfeld, 2013/2

Brainstormdag-studiedag. Robert van der Veen, 2013/4

Brexicon. 2016/3

Brief aan de tweede kamer. Leo Kliphuis, 2011/4

Brief aan het bureau Wbtv. 2012/3

Brief van Tineke Daniëls. 2012/4

Brief Vertalersvakschool. Rien Verhoef, 2012/1

Brigitte van Enst. Maaike de Wijs, 2017/4

Brusselse initiatieven inzake tolken en vertalers in strafzaken. Jeroen ten Voorde, 2009/6

Bureau Wbtv en rechterlijke toetsing. Drs.P.H.M.Keesom, 2011/2

Bureau Wbtv komt met nieuw beleid.Drs.P.H.M.Keesom, 2014/3

Business woordenboek. Antoinette Dop, 2005/2

Caribisch-Nederlands in Groene Boekje. 2013/4

Catalaanse literatuur in Nederlandse vertaling. Helena Overkleeft, 2014/1

Cato, goed boeren. Vincent Hunink, 2010/3

Cement. Liene Malsch, 2005/3

Chartered Linguist. Redactie, 2008/2

Charlotte Köhlerprijs- en stipendium. Heleen Peters, 2011/4

Check je column meer dan checklists. Liene Malsch, 2012/1

Cloud computing. 2013/2

Clustermunitie, evenredigheid en burgerslachtoffers. Robert van der Veen, 2008/4

Collega en concurrent of collegiale concurrentie. Agnès Feldkamp, 2005/extra

College van Advies stelt interim-manager NGTV voor. Joke van Zijl, 2016/2

Commentaar op de uitspraak van de tuchtcommissie. Drs.P.H.M.Keesom, 2013/2

Commissie richt netwerk van Europese masteropleiding vertalen (EMT) op. 2009/5

Commissie wet gerechtstolken en beëdigde vertalers. Hanny Heres Diddens, 2006/3

Communicatiebeperkingen en hun gevolgen. Irene Sagel-Grande, 2015/3

Communiceren via spreken en luisteren naar taal. Peter Hagoort, 2005/extra

Communiqué van de taalkring Portugees. 2011/4

Comptoir Libanais Express. Perpetua Uiterwaal, 2016/4

Computermisère. Liene Malsch,2006/3

Conceptwet beëdiging brengt wel duidelijke verbeteringen aan. Hanneke Kerkhoven en Kristof Stachowski, 2004/9

Conferentie in Berlijn. Liene Malsch, 2012/4

Congres in Hamburg over hedendaags Duits. Liene Malsch, 2007/3

Congres in Krakau. Lisetta Stembor, 2009/4, 2013/3

Consistentie. Riekje Meyling, 2007/3

Contactdag voor tolken en vertalers van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland in een nieuw jasje. Ada Franse, 2007/6

Contrastief woordenboek Nederlands – Duits/Kontrastives Wörterbuch Deutsch – Niederländisch. Robert van der Veen, 2009/4

Coöperatief ondernemen. Zena Vollenberg-Jenkins, 2014/2

Coördinatorenoverleg. Greta Vercruyce en Wil Albers, 2015/4

Creatief met taal. Marnix Peters, 2013/2

Crimes of war 2.0 Robert van der Veen, 2008/3

Cultuurfonds kent Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2014 toe aan Hilde Pach. 2013/4

Cultuurjournalisten van de toekomst. Rosanne Schuurmans, 2013/4

Cursusaanbod gedocumenteerd. Ysolde Bentvelsen, 2004/2

Cursusdag over het thema mensenhandel. Perpetua Uiterwaal, 2014/2

CV. Wouter van Kampen, 2015/3

Cv’s schrijven. Julie Veenenbos, 2016/1

Cybercrime en vertalers. Tessa van Swieten, 2014/4

Dagboek van de Grote Oorlog hertaald. Perpetua Uiterwaal, 2015/1

Dagcursus verhoortechnieken SIGV/NGTV. Shirley van der Pols, 2009/2

Dagelijks brood. Arbeidsmarktpositie van boekvertalers in het Nederlandse taalgebied. Lisette Eindhoven, 2015/2

Dankwoord bij het ontvangen van de Nijhoff Prijs. Babet Mossel, 2016/2

DankwoordLofprijs. Thomas von der Dunk. 2008/5

Dankwoord van redacteur Anne van Buul bij de uitreiking van de Vertaalduivel. 2015/2

Dankwoord van Christiane Kuby bij het ontvangen van de Martinus Nijhoffprijs. 2015/2

Da’s nou Frans!, Marnix Peters, 2012/2

Deadlines. Liene Malsch, 2009/4

De aansprakelijkheid van vertalers en vertaalbureaus. Mr.Marco Anink, 2016/4

De balans. Liene Malsch, 2007/1

De begrijpelijke strafrechtszitting. Henk Elffers, 2014/4

De belangrijkste eigenschap van een vertaler is alles in twijfel trekken. Hilda Schraa, 2012/3

De betovering van de sardana. Frederike Beltjes, 2014/1

De bijsluiter: psychologische bijwerkingen van geneesmiddelen. Huib van Dis, 2017/1

De blanke schouders revisited. Marjolein van Tooren, 2009/6

De civiele aansprakelijkheid van de vertaler, Mr.M.F.J.Anink, 2012/2

De concurrentiestrijd tussen Concorde en TVcN: wie verliest? L.Totosashvili, Y.van den Berg – Khripko, 2011/4

Decoratief Engels. J.C.Belles, 2007/2

De crux met de proefteksten. Dagmar Jenner, 2007/1

De demonstratie in november en verdere ontwikkelingen. De Registergroep, 2013/1

De drie T’s die leiden naar meer valide getuigenverklaringen in het internationaal strafrecht. Robert Horselenberg en André de Zutter, 2015/1

De Duitse kring van het NGTV, ofwel der deutsche Arbeitskreis. Astrid Rosenbrand, 2010/3

De Eu na de brexit: een nieuwe kans voor Esperanto? Federico Gobbo, 2016/4

De Europese betekeningsverordening en het risico van een niet-gecertificeerde vertaling. Drs.P.H.M. Keesom, 2016/4

De Europese gerechtelijke taalbescherming. 2017/1

Defensie discrimineerde tolken. 2014/2

De financiën van het NGTV. Twan Maton, 2015/2

De geschiedenis van de ledenbladen. Bibi van den Bos en Lilian Overkamp, 2006/1

De grote reis. Asis Aynan, 2012/1

De grote vertaaldag. Tiny Mulder, Gabriele de Koning en Shirley pols, 2008/3

De hamvraag:u of jij? Ingeborg Lindhoud, 2017/1

De Hongaarse salon. Mari Alföldy, 2010/2

De HTS’er als technisch vertaler. Gerard Fritschy, 2010/3

De Hiëronymus-prijs Een belangrijke traditie binnen het NG(T)V. Umberto Barelli, 2017/2

De inspanningen van het Litouws Cultureel Centrum. Arlette Schellenbach, 2010/1

De invloed van grammaticale factoren op de informatiestructuur in het Nederlands en Engels als eerste en tweede taal. Beatrix Pronk, 2010, 3

De invoering van de nieuwe wet beëdigd tolken en vertalers. 2009/1

De juiste houding voor tolken en vertalers. Perpetua Uiterwaal, 2011/3

De kat van Dovre. Perpetua uiterwaal, 2014/3

De keuze. Robert van der Veen, 2009/6

De “Kist”. Peter van der Kaaij, 2007/1

De korte verhalen van Emile Zola: ervaringen met een vertaalcollege. Marjolein van Tooren, 2009/4

De kracht van de vertaler/tolk anno 2016. Tessa van Swieten en Lucienne Heemskerk, 2016/3

De kroon op het werk: prijzen voor literair vertalers. Heleen Peeters, 2014/2

De liefde van Jules Hellendoorn voor twee talen, het Engels en het Zweeds. Perpetua Uiterwaal, 2006/6

De literaire sectie aan de slag met Loesje. Irene ’t Hooft, 2010/1

De literaire sectie van het NGTV/2011/3

De Litouwse taal en literatuur herleeft. Robert van der Veen, 2012/3

De loden boeken. Prof.dr.Gerard Wiegers, 2011/3

De minachting voor de gerechtstolk. Dr.Auke P.Jacobs, 2014/4

De mystery shopper onder de loep. Lucienne Heemskerk,2015/4

De Nederlandse taal in Vlaanderen: Europa dwingt Vlaanderen tot meer taaldiversiteit. Marco Anink, 2013/2

De Nieuwe Bijbelvertaling: zowel geloofsboek als literatuur. Saskia van der Lingen, 2004/8

De nieuwe Europese norm voor de toekomst. Marcel Thelen en Vikales Sonak, 2005/extra

De nieuwe wet voor tolken en vertalers: een wassen neus! Mieke de Leeuw, 2009/5

Denken over vertalen. Robert van der Veen, 2011/3

De onderbelichte rol van de tolk bij verhoren. Auke Jacobs, 2015/1

De ontwikkeling van autoterminologie. Derek.J.Harris, 2008/2

De oproepkracht met beperkte arbeidsomvang en onvoorspelbare werktijden. Mr.M.J.H.Ruijters, 2011/3

De poorten van het paradijs. Tessa van Swieten, 2011/3

De Raad voor Rechtsbijstand ’s Hertogenbosch en het Kwaliteitsregister. Han van den Hoff, 2005/extra

De reactie van het NGTV – bestuur op het IBO – rapport. Auke Jacobs, 2004/5

De rechter als linguist? Drs.P.H.M.Keesom, 2016/1

De schouders van de markiezin. Wim Neijboer, 2009/5

De schouders van de markiezin revisited. Wim Neijboer, 2009/6

De schrijfwijze van eponiemen. Fred Mostert, 2004/9

De taalbescherming van de anderstalige die naar de rechter stapt. Isabelle Bambust, 2016/1

Desktop meezeulen op reis? Mee – ja. Zeulen – nee. Christoph Bouthillier, 2009/3

De startersdag 2008. Ada Franse, Robert van der Veen, 2008/3

De stille kracht per woord?! Perpetua uiterwaal, 2014/1

De taal-top-100. Perpetua Uiterwaal, 2010/1

De taal van het recht. Marijke Malsch, 2010/4

Detachering als zelfstandige. Dineke Vermet, 2004/10

De Talen 128 jaar tijdschrift. Jan van Megen, 2012/1

De talen in ons hoofd.Elisabeth van der Linden, 2017/1

De taptolk en de wet be:edigde tolken en vertalers-praktisch en effectief? Rob van Noort, 2014/3

De toekomst van tolken en vertalers – De stand van zaken m.b.t. de regelgeving en de oprichting van het kwaliteitsinstituut. Klaas Krijnen, 2005/extra

De tolk en de kinderrechten. Drs. Beata Stappers – Karpiriska, 2011/4

De tolk in de interculturele mediation: bruggenbouwer of spelbreker? Eline Verhage, 2013/1

De top – 20 van taalfouten. Fred Mostert, 2005/2

De totstandkoming van de woordenboeken Portugees. Karolien van Eck, 2005/1

De vele vragen van de tolk en de vertaler als ondernemer. Mr.Marco Anink, 2014/1

De verenigde steden van Europa. deBuren, 2012/3

De Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie. Jan Roukens, 2004/4

De vertaler als auteur. Heleen Peeters, 2014/1

De vertaler en het auteursrecht. Heleen Peeters, 2014/2

De viering in vogelvlucht. Perpetua Uiterwaal en Kees v.d. Zwart, 2006/5

De Vondelherdenking te Beetsterzwaag. Kees v.d. zwart, 2006/1

De VoorleesExpress. Marian de Jong, 2012/4

De voortgangsrapportage van het ‘Bureau Wbtv’over de uitvoering van de Wbtv. Marco Anink, 2013/3

De waarde van waarheid. Shirley van der Pols, 2009/3

De weg naar de chaos en wat er aan te doen is. Theo de Vries, 2010/3

De wereld begint in Breda. Shirley van der Pols, 2008/2

De wereld Bosatlas cartografie van de 21ste eeuw. Robert van der Veen, 2010/1

De wet beëdigd tolken en vertalers en haar betekenis in strafzaken. Jeroen ten Voorde, 2009/2

De zichtbaarheid van de vertaler. Perpetua Uiterwaal, 2016/2

De zin van een taalkring. Irene ’t Hooft, 2005/3

De Zweeds-Nederlandse vereniging. Tineke Jorissen-Wedzinga, 2010/3

Dichter Elis Juliana overleden. Fred de Haas, 2013/3

Doe mee, praat mee en beslis mee! Met het platform zelfstandige ondernemers. Louise Beduwé, 2017/1

Don’t tolk too much. Mirjam van Dootingh, 2017/1

Door de bril van de taal. Marnix Peters, 2012/4

Door het NGTV als lid geschrapte tolk nu ook geschrapt uit het Register. Drs.P.H.M.Keesom, 2014/4

Doug Lawrence. Marlijne Hemelaar, 2016/4

Draagt elkaars lasten… Lisette Eindhoven, 2016/4

Dramatisch. Perpetua Uiterwaal, 2004/10

Dr.Diederik Grit, Perpetua Uiterwaal, 2012/2

Dr.Elly Jaffé Prijs 2015 toegekend. 2015/1

Dr.H.F.Nuiten, Multinationaal Afkortingenlexicon. Umberto Barelli, 2009/2

Drie landen werken tien jaar aan nieuwe vertaalwoordenboeken. Ruth Heutink, 2004/7

Droit des successions – Erfrecht. Dineke Vermet, 2004/8

Duitse Bibliotheek Den Haag. Gabriëlle de Koning, 2009/6

Duitse kring. Liene Malsch, 2012/1

Duitse Kring Bijeenkomst Arbeitskreis. Gerrit Versteegh, 2007/6

Duits eten & drinken. Robert van de Veen, 2009/6

Duitse tolken en vertalers helpen bij de opvang en integratie van vluchtelingen. Ingeborg Lindhoud, 2016, 1

Duitsland kennisland: Technology Guide Principles Appliations Trends. Robert van der Veen, 2009/4

Duizend vergeetwoorden. Perpetua Uiterwaal, 2015/4

Dutch: Biography of a language. Robert van der Veen, 2014/1

Dutch legislation. Perpetua Uiterwaal, Shirley van der Pols, 2009/2

Eén alineaatje. Tineke Daniëls, 2012/1

Een beleidscoördinator voor het NGTV. Kees van der Zwart, 2009/6

Een beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: heb ik daar wat aan? Marco Annink, 2015/3

Een betere website voor het NGTV, Toiny Rademakers, 2012/2

Een blik in de wereld van zelfstandig tolken/vertalers. Sanne van Loosen, 2014/2

Een blits boekje over de taal van de jaren zestig? Marlijne Hemelaar, 2016/1

Een boeg voor het schot. Ada Franse, 2007/1

Een boek met 20.000 symbolen. Annemarie Houwink ten Cate, 2008/4

Een getrouwe en nauwkeurige vertaling. Renate Vedlich, 2017/4

Een gewaarschuwd mens staat soms toch nog machteloos! Petra Vogelaar, 2017/2

Een groene en talige Mechelse koekoek. Isabelle Bambust, 2017/3

Een Groot Dictee met Siberische roots. 2015/1

Een medicalees op pad. Maja Keizers, 2016/2

Een simpele verklaring van erfrecht. Loes Suerink, 2012/3

Een inkijkje in de jury van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs. Annelies Schulte Nordholt, 2013/4

Een Italiaans NGTV – lid aan het woord. Ada Franse, 2006/1

Eenmanszaken in NGTV-ledenlijst. Robert van der Veen, 2009/2

Een nee is voldoende. Anonymus, 2012/1

Een nieuwe dimensie aan het werk van de financieel vertaler. Paul Bakker, 2005/5

Een nieuwe SER is broodnodig voor innovatief Nederland. Arjan van den Born, 2010/1

Een onderzoek naar de productiviteit van interne vertaalafdelingen. Chris Gordon, 2004/7

Een reis van deadline naar deadline. Anne – Marijn Küthe, 2005/2

Een scherp geheugen, analytisch vermogen en een effectieve notatiemethode. Nico Lanting, 2010/4

Een sectie civiele advocatuur en notariaat? Shirley van der Pols, 2008/2

Een selfie met Hilde Pach. Irith Kisch, 2014/2

Een sprinter is een stoptrein zonder wc. Marlijne Hemelaar, 2015/2

Een taaltoer door Europa. Fred Mostert, 2006/3

Een telefonische tolkdienst – hoe is dat juridisch geregeld? Anko N.Popov, 2008/5

Een tolk in de rooms-katholieke biechtstoel. Isabelle Bambust, 2015/1

Een 20-jarige snelwandeling van een Commodore 64 naar het googelende mobieltje als oceërrende* spraakherkenningsdictafoon. Christoph Boutillier, 2006/1

Een voetnoot bij de beëdiging van vertalers. Mr.dr.Th.M. de Jongh, 2008/1

Een vrolijke taalgids, Lucia M.J.Geurts, 2012/2

Een zoektocht naar de regelgeving rond beëdigde vertalingen. Tony Parr, 2017/4

Een zware tocht door het Nederlandse opvangsysteem. Simone van de Wijdeven, 2017/4

Eerste lustrum Caraïbische Letteren 2013/4

Eerste Spaanse vertaling “Lof der Zotheid” van Erasmus ontdekt. 2012/1

Eerste verjaardag en eerste afgestudeerde researchmaster Literair Vertalen. 2014/4

Eigen vertaalbureau. Hiltrud Scheeren, 2007/2

Eindelijk Engels! Fred Mostert, 2004/7

(Eerste?) advies inzake inschrijving tolk – vertaler van de Commissie voor Bezwaar aan de Raad voor Rechtsbijstand. P.H.M.Keesom, 2009/3

Eerste Jiddisje krant ter wereld. Perpetua Uiterwaal en Paul Juten, 2014/3

Eerste uitreiking Amy van Marken Vertaalprijs. Lucy Pijttersen, 2007/1

E – learning. Saskia Steur, 2005/3

Elseviers Dictionary of abbrevations, acronyms, synonyms and symbols used in medicine. Fred Mostert, 2004/4

Elseviers Dictionary of economics, Business, Finance and Law, Russisch – Engels. Nienke Kok, 2004/10

E – mail voor de afwezige. Christoph Boutillier, 2007/3

Engels als procestaal bij een commercial court en ook bij de Ondernemingskamer? Hans Warendorf, 2015/3

Engelse vertalingen van het Burgerlijk Wetboek. Shirley v.d. Pols, 2006/3

Engels in India. Koop Tissingh, 2009/3

Enquête onder beëdigd vertalers. Christoph Bouthillier, 2005/6

Ergernis. Riekje Meyling, 2005/2

Er is een systeem en ik kan er alles vinden. Lisette Eindhoven, 2017/2

Eropuit. Christoph Bouthillier, 2008/4

Ervaring met TVNC. Eva Drion – Batkova, 2008/2

Ervaringen van een starter. Marnix Peters, 2011/2

Es kommt wohl gut. Duitse taalblünders, Robert van der Veen, 2012/2

Esperanto – een taal zonder vandalen. Wim Jansen, 2004/9

Esperanto, interlinguistiek en meertaligheid. Marlijne Hemelaar, 2015/2

Etnische en regionale talen in India. Asim Majumdar, 2006/3

Etymologie, een inspirerende exacte wetenschap. Heleen Peters, 2014/4

EU-informatiebronnen. Tessa van Swieten, 2011/2

Eulita congres in Antwerpen. Perpetua Uiterwaal, 2010/1

EU – normen vastgelegd voor procedures in strafzaken. Hanny Heres Diddens, 2004/3

Eufemismen. Riekje Meijling, 2006/3

Europese literatuurprijs voor Julian Barnes en Ronald Vlek. Heleen Peeters, 2012/4

Europese Literatuurprijs 2015 voor Jenny Erpenbeck en Elly Schippers. 2015/3

Europese modeldatabank van gerechtstolken en –vertalers. Veerle Verschakelen, 2015/3

EU-tolk werkt niet solistisch. 2015/1

Eva Cossee over het reilen en zeilen van een literaire uitgeverij. Shirley van der Pols, 2009/1

Ewald Osers. Perpetua Uiterwaal, 2011/4

Ex-rechter Kalbfleisch nu voor het gerecht, Robert van der Veen, 2012/2

Fair trade vertalen, bestaat dat? Lisette Eindhoven, 2016/4

Feedback is goud waard. Ingeborg Lindhoud, 2016/2

FEN-X, blad van Esperanto Nederland. Gerrit Berveling, 2013/1

Festrede 27.3.1998 – 50 Jahre Institut für Übersetzer- und Dolmetscherausbildung Innsbruck. Christoph Bouthillier, 2008/5

Filter, tijdschrift over vertalen. Sanne van der Meij en Dominique de Vet, 2014/1

Filter Vertaalprijs 2015 toegekend. 2015/2

Financieel gezond? Twan Maton, 2011/2

Financiële, juridische en inhoudelijke voorzieningen voor literair vertalers. Diederik Grit, 2007/1

Fish where the fish are! Raoul Schildmeijer, 2017/2

FIT bijeenkomst in Brussel, viering 21 jaar ITI in Londen. Kees van der Zwart, 2007/3

FIT – congres in Shanghai. Perpetua uiterwijk, 2008/4

Forum over toetsing van tolken en vertalers. Philippe Anckaert, Roelof van Deemter, June Eyckmans, Winibert Segers, 2008/2

Francisco Carrasquer. Paul Juten, 2011/3, Fred de Haas, 2012/4

Frans. Riekje Meijling, 2005/6

Franse college Florence Herbulot overleden, 2013/2

Franse kring, 2017/3

Frans Timmermans over taal. 2016/4

French tales. Perpetua Uiterwaal, 2009/5

Frysk bloed tsjoch op! Jan Atte Nicolai, 2012/3

Functiewaardering Bereken je tarief. Marijke Roelofsen en Herman Kok, 2014/2

Ga door op de ingeslagen weg. Mirjam van Dootingh, 2017/2

Geacht bestuur. Drs.J.H.M. von den Hoff, 2013/2

Geachte heer Opstelten. Bestuur NGTV, 2013/1

Geacht vertaalbureau. Liene Malsch, 2008/6

Geachte redactie. Arnoud van den Eerenbeemt, 2011/2

Geachte redactie. Willemien Op den Orth, 2013/1

Gebaren en taal. Marlijne Hemelaar, 2005/5

Gebruik – en misbruik(?) – van het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). 2008/4

Gebruik Plain English, ook in andere talen. Christiane Gohres, 2004/9

Geef de vertaler maar de schuld. Liene Malsch, 2006/2

Geef ons de feiten. Hanneke Kerkhoven, 2004/4

Geen dode hoeken meer met multiroom wifi. Peter Spek, 2017/1

Geen geld-en tijdverlies meer voor stempels op openbare akten. EC, 2013/3

Geen opleiding Portugees meer in Nederland?, Eti de Vries, 2012/2

Geen vogel kan van louter fluiten leven. Robert van der Veen, 2007/3

Geen wezenlijke verschillen literair en zakelijk vertalen. Robert van der Veen, 2012/4

Geld moet weer rollen, onze kant op. Robert van der Veen, 2015/1

Georgio Caproni als vertaler van poëzie: praxis en theorie. Gandolfo Cascio, 2013/4

Gerechtstolken in Strafzaken, deel 1. Shirley van der Pols, 2007/5

Geschiedenis in Geertruidenberg. Ineke Willems, 2015/3

Geslaagde startersdag NGTV 2011. Eva Fierst-Van Wijnandsbergen, 2011/2

Geslaagde studiedag SIGV. Perpetua Uiterwaal, 2012/1

Gespleten tongen in de Lage Landen. Annemarie Houwink ten Cate, 2011/4

Gesprek met vertaler Jules Hellendoorn. Tessa van Swieten, 2017/3

Gezaghebbende taalblunders. Marco Antink, 2012/4

Goâ joe van mien laand af! Annemarie Houwink ten Cate, 2004/9

Goed bij stem! Over stemgebruik voor tolken. Anita van Adelsbergen, 2017/1

Goed en fout. Riekje Meijling, 2004/5

Goed gedacht: denken over vertalen. Egbert van Heijningen, 2004/9

Goede tijden, slechte tijden. Jan Klerkx, 2004/3

Gone Fishing. Perpetua Uiterwaal, 2016/4

Google interpreting tool: is er nog een toekomst voor de tolk in de wereld van sprekende machines? Eva Tetsman, 2010/2

Grammatica Fries. Anne-Wil Wiemer, 2007/1

Grammatica van het Papiaments. 2014/3, 4

Grammatica Zweeds. Madeleine Kiers, 2015/1

Grapstellingen. Robert van der Veen, 2007/2

Grijs gelezen eBooks zijn ‘er’ nog niet. Christoph Boutillier, 2009/6

Groen of wit. Riekje Meijling, 2006/4

Groot elektronisch woordenboek Italiaans – Nederlands en Nederlands – Italiaans. Cora Leek, 2006/3

Groot Polytechnisch Woordenboek E-N/N-E. Robert van der Veen, 2009/1

Groot Russisch – Nederlands Woordenboek. Mirjam Treffers, 2005/5

Groot woordenboek Fins-eindelijk! Leena Määttänen, 2012/3

Groot woordenboek Nederlands – Papiaments. Masja de Koning, 2006/6

Groot woordenboek van de Nederlandse taal. Perpetua Uiterwaal, 2005/6

Grote van Dale Nederlands – Frans en Frans – Nederlands op cd.rom. Anne – Marijn Küthe, 2006/6

Grote vertaaldag: luchtig literair. Lucienne Heemskerk, 2017/2

Guerilla, marketing en spellingswenken. Angèle Nieuwland – Helou, 2005/1

Haagse Eu-language officer bevordert talenkennis in Nederland. Hans Moerbeek en Tessa van Swieten. 2014/4

Haarlems genootschap trekt ten strijde tegen taalvervuiling. Jaap van Braam Houckgeest, 2004/5

Haat – liefdeverhouding. Kristof Stachowski, 2005/4

Hakuna Matata. Dafna Hoexter, 2004/6

Handboek Freelancen 2010, en eigen baas. Erna Zegwaard, 2010/2

Handboek Internetresearch. Diederik Grit, 2005/2

Handboek Nederlands en communicatiewijzer. Shirley v.d. Pols – Harris, 2005/3

Handleiding voor politie en rechtskundigen in een meertalige context. Eva Bodor, 2015/1

Harmonisatie? Adriaan van der Vlist, 2007/6

Hartog de Hartog Lémon, 1755 – 1823. Joodse revolutionair in Franse tijd. Robert van der Veen, 2007/6

Heb ik als tolk of vertaler een aansprakelijkheidsverzekering nodig? Schouten zekerheid, 2017/3

Hbo-0pleidingsniveau bij een taptolkopleiding gewenst. Annet van der Heijden, 2014/3

Hebreeuws of Ivriet? Dafna Hoexter, 2014/2

Heliand, een Christusgedicht uit de vroege Middeleeuwen. Perpetua Uiterwaal, 2007/6

Hella Haasse. Paul Juten, 2011/4

Henja Schneider gunt ons een blik in de vertalerskeuken. Antoinette Dop, 2004/10

Henri Methorst. Perpetua Uiterwaal, 2006/1

Henri W. Methorst, Den Haag 12 april 1909 – Laren 10 augustus 2007. 2007/4

Herinneringen aan Henri Methorst. Rachel van der Wilden – Fall, 2007/5

Herinneringen aan mijn rampspoed. Lucy Pijttersen, 2015/2

Herinneringen aan Spanje. Willem Peeters, 2015/3

Herkomst woord fiets dan eindelijk ontdekt? Lucienne Heemskerk, 2012/1

Hertaling eerste zeemanswoordenboek van het Nederlands. 2011/4

Herzien verslag belasting workshop. Twan Maton, Perpetua Uiterwaal, 2007/1

Herziene Le Docte niet bruikbaar, mr.drs.Marja C.W.Slager, 2012/2

Herziening PE-puntensysteem. Igma van Putte, 2014/2

Het belang van tijd. Lucy Pijttersen, 2014/3

Het belang van tolken-en vertalersbijstand voor de rechtspositie van buitenlanders in het strafproces. Irene Sagel-Grande en Leo Toornvliet, 2012/4

Het Broodfonds: alternatief voor een AOV. Irene Berger, 2012/1

Het congres van de registergroep, Marnix Peters, 2012/2

Het digitale juridisch lexicon onder de loep. Maral Lemmens, 2004/6

Het DRONGO talenfestival;ook voor tolken en vertalers! Dorine Holman, 2016/2

Het e-boek als uitdaging voor literair vertalers. Heleen Peeters, 2014/2

Het e-book: voordelen, maar ook haken en ogen. Annemarie Houwink ten Cate, 2010/4

Het eerste Van Dale Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal. Marlijne Hemelaar, 2009/6

Het EMT-logo wordt een handelsmerk van de Europese Unie. Tessa van Swieten, 2014/4

Het evangelie van Marcus in het Venloos vertaald. Frens Bakker, 2004/3

Het FNV geeft een te idyllisch beeld van het freelanceschap maar doet bruikbare aanbevelingen. Robert van der Veen, 2007/3

Het gebruikersonderzoek, Sander Daniëls en Arnoud Verrips, 2012/2

Het gebruikte toeval. Nico van Wageningen, 2010/1

Het groot woordenboek Spaans – Nederlands en Nederlands – Spaans op cd.rom. Mariëtte van Drunen, 2006/6

Het indexeren van boeken en tijdschriften is een sisyfus-arbeid. Alfred Krans, 2014/2

Het is allemaal net! Marlene Duretz, 2014/4

Het jubileumfeest van de Noorse vertalersvereniging. Perpetua Uiterwaal, 2004/6

Het karakter van China. Ada Franse, 2008/3

Het kortgedingvonnis NGTV vs. Staat der Nederlanden: eerste slag voor Concorde. Redmar Damsma, 2013/1

Het kwaliteitsinstituut en de adviesorganen van het Bureau Wtvb. Drs.P.H.M.Keesom, 2014/3

Het meanderende gebied tussen popsong, Duitse liederen en Franse chansons. Jan Rot, 2005/ extra

Het maken van websites. Hanneke Rutges, 2007/4

Het meerjarenbeleidsplan 2012-2015 van het Bureau Wbtv. Mr.Marco Anink, 2013/4

Het NGTV en de Europese norm voor vertaaldiensten: NEN 15038. Kees van der Zwart, 2010/4

Het nieuwe Juridisch – Economisch Lexicon. Ingrid Verhagen, 2009/4

Het nieuwe PE-puntenbeleid. Lisette Eindhoven, 2015/2

Het nuttige en het aangename. Marianne Kersbergen, 2004/9

Het nut van aansprakelijkheidsverzekeringen. 2013/2

Het Oekraïens op de kaart gezet. Natalija Faes – Matsko, 2005/2

Het recht op vertaling in Nederlandse strafzaken. Mr. P.van Kampen & en Mr. S.Denneman,2010/2

Het reilen en zeilen van een literaire uitgeverij. Diederik Grit, 2008/5

Het Russische sjanson. Paul Alexander, 2008/6

Het Surinaams, het Nederlands en andere talen in Suriname. Patricia van Helsdingen, 2013/4

Het 20e FIT wereldcongres voor tolken, vertalers en terminologen eclatant succes. Perpetua Uiterwaal, 2014/3

Het systeem achter de verschijnselen. Anne-Marie Kalkman, 2015/2

Het verklarend woordenboek automatisering. Marnix Peters, 2014/4

Het verschil tussen wijsheid en waarheid. Lucy Pijttersen, 2016/3

Het vertalen van een hype. Perpetua Uiterwaal, 2009/5

Het vertalen van het werk van een taalvirtuoos. Perpetua Uiterwaal, 2015/2

Het vertalen van Montesquieu en werken uit de literaire canon. Mariëtte van Drunen en Irene ’t Hooft, 2008/1

Het vertalen van romantische lectuur. Lucy Pijttersen, 2015/3

Het wel en wee van de Wbtv. 2013/2

Het wetboek van strafrecht vertaald naar het Frans. Louise Rayar, 2015/4

Het Witte Boekje op cd-rom & Witte Speller voor Word. Perpetua Uiterwaal, 2007/1

Het witte woordenboek, Prisma & Onze Taal. Perpetua Uiterwaal, 2007/3

Het woord broer in 88 Indo – Europese talen. Fred Mostert, 2005/6

Het woordenboek van het gebruik van van het parlache. Blanca Stam-Uribe, 2017/2

Het XIX wereldcongres voor tolken en vertalers in San Francisco. Perpetua Uiterwaal, 2011/4

Het XVIIe FIT – congres. Frédérique Nouet, 2005/5

Help! Het Esperanto verandert! Marlijne Hemelaar, 2013/4

Hiëronymusdag in Arabische sferen. Marijke Huijgen, 2011/4

Hiëronymusdag 2014. Robert van der Veen en Marlijne Hemelaar, 2014/4

Hiëronymusdag 2016. Nathalie Arnoczky, 2016/4

Hiéronymusdag 2017. Brigitte Dankers, 2017/4

Hiëronymus – prijs. Anske Vuyk – Bosdriesz, 2006/1

Hiëronumusprijs 2015 voor mevrouw dr. J.G. Heres Diddens-Wischmeyer. Drs.P.H.M.Keesom, 2015/4

Hij is er. Kees van der Zwart, 2008/6

Hoe bereidt je een paard & andere onuitroeibare taalfouten. Robert van der Veen, 2012/3

Hoe de vertaler goed geslagen ten ijs moet kommen…Babet Mossel, 2016/2

Hoe goed bent u beveiligd tegen digitale risico’s? Jan Machiel Butter, 2016/4

Hoe schrijf je een thriller? 2017/1

Hoeveel? Liene Malsch, 2004/6

Hoe veilig gaan we om met onze systemen en gegevens? Roshwita Beijderwellen, 2017/2

Hoe ver gaat de dienstverlening? Liene Malsch, 2011/3

Hoe vertaal je een boeketje. Perpetua Uiterwaal, 2015/4

Hoe vertaal je een gedicht? Juryrapport Nederland vertaalt 2017, 2017/4

Hoe vertaal je “He drew first”. Paul Juten, 2015/2

Hoe vertaal je realia en vakterminologie van Spaans naar Nederlands? Mariëlle Moonen, 2016/3

Hoe vitaal is de vitale van Dale? Mariëtte van Drunen, 2006/6

Hoe word je medisch vertaler? Joosje van Loen, 2017/3

Hoe zit het met de auteursrechten voor (beëdigde) vertalingen van documenten voor overheid en bedrijfsleven? Dr. Auke P.Jacobs, 2012/1

Hoezo onprofessioneel? Sabine Horner, 2007/5

Hogeschool-engels. Mr.drs.Marja C.W.Slager, 2012/3

Hogeschool West-Nederland sluit haar deuren. Tessa van Switen, 2014/1

Hoi, hooggeleerde vrouwe. Monique Jacqmain, 2006/5

Homme ou machine? – Man vs machine? Robert van der Veen, 2014/2

100 jaar Levende Talen Magazine. Johan Graus&Helge Bonset, 2013/2

100ste wereldcongres Esperanto in Lille. Marlijne Hemelaar, 2015/3

101 dingen die een vertaler moet weten. Lisette Eindhoven,2014/4

150 jaar Max Havelaar. Nico van Wageningen, 2010/3

Hoofdlijnen van het internationaal privaat recht. Perpetua Uiterwaal, 2010/2

Hoorde ik dat nou goed? Maartje Schreuder, 2011/4

Horen, zien en spreken. Robet van der Veen, 2008/6

Hou je echt nog van mij, Rocking Billy? Harry Knipschild, 2015/4

Huurkosten aftrekbaar voor thuiswerkende zzp-er. 2016/3

Huwelijksvermogensrecht. Perpetua Uiterwaal, 2013/1

If you pay peanuts, you’ll get monkeys. Registergroep, 2014/3

Ik ben alleen maar met vertalingen bezig. Lisette Eindhoven, 2017/4

Ik ben mijn pen, Robert van der Veen, 2012/2

Ik heb graag papier om me heen. Lisette Eindhoven, 2017/1

Ik heb meer vertrouwen in echte boeken dan in internet. Lisette Eindhoven, 2016/4

Ik noem het vrije tijd. Egbert van Heijningen, 2006/1

Ik wil zo duurzaam mogelijk werken. Lisette Eindhoven, 2017/3

Ildefondo Falcones en De hand van Fatima. Patricia van Helsdingen, 2011/3

Im Dienste der Arbeit gestorben. Gabriele de Koning, 2012/4

IND op zoek naar de juiste tolk. Tessa van Swieten, 2016/1

IND start pilot geluidsopnamen. 2015/3

In de wolken of niet? Vraag het de barometer. Christoph Boutillier, 2009/1

Indlish is English – made in India. Asim Majumdar, 2009/2

In memoriam drs.A.M.Houwink ten Cate-Schlichting. Eef Gratama, Perpetua Uiterwaal en Pierre Keesom. 2016/4

In memoriam Annemarie Smit. Diederik Grit en Paula Stevens, 2010/4

In memoriam Dr.Auke Pieter Jacobs. Perpetua Uiterwaal, 2016/2

In memoriam Christoph Bouthillier. Patricia Sondak en Paul Juten, 2015/4

In memoriam Elisabeth Stembor. Esselien ‘t Hart, 2017/2

In memoriam Fleur Schopman. Christine Plard, 2017/3

In memoriam Frans Mostert, 2015/1

In memoriam Hans Bokx. Fred Mostert, 2008/6

In memoriam Heleen Peeters 2015/2

In memoriam Inga Jurida. Arthur Bauduin, 2017/3

In memoriam Irene ‘t Hooft. Lucy Pijttersen, 2015/4

In memoriam Karine Quadekker-van Stokkum, 2013/2

In memoriam Jean Buyse. 2014/3

In memoriam Mia Verbiest. 2014/4, 2015/1

In memoriam Nelleke van Maaren. 2014/4

In memoriam Odile van Ditzhuijzen. Wilma Tacoma, 2017/1

In memoriam Shirley van der Pols. 2009/5

In memoriam Yvette Maria Mead. Julia Harvey, 2017/4

In Oostenrijk moet ook een Duitse germanist Duits leren. Robert van der Veen, 2012/1

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel. P.H.M.Keesom, 2007/6

Inschrijving Rbtv verlengen. Lucy Pijttersen, 2013/2

Interceptietolken en tolken bij verhoren. Levent Alpagot, 2005/4

International Translation Day 2012. Prof.Mao Sihui, 2012/3

Internationaliteiten. Marlijne Hemelaar, 2011/3

Interview met De stille kracht. Hanna Kok-Ahrens, 2013/1

Interview met Boland nu als VertaalVerhaal. Rien Verhoef, 2016/1

Interview met Vincent Hunink, Tessa van Swieten,2011/2

Inzetten op creatief vernieuwen Een weerwoord. Robert van der Veen, 2012/4

Ironie? Shirley van der Pols, 2007/3

Is dat wel Nederlands? Fred Mostert, 2005/1

Is English the killer language of Europe? 2010/3

Jaarlijkse bijeenkomst Linguaan. Paul Juten, 2015/3

Jaarlijkse heffing Kamer van koophandel verdwijnt. Lucienne Heemskerk, 2011/4

Jaarverslag sectie Gerechtstolken NGTV. Nynke Boorsma, 2010/2

Jan As. Perpetua Uiterwaal, 2006/1

Jan Hoogland, aanjager van het Arabisch woordenboek. Egbert van Heijningen, 2005/1

Jannie Middelbeek-Oortgiesen: De vertaler is de closest reader die een schrijver kan hebben. Elske van der Velden, 2013/2

Jan Rot over het “hertalen” van liedteksten. Nellie Vos, 2004/5

Jeugdboeken-vertalen en recenseren. Annemarie Smit, 2010/2

Jeugdboeken, een passie voor het leven. Lucy Pijttersen, 2010/3

Jonathan Downie. Marlijne Hemelaar, 2016/4

Journaal 2006. Cora Leek, 2006, 3,4,6

Jubilea. Liene Malsch, 2005/2

Jubileumcongres NGTV. Tessa van Swieten, Diana van den Broek, Lucienne Heemskerk, 2016/2

Jubileumviering 50 jaar NGTV. Helena C. Overkleeft, 2006/3

Jubileum. Riekje Meijling, 2006/1

Juridisch-economisch lexicon Duits. 2015/1

Juridisch Lexicon Spaans – Nederlands. Bibi v.d. Bos, 2005/4

Juridisch woordenboek Nederlands-Duits, Robert van der Veen, 2012/2

Kadir Türkmen en het (ver)taalonderwijs. Sytske Breunesse, 2005/3

Kanttekeningen bij de Europese norm voorvertaaldiensten. Anne – Marijn Küthe, 2006/2

Karel ende Elegast in het Esperanto de wereld in. Marlijne Hemelaar, 2012/4

Keltisch, een echo uit een roemrijk verleden. Robert van der Veen, 2013/2

Kennismaking. Pieter Keesom, 2004/6

Kennismaking met de Hogeschool West – Nederland. Shirley v.d. Pols – Harris, 2005/1

Kerstin Ekman: Moord in praktijk. Janny Middelbeek-Oortgiesen, 2013/2

Kijk en lees: aap-bis-zjwaam. Marlijne Hemelaar, 2014/3

Kijk over de grens. Hans Moerbeek, 2014/3

Kinderboekjes helpen gevluchte kinderen trauma’s te verwerken. Bruno Tersago, 2017/2

Klacht over de minister van justitie. Danka Fogl, 2011/2

Klankbordgroep kwaliteit nu een feit. Jean Buyse en Remco Zeven, 2010/3

Klassieke werken in vertaling. Tessa van Swieten, 2011/2

Kleren maken de man-een modeshow. Susanne Findenegg, 2011/2

Knelpunten rond Permanente Educatie. Ammy Atsou-Pier, 2010/4

Korte schets van Elis Juliana. Fred de Haas, 2011/4

Kring Amsterdam, 2010/1, 2011/3, 2015/1

Kring Chinees. 2017/4

Kring Den Haag, 2009/1, 2012/4, 2015/1, 2016/1, 2017/1

Kring Frans. 2016/3

Kring Haarlem en Omstreken. 2008/6,2009/2

Kring Midden- en Oost-Brabant, 2009/1, 2010/1, 2015/1, 4

Kring Noord- en Oost – Nederland. 2007/1, 2009/2,3,6, 2013/4

Kring Noord – Holland. 2008/2, 2009/2, 2010/2, 2011/3, 2014/1, 2015/1

Kring Rotterdam, 2014/2,4, 2015/1

Kring West – Brabant en Zeeland. 2008/6, 2009/3,6, 2013/4, 2014/3,4, 2015/4, 2016/2,3, 2017/3,4

Kwaliteit en toegevoegde waarde. Joke v.d. Heide, 2005/extra

Kwetsbare zzp’ers, Liene Malsch, 2012/2

Laat je pc je helpen. Ineke Cats, 2011/4

Laat jezelf zien! 2014/3

Laatste stelling. Hanny Herens – Diddens, 2007/3

Language Lover’s guide to Europe. Tessa van Swieten, 2013/2

Lang zal je lezen. Marianne Punt, 2014/4

Laptopgebruik en terminologiebeheer in de tolkcabine. Jan Schöntauf, 2010/3

Latijn voor iedereen. Perpetua Uiterwaal, 2009/6

Le bonheur de ce monde. Marianne Punt, 2014/2

Leerboek Italiaans. Shirley v.d. Pols, 2006/2

Leerboek Russisch voor tweetalige kinderen. Larissa Walter-Poddoubskaia, 2010/2

Legalisatie van door een beëdigd vertaler gewaarmerkte vertalingen. Hanny Heres – Diddens, 2009/3

Lekker winkelen. Liene Malsch, 2009/5

Letselschade. Drs.Helen M. Porcelijn, 2014/2

Let’s work together. Marion Zigmans, 2009/5

Letterlijk. Riekje Meijling, 2006/2

Letter of the year. 2007/2

Lexicon, terminologie en de Term Treffer 2.0 dr. Hennie van der Vliet, 2013/1

Lezen en schrijven. Christoph Bouthillier, 2008/5

Lezingen over de intellectuele eigendom en over het verzekeren van kunst. Helen Porcelijn, 2015/4

Licht op de Europese norm voor vertaaldiensten. Laurian Kip, 2006/6

Lichtvoetig Duits. Ingeborg Lindhoud, 2016/4

Liefdewerk oud papier. Lucy Pijttersen, 2015/3

Literair prijskartel. A.Atsou – Pier, 2007/4

Literair vertalen. Annemarie Smit, 2007/2

Literair vertalen als uitdaging. Heleen Peters, 2013/2

Literair vertaler, kruip uit je schulp. Lucy Pijttersen, 2011/3

Luie tolken, kikkers en ….Wikipedia. Christoph Boutillier, 2004/9

Luistertaal biedt Europa nieuwe perspectieven. Mathilde Jansen, 2013/3

Maak werk van je marketing. Tessa van Swieten, 2015/3

Maar ze kunnen toch liplezen? Marlijne Hemelaar, 2013/4

Machine translation: wat kunnen wij in de praktijk verwachten? Jan Machiel Butter, 2016/3

Makkelijker kunnen wij het niet maken, wel lastiger. Sabine Horner, 2015/2

Man vs.machine. Robert van der Veen, 2014/3

Marianne van der Lubbe – workshop Hedendaags Nederlands. May van den Broek, 2008/1

Markante Momenten uit het verleden van het NG(T)V. Shirley van der Pols, 2007/5,6, 2008/2,5

Martinus Nijhoffprijs voor Reina Dokter. Natka Pupovac, 2013/2

Martinus Nijhoffprijs 2015 voor Hans Boland en Christiane Kuby. Marianne Punt, 2015/1

Martinus Nijhoffprijs 2017 voor Karol Lesman. Patricia de Groot, 2017/2

Masterbytes. Christoph Boutillier, 2006/4

Master Literair vertalen. Robert van der Veen, 2013/4

Medische sectie. 2014, 2, 2017/4

Medische terminologie en de geschiedenis van diabetes. Christa Ratsak, 2015/3

Medisch vertalen, een interessant specialisme voor vertalers? Joosje van Loen, 2017/1

Meer diploma’s en een brainstorm. Brigitte Dankers, 2015/3

Meesters en komma’s. Liene Malsch, 2004/9

Meld uw klacht. SGT, 2012/4

Metaforen in dagelijks taalgebruik, Heleen Peters, 2012/2

Meten is weten. Anne – Marijn Küthe, 2005/3

Methodes om vertalingen te beoordelen. Willem Jan Gasille, 2005/3

Mfutso wat samba: over onvertaalbare woorden. Marnix Peters, 2014/4

Mijn integratie. Dafna Hoexter, 2004/1

Mijn neus bloedt niet. Arno Schrauwers, 2004/7

Mijn taal: het Catalaans. Tània Martiànez Canales, 2014/1

Mijn werkplek. Lisette Eindhoven, 2016/1,3,4

Minimumtarief. Liene Malsch, 2005/5

Mode. Riekje Meyling, 2007/1

Moedertaal. Riekje Meijling, 2005/5

Moet je cultuur vertalen? Heleen Peeters, 2012/1

Moet je dat boek helemaal lezen? Lucy Pijttersen, 2015/1

Motivering van strafrechterlijke vonnissen. Perpetua Uiterwaal, 2006/2

Mozes met hoorntjes: foutje. Marianne Punt, 2015/1

Multilingual Videoconferencing in Legal Proceedings. Perpetua uiterwaal en Auke Jacobs, 2013/3

Murphy komt nooit alleen. Liene Malsch, 2005/6an der Veen, 2008/4

Naast de VAR is er nu ook de VUR. Robert van der Veen, 2008/4

Nadere gedachten over “kwaliteit”. Shirley v.d. Pols, 2005/extra

Nascholingscursus juridisch financieel Frans in Sèvres. Wouter van Kouwen, 2006/6

Nationaal vertaalcongres 2015:een confronterende spiegel. Lucienne Heemskerk, 2015/2

Na de brexit: een grotere rol voor de Duitse taal? Ingeborg Lindhoud, 2016/3

Na 50 jaar een eigen kantoor. Kees v.d. Zwart, 2006/2

Nederland vertaalt 2014. Heleen Peeters, 2014/2

Nederland wenst Berlijn geluk met zijn 775e verjaardag in de vorm van een dichterlijk geschenk. Robert van der Veen, 2012/3

Nederlands als moedertaal in de tolkenopleiding van de Hogeschool Gent. Veerle Duflou en Rita Geens, 2006/4

Nederlandse eigennamen vertalen in het Pools. Kristof Stachowski, 2012/1

Nederlands in de Europese Unie: terminologische uitdagingen TiNT 2015. Lisette Eindhoven, 2015/4

Nederlands in de west. Het boek.2013/4

Nederlands in de west. De film. Tamar van der niet, 2013/4

Nederlands in het hoger onderwijs en wetenschap. Shirley van der Pols, 2008/5

Nederlandse Mededingingsautoriteit legt kartelrecht te juridisch uit. Robert van der Veen, 2007/3

Nederlandse onderzoeksgroep bestudeert Nambikwara. René Rector, 2005/4

Nederlands – Perzisch idioomwoordenboek. Arsen Nazarian, 2008/6

Nederlands voor Spaanstaligen, Patricia van Helsdingen, 2012/2

Never a dull moment. Annemarie Houwink – ten Cate, 2007/4

New tasks for legal interpreters and translators in the enlarged Europe. Beate stappers, 2014/2

NGTV aangewezen als erkende opleidingsinstelling. Brigitte Dankers en Mirjam van Dootingh, 2017/1

NGTV-Academie. Helena Hoogenboezem, 2013/3

NGTV – brainstormdag 9 juni 2007. Het bestuur, 2007/4

NGTV + als brancheorganisatie. Pieter Keesom, 2004/4

NGTV – overzicht spellingsperikelen bij het woord “beëdigd”. Shirley v.d. Pols, 2006/6

Nibelungenlied. Robert van der Veen, 2011/4

Niet genoeg gaten gevuld. Hanneke Kerkhoven en Kristof Stachowski, 2005/1

Niet welkome opdrachtgevers. Liene Malsch, 2005/4

Nieuw cultureel woordenboek. Willem Jan Gasille, 2004/5

Nieuwe Ansichten uit Vertalië. Robbert Jan Henkes en Eric Bindervoet, 2006/5

Nieuwe arbitragewet. Mr.C.van Maanen. 2016/2

Nieuwe btw-regels vanaf 1 januari 2010. Twan Maton, 2010/4

Nieuwe familieleden. Annemarie Houwink ten Cate, 2009/1

Nieuwe opzet van de website vertaalverhaal.nl. Rien Verhoef, 2014/3

Nieuwe regels VAR per januari 2016. Tessa van Swieten, 2015/3

Nieuwe website en nieuw logo voor het NGTV. De webcommissie, 2013/1

Nieuwe wet legt inschrijvingseisen en klachtenprocedure vast. Hanny Heres Diddens, 2004/5

Nieuwe woorden van het afgelopen jaar. Ada Franse, 2008/1

Nieuwe woordenboeken Bulgaars en Servo – Kroatisch. A. Ignjatovic, 2007/1

Nieuwe woordenboeken Sloveens. A. Ignjatovic, 2008/2

Nieuw! Juridisch – economische woordenboeken Servokroatisch en Sloveens. A. Ignjatoviċ, 2007/5

Ninth symposium on translation, terminology and interpretation. 2014/3

NL-term: een kristallen freule van twintig. Isabelle Bambust, 2017/4

Nog meer prijswinnaars. Hans Moerbeek, 2013/2

Noodzakelijk kwaad als overgang naar democratie. Robert van der Veen, 2009/6

Nooit meer fouten maken in het Frans. Dineke Vermet, 2004/7

Nooit meer slapen werken: over arbeidsongeschiktheid. Marnix Peters, 2013/3

Nooit ophouden met leren. Robert van der Veen, 2011/3

Noordelijke woordenoorden. Christoph Boutillier, 2007/5

Normalisatie: de volgende ronde. Hanneke Kerkhoven, 2004/7

Nostalgie. Riekje Meyling, 2007/4

Notaris, tolken en vertalers. Helen Porcelijn, 2010/2

Notaris passeert tolk. Gerechtshof Amsterdam, 2014/2

Nynke Boorsma treedt terug als voorzitter van de Sectie Gerechtstolken. Bestuur van de sectie, 2013/1

Octrooischriften vertalen: een wereld apart. Wim Nejboer, 2009/6

Oefening baart kunst. Eef Gratama, 2004/1

Onbegrijpelijke vonnissen. Liene Malsch, 2004/7

Onderhandelen tussen bereikbaar en aanvaardbaar. Robert van der Veen, 2009/4

Ondernemen doe je! Monique van Dam – Middeldorp, 2005/4

Ondernemen of verzuipen: de kansen van het Fries. Goffe Jensma, 2013/1

Ondertitelen is comprimeren. May van den Broek, 2011/4

Ondertiteling is een vak. Hennie Bos, 2015/2

Online woordenboek: Juridisch-economisch Lexicon NL-DE. Kay Sachse,2015/2

Online zichtbaarheid en SEO voor vertalers. Tessa van Swieten, 2016/4

Onmisbare stoorzender. Pauline van der Mije, 2016/2

Ons erelid Hans Warendorf. Perpetua Uiterwaal,2008/3

Ontwerper van vertaalsoftware Systran moet 12 miljoen euro terugbetalen aan de EC. Paul Wezelenburg, 2013/2

Onze Lieve Heer heeft vreemde kostgangers. Perpetua Uiterwaal, 2009/6

Onze taal, onze toekomst. Perpetua Uiterwaal, Beatrix Pronk, 2008/1

Openbaar ministerie en rechters slordig met vertaling processtukken. Mr.M.S.Kat en Mr.N.D.de Fluiter, 2014/2

Opgelicht. Simone Prins, 2011/2

Opgelicht…vervolg. Robert van der Veen, 2011/3

Opera, draken en robots op uw multiglotte zak-tv? Christoph Boutillier, 2009/4

Op het Duitslandinstituut praten zij liever Engels. Robert van der Veen, 2007/3

Opleidingen en ervaring. Suzanne Groenhoeve, 2007/6

Opleidingen en specialisatie. Liene Malsch, 2007/6

Opleiding Taal- en cultuurstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Mariëtte van Drunen, 2007/6

Oproep aan alle NGTV-leden. Andrija Ignjatovic, 2017/1

Op weg naar een nieuwe website. Arnoud Verrips, 2011/4

Oratie in Nederlandse gebarentaal. Marlijne Hemelaar, 2014/4

Organisaties tolken en vertalers moeten samenwerken. Robert van der Veen, 2014/4

Over de Russische dichteres Larissa Miller. Fred de Haas, 2013/4

Over exotendomeinen, vertaalrobots en roep-uits. Christoph Boutillier, 2010/4

Overgangsperikelen. P.H.M. Keesom, 2009/1

Overheidsopdracht voor kleine tolk of vertaler wordt makkelijker. Mr.drs.R.W.L. Russell en Mr. M.H. Bollin, 2012/1

Over de schoonheid van het Fries: in famke mei de namme Femke. Robert van der Veen, 2012/3

Over het vertalen van Zweedse literatuur. Janny Middelbeek – Oortgiesen, 2006/1

Over jouw toegevoegde waarde als taalprofessional. Christy de Back, 2017/1

Over Machine Translation. Marnix Peters, 2015/2

Over ondertitelen en over revisie van literaire teksten. Annemarie Smit, 2006/1

Over taalkwesties in de Europese Unie en de kunst van het juridisch vertalen. Xandra E. Kramer, 2007/5

Over vertalingen en prioriteiten. Anouschka Schutte, 2017/3

Over waternimfen, gekke mannetjes en helden. Marga Demmers, 2014/1

Oxford Guide to Plain English. Shirley v.d. Pols, 2004/9

Oxford Spellchecker & Dictionary op cd – rom. Els Spin, 2006/3

Papiaments, de taal van de ABC – eilanden. Floriman van putte en Igma van Putte – de Windt, 2007/2,3,4

Papieren facturen digitaal. Christophe Bouthillier, 2015/1

Papierhandel. Liene Malsch, 2008/2

Paris Tales. Raymonde van den Oudenrijn, 2010/1

Paroles sur la dune. Victor Hugo, 2013/2

Paula Kager nader aan de tand gevoeld. Caroline Helversteijn, 2017/3

PE: brrr…….briljant! Els Spin, 2005/6

Pensioenfonds voor zelfstandigen. Mr.C./A.van Hunsel, 2014/3

PE – punten verdienen. Shirley v.d. Pols, 2004/4

Permanente educatie, Marnix Peters, 2012/2

Permanente educatie, lust of last?. Kees van der Zwart, 2010/2

Permanente Educatie op een vrijdagmiddag in Antwerpen. Shirley v.d. Pols – Harris, 2004/10

Permanente Educatie op locatie. Marianne Kersbergen, 2004/1

Permanente educatie voor beëdigde tolken en vertalers. Kees van der Zwart, 2010/3

Petitie tegen verlaging tarieven. Suïntha Uiterwaal, 2011/2

Pinkhof geneeskundig woordenboek. Beatrix Pronk, 2012/1

Pipty-pipe pesos poor 13.000 ponts. Christoph Bouthillier, 2009/2

Pleidooi voor een verplicht uniform ambtsstempel voor beëdigd vertalers. Drs.P.H.M.Keesom, 2016/1

Poëzie in gebarentaal vindt podium en publiek. Egbert van Heijningen, 2005/6

Poolse dichteres Wislawa Szymborska overleden. Eva van de Peppel – Rutkowska, 2012/1

Poolse Kring. 2009/6, 2017/1

Portugese Taalkring stapt uit NGTV. Karolien de Graaf e.a.,2016/2

Possibly the best letter ever to come out of the Inland Revenu. H.J.Lee, 2008/1

Post-editen van machinevertalingen. Zena Vollenberg-Jenkins, 2014/2

Power up. Riekje Meijling, 2004/3

Praktisch Deutsch. Antje von Glan, 2010/3

Presentatie coöperaties Tolken Select en SIGV. Agnes Roozeveld en Greet Damhoff, 2014/2

Presentatie Ewoud Sanders. Perpetua Uiterwaal, 2006/4

Prijsuitreiking Amsterdam, 30 september 2006. Umberto Barelli, 2006/3

Prijzen- en tarievengids. Ada Franse, 2005/3

Prijzen-en tarievengids. Robert van der Veen, 2013/1

Prisma groot woordenboek Deens – Nederlands en Nederlands – Deens. Ruth Heutink, 2004/7

Prisma Groot Woordenboek Portugees – Nederlands en Nederlands – Portugees. Sandra. C. Maçorono Florindo, 2005/1

Privacy en politiegegevens. Wouter Koelewijn, 2010/1

Producties bij een gerechtelijke procedure. Mr.Marco F.J.Aninnk, 2016/1

Prof.mr.Spruit houdt lezing over het corpus iuris. Helen Porcelijn, 2012/3

Qui s’excuse, s’accuse. Annemarie Houwink – ten Cate, 2009/4

QR. 2015/3,4

Reactie op artikel in Linguaan van februari 2008. Frank van Spaendonck, 2008/2

Reactie kwaliteitsregister op artikel “De stille kracht TVCN. Pieter Bart Giebels, 2008/2

Reactie op reacties. Liene Malsch, 2004/10

Recenseren kun je leren. Heleen Peeters, 2014/4

Recensie van Dale Praktijkwoordenboek Nederlands. Mariëtte van Drunen, 2006/1

Recensie Praktijkwoordenboeken N – E,/ E – N van Dale. Marcella Rijntjes, 2006/1

Recensie Tolken en vertalers in de EU door J.G. Heres Diddens – Wischmeyer. Drs. P.H.M.Keesom, 2006/1

Recente bijeenkomsten van de kring Arnhem – Nijmegen. Marijke Huijgen, 2007/6

Recepten van Alain Passard. Perpetua Uiterwaal, 2012/4

Recessie. Liene Malsch, 2009/2

Rechtsbescherming door de taal. Irene Sagel-Grande, Leo Toornvliet, 2009/4

Rechtszekerheid voor de anderstalige rechtzoekende. Shirley v.d. Pols, 2006/5

Reclame. Riekje Meijling, 2006/6

Redacteuren. Liene Malsch, 2009/6

Reden tot juichen? Marcel Lemmens, 2004/5

Reflections on the law of war. Robert van der Veen, 2008/1

Registergroep opgeheven.2014/4

Register, rijm en ritme. Henriëtte van Weerdt-Schellekens, 2013/2 Registratie van vertalers en tolken in EU – landen. Hanny Heres Diddens, 2004/2

Registreren van PE-punten online. 2015/3

Re: het wetsontwerp gerechtstolken en beëdigde vertalers. Drs. P.H.M. Keesom, FCIL, 2006/4

Renkema’s nieuwe schrijfwijzer: weinig nieuws onder de zon. Marnix Peters, 2012/3

Repliek. Han von den Hoff, 2009/4

Righting English that’s gone Dutch. Jaap van Braam Houckgeest, 2005/1

Rituelen. Anne – Marijn Küthe, 2005/4

Rondleiding Textielmuseum Tilburg. Beatrix Pronk, 2006/6

Rook. Riekje Meijling, 2004/4

Rough Guide ipad 1&2/Rough Guide Android TM Telefoons. Marnix Peters, 2012/1

RSI herkennen en voorkomen. Ineke Willems, 2004/4

Russisch, een dode taal…? Anneliet Schönfeld, 2010/3

Russisch – Nederlands woordenboek, Baar A.H. van den. Eva Tetsman, 2007/5

Russisch voor kleine polder-Russen. Larissa Walter-Poddoubskaia, 2012/1

Samen kom je verder. Tessa van Swieten, Lisette Eindhoven, Lucienne Heemskerk. 2016/2

“Samenwerking en kwaliteit” 25-jarig jubileumcongres tolen Gebarentaal. Marlijne Hemelaar, 2014/1

Schermwerk. Christoph Bouthillier, 2005/1

Schoenmaker, blijf bij je leest. Liene Malsch, 2007/5, Lucy Pijttersen, 2016/2

Schrijfworkshop door Thomas Verbogt. Mariëtte van Drunen, 2006/4

Schrijven als een ander: stijl als essentie van literair vertalen. Paul Juten, 2016/1

Schrijvers en uitgevers werken samen bij exploitatie van het e-boek. 2010/2

Scoren. Riekje Meijling, 2006/3

Senoca. 2014/1, 2015/1, 2016/2,4

Slechts een kattensprong hiervandaan. Sylvia Motel-Gill, 2012/3

Slim zoeken met Google: een must voor vertalers. Tessa van Swieten, 2012/1

Small languages in a globalizing culture. Perpetua uiterwaal, 2010/3

Smullen van de verhalen. Anneke v.d. Straaten, 2004/1

Snel & vies vertalen. Christoph Bouthillier, 2010/1

Sociale media: wat kan ik ermee? Wat moet ik ermee?? Hilda Schraa, 2011/2

Social media. Mr.Minke Kroon, 2011/3

Somewhere over the rainbow naar het venijn in de staart van Office 2007. Christoph Bouthillier, 2007/1

Soms beginnen dingen met een bescheiden wens. Elsbeth de Jager, 2017/2

Spaans genootschap van Den Haag. Edith Bergansius, 2010/2

Spanwartel. Riekje Meijling, 2004/10

Specialiceer u! Mr.Marco Anink, 2016/1

Spellingbericht het witte boekje. Perpetua Uiterwaal, 2006/4

Spiltaal in een meertalige omgeving. Wim Jansen, 2005/4

Spraakherkenning. Hilde Thijs, 2005/5, Christoph Bouthillier, 2008/2

Spreekvrees en schrijfkramp. Ilse van Ogtrop, 2014/2

Sprekend het brein. Ingrid Christoffels, 2009/5

Sranantongo. Wilmy Perridon, 2005/3

Sranantongo Smeuïg Surinaams voor beginners. Lucia M.J. Geurts, 2013/1

Startersdag NGTV 2006. Marcella Rijntjes, 2006/2

Startersdag NGTV. Pauline van der Vlugt, 2009/3

Startersdag 2013. Siska Pranger en Alette van Lent, 2013/2

Startersdag 2015. Margrietha Migchels, 2015/2

Startersochtend. Peter Francissen, 2004/10

Statistieken. Liene Malsch, 2012/3

Steekproef tarieven in Spanje. 2013/3

Stemvorming en stemverzorging. Beatrix Pronk, 2006/4

Steun in de rug voor startende vertalers. Ada Franse, 2006/2

Stijl en de rol van de vertaler. Maarten Steenmeijer, 2015/3

Strafrecht is vooral taal en cultuur. Emma Charlotte Hartkamp, 2007/1

Stress! Liene Malsch, 2008/4

Struikelend lezen. Liene Malsch, 2006/6

Studiebijeenkomst Sectie Notariaat en civiele advocatuur (Senoca). Perpetua Uiterwaal, 2009/2

Studiedag BKVTF: Vertaling en mensenrechten. Tiny Mulder en Jean Buyse, 2006/1

Studiedag medische vertalers op 12 mei. Perpetua Uiterwaal, 2006/3

Studiedag notatietechniek. Ada Franse, Shirley van der Pols, 2008/2

Studierichting Frans in Leiden voorlopig gered, Robert van der Veen, 2012/2

Summer School Rechtssprache 2016. Ingeborg Lindhoud, 2016/1

Syntax der niederländischen Sprache. Kay G.Sachse, 2014/2

Taal als instrument dat je steeds virtuozer leert bespelen, Kay Sachse, 2015/2

Taal geregeld. Perpetua Uiterwaal, 2010/1

Taal is weerbarstig. Irene de Waal, 2010/2

Taalkring Frans. 2014/3, 2015/1, 2017/1

Taalkring Portugees. 2010/4, 2012/1,4, 2013/1, 2014/1, 2015/1

Taalkring Spaans. Frederike Beltjes, 2012/4, 2013/1

Taal van bossen en meren. Robert van der Veen, 2012/4

Taal verlaagd tot wapen. Gábor Landman, 2009/4

80 jaar tijdschrift Onze Taal. Saskia Aukema, 2012/3

Tachtig uur PE, nul punten. Liene Malsch, 2011/2

Talenknobbel, passie en gedrevenheid, Dorota Chaberko, 2012/2

Talenstudies onder vuur, Annelies Schulte Nordholt, 2012/2

Talen vertalen die je niet kent. Marlijne Hemelaar, 2010/3

Talking heads: suspects from a cultural perspective. Robert van der Veen, 2010/2

Tampere, Finland, augustus 2005, Perpetua Uiterwaal, 2006/1

Tarieven vertalers Spaans. Fabian Pouw, 2012/3

Tatoeages, Dafna Hoexter, 2012/2

Technobabbel. Christoph Bouthillier, 2007/4

Telehoren, Nynke Boorsma en Ineke Touber, 2012/2

Tentoonstelling De Aanval over bombardement. Greta Vercruyce, 2015/4

TEPIS 25 jaar. Louise Rayar, 2016/1

Terugblik. Liene Malsch, 2013/1

Teruggaaf BTW op oninbare vorderingen eenvoudiger. Twan Maton, 2017/3

Terug naar paardekracht. Fred Mostert, 2004/10

Terwijl je leest. Shirley van der Pols, 2008/4

Terwijl je me jurkje unzipt. Dr.Marjolein van Tooren, 2016/2

The chartered Institute of Linguists notes with dismay the intention of the CEN to adopt the draft translation service provision standard pr EN 15038, 2005/6

The civil code of the Netherlands. Shirley van der Pols, 2009/3

The emerging practice of the international criminal court. Robert van der Veen, 2010/1

The legal capital of the world. Shirley van der Pols, 2007/4

The power of language – Bangkok 22 – 25 mei 2006. Jolanda Belles, 2006/3

The proposed translation standard. Nicolas Anderson, 2005/extra

They wouldn’t mind minor mistranslations. Marnix Peters, 2011/3

Tien vingers blind. Liene Malsch, 2004/8

Timemanagement en kwaliteit. Anne – Marijn Küthe, 2006/1

Tip voor een georganiseerde werkplek. May van den Broek, 2010/3

Toelichting op het wetsvoorstel gerechtstolken en beëdigd vertaler. Maarten Abelman, 2004/10

Toespraak t.g.v. de viering van het 50 – jarig jubileum. Kees v.d. Zwart, 2006/5

Tolken en marktwerking. Auke Jacobs, 2010/1, 2011/4

Tolken en overheid dupe van oproepbeleid Concorde. Nijnke Boorsma en Ineke Touber, 2011/2

Tolken en telehoren. Jaap Schimmel, 2010/4

Tolken en vertalen in strafzaken op orde. Han von den Hoff, 2013/1

Tolken en vertalers in den kluwen. Liene Malsch, 2004/1

Tolken en vertalers: voldoet het register aan de nieuwe EU-richtlijn? Mieke de Leeuw, 2012/4

Tolken en vertalers voor een goede rechtspleging. Mr. H.J.H. van Meegen, 2006/5

Tolken in civiele zaken: tolken ter gelegenheid van de mondelinge behandeling van een zaak. Anne – Marijn Küthe, 2006/4

Tolken in civiele zaken: voorlopig getuigenverhoor, getuigenverhoor en contra – enquête (tegenverhoor). Anne – Marijn Küthe, 2006/3

Tolken is als spelen met de kleuren van de regenboog. P.Nie, 2008/6

Tolken met een rode rugzak en een blindenstok. Lisette Eindhoven, 2016/2

Tolken naar een pluricentrische taal:theorie en praktijk. Merel van den Branden, 2014/3

Tolken sparen air miles en PE-punten. Robert van der Veen, 2011/3

Tolken tabé. Christoph Boutillier, 2010/2

Tolk- en vertaalonderwijs in Nederland. Fedde van Zanten, 2007/6

Tolk- en vertaalonderwijs in Nederland en België. Jean Buyse, 2007/6

Tolk en vertaler beleefd barricade op. Jurry Brand, 2010/4

Tolken zijn geen robots. Marc van Oostendorp, 2015/1

Tolkervaringen. José Kolijn, 2007/2

Tolk less, pay less. Anna Roslon, 2017/2

Tolk wordt First lady van Georgië. Hildo Bos, 2005/2

Ton Heuvelmans over het vertalen van slang en jeugdtaal. Anneke v.d. Straaten, 2004/10

Top 10 taalvragen. Patricia van Helsdingen, 2012/1

Transcreation, vertalen ena Vollenberg-Jenkins, 2015/4

Transcreation: vertalen, maar dan anders. Paul Juten, 2016/4

Trouvaille. Riekje Meyling, 2007/2

Translating untranslatability. Janet van der Mark-Mackenzie, 2010/2

Tuchtcommissie. 2013/2

Turkse en Nederlandse literaire vertalingen. Hanneke van der Heijden, 2005/3

Turkse literatuur vertaald. Irene ’t Hooft en Sytske Breunisse, 2012/4

TVCN. Liene Malsch, 2008/1

Twee kringen ontmoeten elkaar in Breda.Tineke de Munnik, 2011/3

Twee medische vertaalwoordenboeken Engels. Paulien Copper, 2009/4

Typen. Riekje Meijling, 2005/3

Typende vertalers linea recta in de schandpaalkooi. Christoph Bouthillier, 2004/5

Uitbraak waterpokken in asielcentra. 2014/2

Uigeverij Scriptum al 30 jaar bij de tijd. Ilse van Ogtrop, 2014/4

Uit het leven van een freelance vertaler. Joosje van Loen, 2005/6

Uit het (vertaal)leven gegrepen. Nellie Kenters, 2008/5

Uitreiking Hiëronymusprijs 2008 aan mevrouw Arlette N. Schellenbach – Pollet. Umberto Barelli, 2008/6

Uitreiking Hiëronymusprijs 2011 aan Drs. Fedde van Santen. Umberto Barelli, 2011/4

Uitslag verhalenwedstrijd NGTV. 2011/4

Uitspraak afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Redactie, 2008/2

Uitspraak over definitieve tolkinschrijving. P.H.M. Keesom, 2008/5

Uitspraak van de geschillencommissie van het NGTV. 2016/2,3

Umlaut en ablaut in het Nederlands en Engels. Fred Mostert, 2006/4

Universitas viert 50 – jarig bestaan. Suzanne FindeneggLackner, 2005/1

Uw faktuur als visitekaartje. R.A.Clement, 2013/3

Vakantie. Liene Malsch, 2007/2

Vakantiegenoegens. Riekje Meijling, 2005/4

Valsheid in geschrifte. Liene Malsch, 2010/3

Van AJA tot Fryske taalhelp, leuke en handige gadgets voor vertalers. Christoph Bouthillier, 2006/3

Van alle culturen thuis? Drs.Ingeborg Lindhoud, 2015/2

Van bedaagd naar actief. Liene Malsch, 2006/1

Van Dale als hype. Paul Juten, 2015/4

Van Dale brengt twee taalhandboeken uit. Robert van der Veen, 2012/1

Van Dale Elektronisch Middelgroot Woordenboek Portugees. Liesbeth Slot-Hupkens, 2010/1

Van Dale gaat online. Robert van der Veen, 2009/3

Van Dale Groot Synoniemen woordenboek.Perpetua Uiterwaal, 2008/1

Van Dale Groot Woordenboek Nederlands – Duits en Duits –Nederlands. Robert van der Veen, 2009/3

Van Dale Groot Woordenboek Engels – Nederlands & Nederlands – Engels op cd – rom, versie 2.1. Shirley van der Pols, 2007/2

Van Dale Groot Woordenboek Duits – Nederlands & Nederlands – Duits op cd – rom, versie 2.1. Christine Witmer, 2007/3

Van Dale Groot Woordenboek F-N, N-F. Erna Zegwaard, 2009/2

Van Dale Jaarboek 2007. Robert van der Veen, 2007/2

Van Dale Modern Eufemismen woordenboek. Nellie Kenters, 2008/6

Van Dale Nieuwe woorden van het jaar 2008. Perpetua Uiterwaal, 2009/1

Van Dale Peutertaalkoffertje. Ada Franse, 2009/6

Van Dale woordenboekjes voor jonge kinderen vanaf 3 jaar. Ada Franse, 2010/3

Van “klein sterretje” tot “dom blondje”- of waarom tolken bij de diagnostiek zo belangrijk zijn. May van den Broek, 2007/3

Van lampenkap tot Gouden Strop. Margot van der Willigen, Irene ’t Hooft, Lucy Pijttersen, 2011/2

Van “Links minder links”tot “Wat leest men in 3048?” Christoph Bouthillier,2008/3

Van schaalvergroting naar schaalverkleining. Robert van der Veen, 2009/4

Van tekst naar text. Marnix Peters, 2014/4

Van torens en tongen. Rolf Wennekes, 2012/4

Van vaag idee tot prachtige dag. Jolanda Ammon, 2007/1

Van VAR naar modelovereenkomsten. 2016/1

Veelbelovende startersdag 2012, Ilze Hiddink en Marjolein du Jour, 2012/2

Veel zzp-ers bang om met modelovereenkomst te werken. 2016/3

Veranderingen bij ITV. Shirley v.d. Pols, 2004/7

Verandering en verloedering. Jaap van Braam Houckgeest, 2005/3

Verdwijnt het Engels met het Verenigd Koninkrijk uit de EU? Lisette Eindhoven, 2016/3

Vereniging Zelfstandige Vertalers. Nelly Eijgenraam, 2013/1

Verhoging algemeen BTW-tarief. Twan Maton, 2012/3

Verklaring arbeidsrelatie. Egbert Hartman, 2008/3

Vermakelijke blik op onszelf. Hans Moerbeek, 2013/2

Vermelding specialisatie Rbtv. Nynke Boorsma en Mustapha Loukili, 2012/4

Verruiming in toekenning van PE-punten. P.H.M.Keesom, 2014/1

Verschillen tussen gesproken taal tolken en gebarentaal tolken. Marlijne Hemelaar, 2005/6

Verschoningsbericht. Astrid Klein Sprokkelhorst, 2006/6

Verslag ALV. Paul Juten, 2015/2

Verslag bijeenkomst Kring Den Haag. Kiki van Gurp, 2011/2

Verslag jubileumviering 30 september. Perpetua Uiterwaal en Kees v.d. Zwart, 2006/5

Verslag kringbijeenkomst Portugese kring. Sandra Florindo en Hennie Bos, 2011/2

Verslag kring Den Haag. Tiny Mulder, 2013/3

Verslag lezing kring Amsterdam 2013. Helga Salemon, 2013/3

Verslag lezing over cross border mediation. Helen Porcelijn, 2011/3

Verslag NGTV – congres. Beatrix Pronk, 2005/4

Verslag ondernemersdag 2017. Maaike de Wijs en Christy de Back, 2017/3

Verslag Senoca. Drs.Helen Porcelijn, 2013/1,2

Verslag Senoca. Mr.H.J.M.Boukema, 2013/2

Verslag studiemiddag Senoca. Perpetua Uiterwaal, 2009/6

Verslag themadag taalkring Portugees. Karolien van Eck, 2012/3

Verslag themadag Taalkring Portugees 2013. Neeltje van Duijn, 2013/3

Verslag van de bijeenkomst van de literaire sectie. Irene ’t Hooft, 2006/6

Verslag van de Copyright Conference te Parijs. Shirley v.d. Pols – Harris, 2004/2

Verslag van de paneldiscussie “Vertalers, organisatie en de markt”. Liene Malsch, 2004/4

Verslag van de promotie van mevr. Dr. J.G.Heres Diddens – Wischmeyer. José Bakermans, 2005/5

Verslag van een zoektocht naar kantoorruimte. Tessa van Swieten, 2011/4

Verslag van de Grote Taaldag 2016. Jan Machiel Butter, 2016/1

Vertaalbureau zoekt beunhazen. 2011/4

Vertaal- en tolkopleidingen in Vlaanderen. Veerle Duflou, 2007/6

Vertaalkriebels in de lucht. 2015/1

Vertaalverhaal bij Een paardenaam. Anne Stoffel, 2014/3

Vertaalkundige. Liene Malsch, 2011/4

Vertaalprogramma’s worden gebruikt om vertalers het vel over de oren te halen. Hans Delévague, 2004/4

Vertaalslag, vertaalengel, vertaalduivel. Heleen Peters, 2010/2

Vertaalslag 2012: de (on)vrijheid van de vertaler, Lucienne Heemskerk, 2012/2

Vertaalstrategie. Liene Malsch, 2008/3

Vertaalwetenschap ontmoet andere vakgebieden. Shirley van der Pols, 2008/4

Vertalen en betalen. Nienke Groenendijk, 2005/6

Vertalen en Time management. Anne – Marijn Küthe, 2005/6

Vertalen in de praktijk. Marlijne Hemelaar, 2015/4

Vertalen is voor mij spelen met woorden. Pascale de Mari, 2017/4

Vertalen on the fly. Willem Jan Gasille, 2017/4

Vertaler Fred de Haas over Elis Juliana. Quito Nicolaas, 2011/4

Vertaler wordt uitgever. Nannie de Nijs Bik-Plasman, 2013/2

Vertalers moeten zich niet prostitueren voor een paar tientjes. Patricia van Helsdingen, 2011/3

Vertalers Spaans verenigd. Paul juten, 2012/3

Vertalen in ondernemersland. Robert van der Veen, 2009/2

Vertalen is het mooiste wat er is, misschien nog mooier dan zelf schrijven. Tineke Daniëls, 2015/2

Vertalen op een ander besturingssysteem of een andere locatie. Christoph Bouthillier, 2007/2

Vertalen uit het Spaans: tekst en uitleg. Mariëtte van Drunen, 2007/6

Vertalers aller landen… Robert van der Veen, 2012/4

Vertalersconferentie. Simon Andriesen, 2004/10

Vertalersduo. Perpetua Uiterwaal, 2009/5

Vertalers, geheimhoudingsplicht en de oorlog in Irak. Antoinette Dop, 2004/4

Vertalers kunnen niet staken maar wél eisen stellen. Robert van der Veen, 2007/2

Vertalers leveren maatwerk. Robert van der Veen, 2014/4

Vertaling morgen klaar, betaling volgend jaar. Mandy Sikkens, 2007/3

Vertaling van een cartoon. Paul Juten, 2015/1

Vertalingen.nl is het eerste ISO 17100 gecertificeerde vertaalbureau van Nederland. 2015/3

Vertellen wat er staat: over spraakherkenning voor vertalers. Marnix Peters, 2014/2

Vet! Jongerentaal nu en vroeger. Diederik Grit, 2004/8

Videoconferenties bij strafprocedures. Willemien Op den Orth, 2012/4

Videoconferenties in het kader van de Europese e-justitie. 2009/3

Vier eeuwen Mare Liberum. Robert van der Veen, 2010/1

25 jaar VZV. Kath Starsmore en Ellis Booi, 2015/4

Vijf jaar Wbtv register. Louise Rayar, 2014/3

50 jaar ontwikkeling van citaten in bioscoopfilms. Kees v.d. Zwart, 2006/5

Vingerkijken. Christoph Bouthillier, 2011/2

Visitekaartjespuzzel. Ate Meijer, 2012/4

Vluchtelingencrisis in cijfers. Tessa van Swieten, 2016/1

Vluchtelingen opleiden tot tolk. Tessa van Swieten, 2016/1

Voetnoot bij een beslissing van de Raad van State. Suzanne Groenhoeve, 2006/1

Von der Seemacht zum Trendland. Robert van der Veen, 2010/1

Voorbeeldige plaatjes. Christoph Boutillier, 2010/3

Voordracht interviewen. Robert van der Veen, 2007/6

Voor dummies en goedgeklede zakenlui. Lilian Overkamp, 2009/2

Voorjaarsactiviteit van de Kring Noord- en Oost – Nederland en VVTNN. Hanneke Rutges, 2008/4

Voorlichtingsbijeenkomst branchevereniging. Eneida Bliek – de Fiqueiredo Andrade, 2005/2

Voorstel voor een richtlijn voor het Europees Parlement en de Raad m.b.t. o.a. vertalingsverplichtingen. P.H.M. Keesom, 2008/3

Voorstel voor indeling van Algemeen Register, subregister en lijst t.b.v. de wet op de beëdigd tolken en vertalers. M.Sikkens, 2007/4

Voortgang normalisatieproces. Hanneke Kerkhoven, 2004/4

Vormen van regie op tolkdiensten in het VenJ-domein. 2017/1

Vraaggesprek over het werk van tolken. Zena Vollenberg, 2013/3

Vrij verkeer van diensten in Europa alleen voor Roemenen? Drs.Gabor Landman, 2014/1

VVTNN en NGTV. Agnes Roozeveld, 2015/3

Waarde en eigenwaarde. Andreas Schiemenz, 2015/3

Waarom Belgen en Nederlanders elkaar wel verstaan, maar niet begrijpen. Isabelle Bambust, 2016/4

Waarom een journaal? Cora Leek, 2006/2

Waarom is een blauwe maandag blauw? Perpetua Uiterwaal, 2010/1

Waarom octrooiteksten zo moeilijk zijn. Joep van Straaten, 2017/3

Waarom Pixar broccoli vertaalde als groene paprika. Lucienne Heemskerk, 2016/1

Waarom Surinamers beter Nederlands spreken dan Antillianen. Fred de Haas, 2013/4

Waarom wordt de tolk voluit in de publicatie van de uitspraak genoemd? P.H.M.Keesom, 2007/3

Waarom zie je nooit vloeken in ondertitels? Lucienne Heemskerk, 2012/1

Waarover praten zij? Liene Malsch, 2007/4

Waar zouden we zijn zonder onze lezers? Lucy Pijtersen, 2013/4

Waltraut Husmert ontvangt Martinus Nijhoff – prijs 2004. Greta Bais – Treimd, 2004/10

Water down and it came. Ben Wijdeveld, 2011/2

Wat heeft de regionale kring Den Haag in 2009 gedaan? Tiny Mulder, 2010/3

Wat heeft Jacques Brel met ons gedaan? Iris Rietveld, 2013/3

Wat je weggeeft ben je kwijt. Robert van der Veen, 2012/3

Wat is de toekomst van vertalers, tolken en terminologen. Robert van der Veen, 2014/3

Wat is er veranderd voor tolken en vertalers? Mr.Renate de Regt, 2016/4

Wat verwachten wij van het NGTV? Tiny Mulder, 2007/3

Wat willen wij ‘gewone’ NGTV-leden nu definitief? Tineke de Munnik, 2013/1

Wat zeg je? Leuke wetenswaardigheden over taal. Marnix Peters, 2012/1

Weekboek. Hugo Keizer, 2014/4

Weg om legging. Annemarie Houwink ten Cate, 2010/3

Wegwijs op ontdekkingsreis. Liljan Overkamp, 2013/3

Welpotverdriedubbeltjesnogantoe! Lucy Pijttersen, 2015/4

Wereldrijk voor een dag. Ada Franse, 2010/1

Wer immer lügt, dem wird man glauben. Robert van der Veen, 2014/2

Werkconferentie Samenwerken&Aansturen. Robert van der Veen, 2014/1

Werken aan de hand van Fatima. Paul Juten, 2011/3

Werken aan een future – proof tekst bij het CEN. Hanneke Kerkhoven, 2004/2

Werken als vertaler in Mexico. Nico Wiersema, 2005/4

Werken met de tolk – een partnerschap. Ada Franse, 2007/1

Werken voor de EU. Tiny Mulder en Lucienne Heemskerk, 2011/4

Werk-privé-balans voor zelfstandige professionals. Greta Vercruyce, 2015/4

Werking van het tolkengeheugen wetenschappelijk onderzocht. Ingrid Christoffels, 2004/3

Werven of sterven. Robert van der Veen, 2014/3

Werkwijze vertaalbureaus. Lucy Pijttersen, 2010/1

West – Brabant en Zeeland, kringbijeenkomst van 17 maart 2008. May van den Broek, 2008/3

Wie verre reizen maakt kan veel vertalen. Marlene Hemelaar, 2016/3

Wie zijn onze toekomstige collega-vertalers? Christy de Back c.s. 2017/2,3,4

Wij worden gedegradeerd tot dagloners. Bart van Veen, 2010/4

Wijziging in PE-procedure Bureau btv: opletten geblazen! Marnix peters, 2011/3

Wonder. Riekje Meijling, 2005/1

Woordenboek Arabisch. Mark Demmink, 2005/1

Woordenboek Nederlands – Noors/Noors – Nederlands. Diederik Grit, 2005/5

Woordenboek van Platte Taal. Annemarie Houwink ten Cate, 2007/6

Workshop De “witte” spelling. Tiny Mulder, 2006/6

Workshop ‘metaforen’, Ina van Wijk-Vos, 2012/2

Workshop onderhandelen. Greta Vercruyce, 2015/3

Workshop Schrijven van Thomas Verbogt en de algemene ledenvergadering. Kees v.d. Zwart, 2006/6

Workshop tarieven berekenen voor tolken en vertalers. Marnix Peters, 2012/1

Workshop Termininologie voor de vertaalpraktijk. Marcel Duijs, 2009/1

Workshop Time management voor tolken en vertalers, Marnix Peters, 2012/2

Workshop Verbindend communiceren. Els Akinci-van Tetering, 2014/2

Workshop Whodunnit. Els Akinci-van Tetering, 2015/4

Yankees, cookies and dollars. Annemarie Houwink ten Cate, 2010/3

Your attention, please. Willem Hurkmans, 2009/5

Zakboek gerechtstolken in strafzaken deel 2. Shirley van der Pols, 2007/6

Zanger en tekstschrijver Rick Treffers op Hiëronymusdag 2014. 2014/3

Zelf literair vertaler worden. Heleen Peeters, 2010/3

Zes Catalaanse dichteressen vertaald. Paul Juten, 2014/1

Zevende Vertaalslag. Paul Juten, 2015/2

Zeven versnellingen. Christoph Bouthillier, 2005/3

Zeven Zweedse poëten. Inger van den Brink-Persson, 2014/1

Zie het als signaal: wij gedogen niets. Ben Vollaard, 2007/5

Zijn broodfondsen een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen? Robert van der Veen, 2013/1

Zorgplicht werkgever voor zzp’ers, Reinier W.L.Russell, 2012/2

Zwak wint van sterk. Fred Mostert, 2004/8

Zwanen paren bij het leven. Lisette Eindhoven, 2013/4

Zwanenzang voor Shirley van der Pols-Harris. Richard H. van der Pols, 2010/1

Zweedse literatuur in Nederland. Lucy Pijttersen, 2013/2

Zweedse vertaalprijs voor janny Middelbeek. Paul Juten, 2013/2

Zzpérs onderzocht. Liene malsch, 2009/3

ZZP Prijzen tarievengids 2014-2015. Robert van der Veen, 2014/1