Mentoraat


Als lid van het NGTV kun je je opgeven voor het mentoraat, zowel als coach of voor coaching. Dit valt bij het Bureau WBTV onder intercollegiale toetsing, waar je max. 20 PE-punten voor kunt krijgen. (1 PE-punt per uur)

Coaching voor tolken

Ben je tolk? Dan maak je in onderling overleg samen afspraken over een traject waarbij de coach je vergezelt naar tolkdiensten. Daarna bespreek je hoe het ging en waar je tegenaan bent gelopen en maak je een korte beschrijving van de activiteit. Dit voeg je bij elkaar in een dossier. Aan het einde van het traject lever je het dossier in bij het NGTV en ontvang je een certificaat.

De coaching van tolken gaat over de wettelijke competenties van tolken, zoals integriteit, taalvaardigheid, kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal en tolkvaardigheid. Zakelijke en ondernemersgerichte competenties mogen wel onderdeel zijn van de coaching, maar komen niet in aanmerking voor PE-punten.

Coaching voor vertalers

Ben je vertaler? In onderling overleg maak je samen afspraken voor een traject van (tenminste) 20 uur waarbij de gecoachte diverse taaloverstijgende en taalspecifieke ‘problemen’ uit de vertaalpraktijk kan voorleggen aan de coach. Dit mag ook per e-mail plaatsvinden.

Van iedere bijeenkomst of overleg moet een korte beschrijving van de activiteit en het aantal uren van de activiteit worden gemaakt en door beide deelnemers worden ondertekend. Aan het eind van het traject wordt het dossier bij NGTV ingeleverd voor een certificaat.

De coaching van tolken gaat over de wettelijke competenties van vertalers, zoals integriteit, taalvaardigheid, kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal en vertaalvaardigheid. Zakelijke en ondernemersgerichte competenties mogen wel onderdeel zijn van de coaching, maar komen niet in aanmerking voor PE-punten.

Kosten

Aan het mentoraat zijn geen kosten verbonden, de coach zelf wordt ook niet betaald.

Opgeven

Geef je via onderstaand formulier op. Wij matchen jou dan met een coach op basis van bijvoorbeeld de onderlinge afstand of juist de taalcombinatie. Wil je juist liever zelf coachen? Ook dan kun je het formulier invullen!

Spelregels

  • het traject moet binnen een jaar afgerond zijn
  • het is alleen mogelijk om in te schrijven voor het hele traject van 20 contacturen/20 PE. Halverwege afhaken geeft dus geen recht op 10 punten o.i.d.
  • het 'koppel' kan de 20 uur naar eigen behoefte/inzicht verdelen over verschillende afspraken, maar van iedere afspraak moet een verslag worden gemaakt.