Naslagwerken

Etymologie

 • Etymologiebank - Meertens Instituut - Deze website is in januari 2010 opgezet door Nicoline van der Sijs, als vervolg op het vierdelige Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN), waarvan in 2009 het laatste deel is verschenen.
 • De Wereld van de Nederlandse Taal - de jongerenpagina van de Taalunie. Reis mee van station naar station om meer te weten te komen over woorden & zo, taalkunstenaars, het Nederlands als wereldtaal, dialecten of de geschiedenis van het Nederlands. Taalliefhebbers van 14 tot 18 jaar kunnen hier webredacteur worden.

Grammatica

Spelling

Stijlgidsen

Taaladviesdiensten

 • Taaladviesdienst - Onze Taal
 • Taaltelefoon - Vlaamse Overheid
 • De Nederlandse Taalunie - is een verdragsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken. Ons werk is erop gericht ervoor te zorgen dat wie Nederlands gebruikt of leert, daarvoor op alle mogelijke steun kan rekenen.
 • Taalunieversum - Taalunieversum is een product van de Nederlandse Taalunie. Een site waarop onder andere feiten en cijfers over de Nederlandse taal worden gegeven en ook Taaladvies in te winnen valt op het gebied van bijvoorbeeld spelling en grammatica.
 • Het Meldpunt Taal - verzamelt alles wat u over taal te melden hebt: nieuwe woorden, opmerkelijke uitspraken, kromme zinnen, ergernissen. Ook kunt u Friese en Nederlandse woorden opzoeken in online woordenboeken! Het is een Vlaamse website.
 • VRTtaal.net - Taalsite van de VRT, de publieke Vlaamse radio- en televisieomroep. Met een grote databank voor allerhande taalkwesties.
 • Taaltelefoon - Bij de (Belgische) taaltelefoon krijgt u advies over spelling, leestekens, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies zoals titulatuur en adressering, formulering en stijl. De Taaltelefoon geeft ook informatie over woordenboeken, naslagwerken en tijdschriften over taal, over nieuwe informatiebronnen over taal op cd-rom en op het internet, en over organisaties die zich met het Nederlands en met taaladvisering bezighouden.

Terminologie

Woordbetekenis

Vertalen

 • Filter - Tijdschrift over vertalen - ook op het web te lezen.
 • Vertaalverhaal - Op deze site vindt u technische verhalen naast grappige anekdotes, diepe literaire bespiegelingen naast lichtvoetige schetsen en weemoedige herinneringen naast wilde impressies

Radio

 • De Taalstaat - Frits Spits presenteert sinds 4 januari 2014 het taalprogramma de Taalstaat op de radio.