Permanente Educatie


Het NGTV vindt het belangrijk dat alle leden aan Permanente Educatie doen, ook als je geen PE-punten hoeft te behalen. Een levenslange beëdigingen zonder nascholing is niet meer aan de orde, onder andere door de nieuwe technologieën. Het uitgangspunt is dat gemiddeld 16 uur Permanente Educatie per jaar haalbaar moet zijn en dat het NGTV zich ervoor zal inspannen dat de 80 punten die binnen vijf jaar behaald moeten worden financieel ook haalbaar zijn.

Permanente Educatie moet aantrekkelijk zijn voor alle leden, beëdigd en onbeëdigd, ook omdat een breed werkterrein de weerbaarheid van de tolken en vertalers op de markt bevordert.

NGTV-Kwaliteitsplan
Op 20 januari 2017 is het NGTV door het Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleidingsinstelling. Het NGTV-kwaliteitsplan is daarna geïmplementeerd binnen het NGTV.

Educatieve bijeenkomsten binnen het NGTV, zoals deze momenteel en in de toekomst onder verantwoordelijkheid van het NGTV (zullen) worden ontwikkeld en aangeboden, worden aangeboden volgens de vereisten die in het kwaliteitsplan zijn opgenomen. Het NGTV voldoet hiermee aan de wettelijke voorwaarden die worden gesteld aan een scholingsinstituut, de z.g. “PE-aanbieder”. De activiteiten van het NGTV en van de kringen, secties en commissies worden door het Bureau Wbtv erkend als PE-activiteiten. Het streven is te komen tot een evenwichtig curriculum dat beantwoordt aan de behoeften van de leden.