Registratie PE-punten Bureau Wbtv


Be√ędigde tolken en vertalers moeten hun behaalde PE-punten registreren bij Bureau Wbtv. In 2014 bleek dat een aantal geregistreerde leden geen of onvoldoende punten hadden geregistreerd binnen de opgelegde termijn waardoor zij zich weer opnieuw moesten inschrijven. Om deze situatie te voorkomen voor de leden die een verlenging moeten aanvragen voorjanuari 2019, monitort het Bureau Wbtv de inschrijvingen en de verlengingen door steekproeven uit te voeren. Tolken en vertalers die de benodigde punten al hebben behaald voor het einde van hun termijn, hebben daarover inmiddels bericht ontvangen van het Bureau Wbtv. Anderen, die onvoldoende PE punten hebben geregistreerd, zijn daarvan inmiddels ook op de hoogte gebracht. Een aantal leden heeft echter nog helemaal niets geregistreerd en daar kan dus ook geen controle over worden uitgeoefend.

Hoe je je PE-punten kunt registreren wordt hieronder in het filmpje duidelijk uitgelegd. Voorkom dat je je straks opnieuw moet inschrijven en registreer de behaalde PE-punten op tijd. Het blijft je eigen verantwoordelijkheid!