Taalkring Frans

Deze Taalkring heeft tot doel de onderlinge contacten tussen vertalers en tolken Frans te bevorderen en de vakkennis te vergroten. Wie lid van de kring wil worden, kan zich via de groene button onder aan deze pagina aanmelden.  De Taalkring heeft ook een LinkedIn-groep en een Facebook-groep. Het e-mailadres van de Taalkring Frans is ngtvtaalkringfrans@gmail.com.

Een paar keer per jaar wordt er een bijeenkomst gehouden.

Verslag van de bijeenkomst van 30 juni 2017 door Elisabeth van der Linden

Op 30 juni 2017 kwam de taalkring Frans een middag bijeen voor een bijeenkomst met een geschiedkundig thema. Centraal stond Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon Bonaparte Deze laatste installeerde verschillende van zijn broers en zussen als koningen / koninginnen in de landen die hij had veroverd. Zo werd in 1806 Lodewijk Napoleon de eerste koning van Nederland. Lodewijk Napoleon werd voor de grap wel ‘Conijn van Olland’ genoemd, omdat hij naar het schijnt in zijn ijver om Nederlands te leren, op deze manier de zin verbasterde ‘ik ben de koning van Holland’. Onderzoeksjournalist Hans van den Eeden, gespecialiseerd in de geschiedenis van de 19e eeuw, verzorgde een onderhoudende lezing, waarin hij ons meenam naar de Franse periode in Nederland. De revolutionaire Fransen werden In 1795 door velen als bevrijders in ons land binnengehaald. Meerdere duizenden Patriotten waren naar Noord-Frankrijk gevlucht en kwamen met de Franse troepen terug naar Nederland. Willem V vluchtte naar Engeland. Onder het Franse bewind werd er in sneltreinvaart een nieuwe bestuursvorm ingevoerd. Al 10 dagen na de Franse intocht werden er nieuwe gemeentebesturen geïnstalleerd. In 1798 werd een Grondwet ingevoerd waar onze huidige grondwet nog steeds op gebaseerd is. Ook het strafrecht werd hervormd. In 1806 werd de toen 28-jarige Lodewijk Napoleon als koning geïnstalleerd, met zijn vrouw Hortense de Beauharnais, stiefdochter van Napoleon, als koningin. Lodewijk Napoleon deed zijn best om een goede koning voor zijn nieuwe volk te zijn. Hij betoonde zich zeer betrokken bij de slachtoffers van enkele grote overstromingen en stelde zelfs zijn paleis open voor de slachtoffers. Daarnaast richtte hij het Rijksmuseum op en de Academie van Wetenschappen. Hij vaardigde ook de verplichting uit dat vrouwen hun kinderen borstvoeding moesten geven om zo diverse ziektes te voorkomen en de kindersterfte te verlagen. Hij hield iedere dag audiëntie voor burgers die hem iets wilden vragen. Hij weigerde echter de dienstplicht in te voeren, zoals zijn broer de keizer van hem vroeg. Na een groeiend aantal conflicten zette zijn broer Napoleon hem in 1810 weer af. Nederland werd toen door de Fransen geannexeerd, wat duurde tot 1813, toen Napoleon werd verslagen en verbannen naar Elba. Daarna volgde de intocht van koning Willem I van Oranje. Na deze lezing werden wij door onze kringcoördinator Brigitte Dankers onderworpen aan een kennisquiz over Napoleon. Waar de lezing van van den Eeden in het Nederlands was, gingen we nu over op het Frans. De antwoorden op de quiz waren niet altijd even makkelijk. Na deze grappige presentatie actie van Brigitte en de leerzame informatie die ze ons verschafte, deden we nog een oefening over het gebruik van de passé simple. Daarna was het tijd voor een drankje en napraten over de leerzame middag.

Verslag van de bijeenkomt van 27 januari 2017:

Levensmiddelenetikettering en menu’s

Met 28 deelnemers was de belangstelling voor de bijeenkomst van de Franse kring op 27 januari jongstleden in de Kargadoor weer onverminderd groot. De middag stond in het teken van de Europese wetgeving voor de etikettering van levensmiddelen en het vertalen van etiketten en menu’s.

TEKST MARIJKE HUIJGEN

Marjan Boos gaf uitleg over de achtergrond van etiketteksten. Als levensmiddelentechnoloog met twintig jaar ervaring is zij een expert op dit gebied. Zij omlijstte de informatie over de wetgeving op dit gebied en verplichte meldingen op etiketten met treffende praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld over de manier waarop bedrijven hiermee omgaan. Een goed begrip van etiketten is nog niet voldoende om deze te kunnen vertalen. Je mag alleen termen gebruiken die in de wet staan voorgeschreven en de vertaling moet gelokaliseerd worden om te voldoen aan de nationale wetgeving van het land van de doeltaal. Zo moeten bewaarvoorschriften soms aangepast worden.
Naast een meer dan gemiddelde warenkennis is voor deze specialisatie dan ook een goede kennis van de wetgeving nodig, zowel van de EU als van de landen van de bron- en doeltaal.
Tijdens de presentatie van Pascale van Kempen konden we de zojuist verworven terminologie over etiketvermeldingen aanvullen met de Franse tegenhangers. Zij vertaalt etiketten voor de Franse en Belgische markt. Haar klant is een controlebureau, dat ook de lokalisatie voor zijn rekening neemt. Daarnaast vertaalt Pascale menu’s voor restaurants. De benamingen kunnen soms nogal cryptisch zijn. Een handige tip is om altijd illustraties op te vragen van het product of gerecht dat je moet vertalen. Tot slot vertaalden we een aantal menutermen en gerechten in en uit het Frans, wat zonder afbeeldingen behoorlijk lastig bleek te zijn!
Na deze boeiende presentaties begaven velen van ons zich nog even naar de bar van de Kargadoor, waar we de middag afsloten met een drankje.

Verslag van de bijeenkomst van 4 november 2016 door Linda Meijvogel-Beijl

Op vrijdag 4 november kwam de Taalkring Frans bij elkaar in Utrecht. Dertig leden hadden zich verzameld voor een leerzame en gezellige middag.

Mirjam van Dootingh, de interim-manager van het NGTV, opende de middag. Zij deed verslag van haar werkzaamheden voor het NGTV tot nu toe en vertelde waar zij en het bestuur zich op dit moment verder mee bezig houden.

David Brunand verzorgde het hoofdprogramma. Hij gaf een presentatie over het kopen van een huis in Frankrijk. Hierin gaf hij tips voor mensen die van plan zijn om dit te doen, waarbij hij de Franse situatie vergeleek met de Nederlandse. Voor ons als vertalers was het uiteraard ook belangrijk om de terminologie in het Frans en het Nederlands te leren kennen en te vergelijken.

De tips waren om vooral eerst goed na te denken en je tijd te nemen voordat je een huis koopt in Frankrijk. Verken de omgeving in alle jaargetijden. Vermijd huizen die te afgelegen zijn in verband met inbraak. Win inlichtingen in over de prijs en bekijk of het gunstiger is om van een particulier te kopen in plaats van via de makelaar. Bekijk of het mogelijk is om bij een Franse bank een lening af te sluiten en of dit gunstiger is dan het afsluiten van een lening bij een Nederlandse bank. Denk aan de bijkomende kosten, zoals verzekeringskosten, gas, water en licht, onderhoudskosten en belastingen. Probeer er ook achter te komen of er plannen zijn om in de buurt te gaan bouwen. Het zou kunnen zijn dat een huis hierdoor veel minder waard wordt.

Vervolgens kregen we praktische tips over bouwen en verbouwen. Om aan te bouwen of bij te bouwen zijn vergunningen vereist. Het kan zo zijn dat er op een deel van het terrein niet gebouwd mag worden. Soms mag een huis wel uitgebouwd worden, maar moet je wel rekening houden met een maximale oppervlakte.

Verder is het belangrijk om goed op te letten bij het bezoeken van een te kopen huis. De verkoper dient je te wijzen op verborgen gebreken, maar niet op gebreken die duidelijk zichtbaar zijn. Als je het vermoeden hebt dat de oppervlakte niet klopt, dien je dit te laten opmeten door een specialist. In alle overeenkomsten staat dat de koper niet kan klagen als de oppervlakte niet klopt.

Daarna werden wij bekendgemaakt met de verschillende stappen van het koopproces, waarbij we uiteraard ook de Nederlandse vertalingen en equivalenten leerden kennen van het avant-contrat, de compromis de vente en de acte authentique de vente. Het Franse systeem bleek nog niet zo eenvoudig te zijn!

Na enkele tips over het verkopen van een huis in Frankrijk, als je dit bijvoorbeeld geërfd hebt, was er nog ruimte om vragen te stellen over vertaalkwesties die de deelnemers in de praktijk zijn tegengekomen. Het was al met al een zeer informatieve bijeenkomst, met een complexe inhoud die door David Brunand zeer duidelijk werd uitgelegd. Tot grote vreugde van de leden van de Taalkring bleek hij na afloop direct bereid om volgend jaar weer een onderwerp te komen bespreken.

Anne-Marie Kalkman, Brigitte Dankers en Marie-Louise van Brouwershaven, bedankt voor het organiseren van deze leuke en leerzame middag!

Verslag van de bijeenkomst van de NGTV-Taalkring Frans d.d. 17 juni 2016 in de Kargadoor te Utrecht - door Henny de Man

Op zeventien juni jongstleden vond de bijeenkomst van de NGTV-Taalkring Frans  plaats in de Kargadoor te Utrecht. We waren met zeventien deelnemers.

Marie-Louise van Brouwershaven opende de middag met een welkomstwoord en enkele mededelingen, daarna kwam Brigitte Dankers aan het woord die de indeling van de dag doornam.

Vervolgens hield Marieke Lodder een interessante presentatie over La réforme de l’orthographe, haar presentatie werd gelijktijdig op scherm gepresenteerd en luchtig afgewisseld met enkele video’s. Het doel van de nieuwe spelling is om de spelling te vergemakkelijken. We trachtten hierin mee te gaan, maar op de reacties afgaande hadden en hebben de meesten onder ons er een zwaar hoofd in.  ‘Zonde van het accent circonflexe als dat komt te verdwijnen. Oignon en maitresse zonder het ‘dakje’ waar ooit een ‘s’ stond.’ ‘Ach,’ verzuchtte één van ons, ‘het zal wel weer overwaaien.’ De spellingshervorming werd al in 1990 goedgekeurd door de Académie Française en al die jaren tegengehouden, ook nu zijn er weer veel tegenstanders. Wat impliceert de réforme voor vertalers. In feite hebben we de keus om voor de nieuwe of de oude spelling te kiezen, als we in een tekst maar consistent blijven.

Hierna was het de beurt aan Julie Veenenbos die het onderwerp ‘ingestuurde (ver)taalproblemen’ voor haar rekening nam. Eerst behandelden we de ‘algemene’ problemen als: hoofdlettergebruik bij stromingen en groeperingen; het verschil in het gebruik van haakjes in de Franse en de Nederlandse taal; de omgangsvormen in mailverkeer;  interpunctie met name het gebruik van komma’s in beide talen. Daarna verdeelden we ons in groepjes om zinnen en stukjes tekst te bespreken en te vertalen, die de vertalers in hun praktijk als moeilijk hebben ervaren. Na de pauze zijn we hiermee in groepjes verder gegaan om daarna de vertalingen met z’n allen te bespreken.

Het laatste deel van het programma wijdden we aan het nummer Mourir pour les idées van George Brassens (1921-1981) onder leiding van Brigitte Dankers. Dit gedeelte werd in het Frans gegeven. We gingen kort in op de achtergrond van deze chansonnier, de soort rijm, de strekking van de tekst en het rijke taalgebruik. Het was een mooie afsluiting van die middag.

Na afloop was er gelegenheid om wat te drinken.

Henny  de Man

Verslag van de bijeenkomst van de NGTV-Taalkring Frans d.d. 29 januari 2016 in de Kargadoor te Utrecht

16 deelnemers waren afgereisd naar Utrecht voor de workshop cv’s schrijven, gegeven door Sandra van Megen, trainer, coach en communicatiespecialist bij training- en coachingbureau 'Helder en Verder' uit Beek-Ubbergen.

Brigitte Dankers opende de middag met een welkomstwoord en een overzicht van de agenda.

Vervolgens was het woord aan Sandra, die ons na een korte introductie uitlegde dat een recruiter gemiddeld maar 9 seconden naar een cv kijkt om een eerste selectie te maken (ja, nee, misschien). Als oefening kregen we 12 voorbeeld-cv’s elk slechts 9 seconden te zien en moesten we voor onszelf noteren welke 4 cv’s op de Ja-stapel zouden belanden. Vervolgens moesten we de cv’s in groepjes op inhoud beoordelen en tot een slotoordeel komen. In de groep volgde een geanimeerde discussie over de verschillende cv’s. Conclusie: over het algemeen heeft een rustige opmaak de voorkeur, maar het kan zinvol zijn om je cv aan te passen aan het bedrijf waar/de functie waarop je solliciteert. Vervolgens werden de cv’s van de deelnemers langs de wand aangeplakt en mocht iedereen zijn commentaar erbij schrijven. Een nieuwe discussie volgde over de manier waarop je jezelf kunt profileren in een cv. Wat vind je belangrijk? Waar erger je je aan bij andere vertalers?

Sandra sloot haar interessante workshop af met een opsomming van zaken waarop bij een cv gelet wordt (1. Naam, 2. Foto,  3. Huidige bedrijf en functie, 4. Vorige bedrijf/bedrijven en functie(s), 5. Opleiding, 6. Personeelsprofiel, competenties en vaardigheden) en met een waarschuwing voor Computerscreening, waarbij het cv zo weinig mogelijk opmaak en zoveel mogelijk relevante termen uit de advertentie dient te bevatten.

Na de pauze werd de bijeenkomst voortgezet o.l.v.  Brigitte. Met algemene instemming werd besloten om het tweede gedeelte in het Frans te doen. In groepjes moesten we eerst een Nederlands voorbeeld-cv in het Frans vertalen, met inachtneming van de richtlijnen voor het opstellen van een cv op de website www.bonjourdefrance.com. Vervolgens werden de vertalingen gezamenlijk besproken. Eén groepje had het voorbeeld-cv ‘tel quel’ vertaald. Alle andere groepjes hadden ervoor gekozen om het rommelige cv te herschrijven en aan te passen aan genoemde richtlijnen. Het Franse en het Nederlandse cv blijken niet substantieel van vorm en inhoud te verschillen.

Ten slotte maakte Brigitte van de gelegenheid gebruik om te wijzen op de invoering van clusters, (groepjes binnen de Taalkring  Frans rondom verschillende hoofdthema’s: Toerisme, Milieu, Voedsel, Juridisch, Onderneming/marketing, Techniek, Taal algemeen). Het is bedoeling dat iedereen zich aansluit bij een (of meerdere) cluster(s) en via de contactperso(o)n(en) ideeën aandraagt en/of initiatieven ontplooit om de Taalkring Frans in leven te houden en verder te ontwikkelen.

De door Brigitte en Marie-Louise perfect georganiseerde middag werd informeel afgesloten met een gezellig drankje in het barretje van de Kargadoor.

 

 

 

Downloads

Alleen beschikbaar voor leden.

Agenda

08
dec.
Bijeenkomst Taalkring Frans

Lezing erfrecht door David Brunand

Peiling

Alleen beschikbaar voor leden.

Deze site maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en verbeteren.

Akkoord Weigeren