Moedertaalprincipe

Het moedertaalprincipe houdt in dat vertalers en ook tolken vertalen van de vreemde taal naar de moedertaal. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een vertaler een vreemde taal nooit zo goed zal beheersen als zijn moedertaal. Een moedertaalspreker -of native speaker- zal de beste vertaling afleveren. Soms is een moedertaalspreker niet voorhanden, of niet nodig. Vertalers maken vaak gebruik van revisie.

Native en near native-niveau

Een vertaler heeft een zeer grondige kennis van de vreemde taal, tot op near native-niveau. Dit niveau bereikt hij door jarenlange studie en door het intensief bijhouden van de taal. Toch zal een near native speaker nooit helemaal het niveau van een native speaker bereiken. Een moedertaalspreker is van jongs af aan vertrouwd met de taal en alle nuances hierin, en het is bijna onmogelijk om dit niveau in een vreemde taal te bereiken.

Geen moedertaalspreker voorhanden…

In Nederland komt het relatief vaak voor dat een vertaler naar een vreemde taal vertaalt in plaats van naar het Nederlands. Er zijn niet altijd voldoende moedertaalvertalers beschikbaar. Een moedertaalspreker die geen vertaler is, is beslist niet geschikt om in deze behoefte te voorzien: een gedegen opleiding tot vertaler of tolk én een uitstekende (near native) kennis van het Nederlands blijven essentiële vereisten.

Wanneer noodzakelijk?

Het moedertaalprincipe geldt altijd voor vertalingen die gepubliceerd moeten worden, zoals boeken, folders en websites. Deze moeten natuurlijk een goede indruk maken en vertrouwen wekken. De vertaling moet dan ook tot in de puntjes in orde zijn. 

Vertalingen van bijvoorbeeld werkdocumenten, zoals brieven voor intern gebruik, kunnen vaak wel vertaald worden door een near native-vertaler.

Ook bij bepaalde teksten waarin veel vaste uitdrukkingen voorkomen en waarbij "spelen met woorden" geen essentiële rol speelt, zoals juridische teksten, kan ook een near native vertaler ingezet worden, met veel ervaring op dat vakgebied.

Revisie

Bij het vertalen, of dat nu naar de vreemde taal of naar de moedertaal is, kan een vertaler gebruikmaken van revisie door een moedertaalspreker die goed op de hoogte is van het onderwerp.

Het NGTV heeft speciale vakgroepen die bestaan uit leden die werken als literair vertalerjuridisch vertalertechnisch vertaler.

Tolken

Het moedertaalprincipe geldt voor alle vertalers en voor conferentietolken (voor zowel simultaan-, als consecutieftolken). Gesprekstolken vertalen meestal in beide richtingen en werken dus niet volgens het moedertaalprincipe. De reden is simpel: een gesprek voeren met twee tolken is uit praktisch oogpunt niet haalbaar.

Het NGTV heeft speciale vakgroepen die bestaan uit leden die werken als simultaantolk of consecutief tolk. 

Deze site maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en verbeteren.

Akkoord Weigeren