Websites - Tips voor schrijven van een artikel


De eerste 200 tekens van een artikel zijn essentieel - daar moet de info staan die de lezer verleidt om verder te lezen.

Taal en stijl
Gebruik bij voorkeur een neutrale, zakelijke stijl. Stijl hangt natuurlijk ook af van het soort artikel.

Schrijf een krachtige inleiding (200 tekens)
De meeste artikelen op de website hebben een titel, een subtitel, een teaser en een hoofdtekst. Dit zijn verplichte velden (er moet tekst staan). De titel, subtitel en “teaser” (inleiding, verleidingstekst) bevatten de kern van het bericht, die de lezer aanspoort om verder te lezen. Dit is ook de tekst die wordt getoond als een artikel van de website wordt geciteerd in bijv. LinkedIn. Dat zijn (ongeveer) 200 tekens (letters, spaties en interpunctietekens). Maak de "teaser" niet te kort of iets in de trant van "kijk snel verder", geef zoveel mogelijk informatie, maak optimaal gebruik van die eerste 200 tekens, "verleid" met een intrigerend citaat uit de hoofdtekst, een woordspeling, of een andere tekst die nieuwsgierig maakt naar meer. De kern is: wie, wat, waar, wanneer.

Een voorbeeld
Een tekst als deze (aangeleverd door derden) is niet ideaal als introductietekst: “Het evenement Vertaalslag moet nog plaatsvinden, maar de winnaars van de jaarlijkse trofeeën zijn al verkozen. De Vertaalengel 2014 is toegekend aan de redactie van de website van boekhandel Athenaeum voor...”
  • "Het evenement" - kan weggelaten worden zonder verlies van informatie
  • “moet nog plaatsvinden” – noem de datum
  • “de winnaars van de trofeeën” – vervang “trofeën” door de naam van de trofeeën (vertaalengel en vertaalduivel)
  • Korte uitleg waar die trofeeën voor staan.
De kerntekst: “Tijdens de Vertaalslag (3 maart, Balie Amsterdam) worden de Vertaalengel en de Vertaalduivel uitgereikt. De Vertaalengel is voor iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het vertaalvak. De Vertaalduivel gaat naar iemand als uitnodiging om iets te doen, of na te laten, in het belang van het vertaalvak.”

Geef niet dezelfde informatie in titel, subtitel, teaser en hoofdtekst
De "teaser" verschijnt ook weer in de hoofdtekst, als eerste tekst. Dit is altijd platte tekst, die (helaas) niet kan worden opgemaakt. Zorg er daarom voor dat elk onderdeel (titel, subtitel, teaser en hoofdtekst) andere informatie geeft.

Schrijf korte alinea’s
Artikelen lezen het prettigst als ze zijn opgedeeld in korte alinea’s (“hapklare brokjes”). Voor sommige onderwerpen, vooral teksten met een juridisch/politiek tintje, zijn lappen tekst bijna onvermijdelijk, maar het merendeel van de artikelen is gebaat bij regelmatig “lucht” (witregels) tussen de tekstregels.

Maak in de hoofdtekst gebruik van koppen
Een tekst wordt nog prettiger leesbaar als er af en toe tussentitels in de hoofdtekst gebruikt worden - de blauwe titels in de tekst die je nu aan het lezen bent. Gebruik voor titels, tussentitels enz. geen vet, onderstrepen of cursief, maar gebruik koppen/ headers. Als je met koppen werkt, wordt de tekst op de website automatisch opgemaakt volgens de layout van de website. Gebruik vet, onderstrepen of cursief alleen in lopende tekst, volgens de gebruikelijke regels, zoals: cursieve tekst is een citaat/quote, staat tussen aanhalingstekens.

Niet omschrijven waar iets te vinden is, maar een hyperlink maken
Zodra er wordt verwezen naar een andere pagina van de NGTV-website, of naar een andere website, of "stuur een email naar"…. altijd een hyperlink maken. Niet beschrijven waar iets te vinden is “kijk op Nieuwsberichten Algemeen”, maar de verwijzing klikbaar maken via een hyperlink ("Verder lezen…. " "Stuur een email naar…." Enz. Zie: Hoe maak ik een hyperlink?

Gebruik voor rijtjes geen tabs, maar tabellen
Alleen in een tabel worden kolommen tekst netjes uitgelijnd op de website.

Geen afkortingen zoals ivm, mbt
Altijd “van de” en nooit v.d., altijd “in verband met” en niet ivm, enzovoorts.

Geen formeel, ambtelijk taalgebruik
Gebruik als het even kan geen passieve constructies. Bijv.: “wij zijn begonnen met” in plaats van “er is een aanvang genomen met”. Spreek de lezer aan, maak het persoonlijk. Bijv. “Foutje op de website? Laat het ons weten!” in plaats van “Onvolkomenheden op de site signaleren en melden”. Gebruik kernachtige teksten. Is het relevant? Trekt het de aandacht? Klinkt het zakelijk, professioneel? Zakelijk en professioneel hoeft niet saai, langdradig, vol moeilijke woorden of ingewikkelde zinsconstructies te zijn (liever niet....).

Gebruik de spellingscontrole
Schrijf correct gespeld Nederlands. Het lijkt een open deur, maar elke vertaler weet hoe een spel- of typfout ongemerkt in een tekst kan sluipen. Gebruik daarom altijd de spellingscontrole in de laatste ronde voor verzending ter publicatie.

Vermijd uitroeptekens en loze kreten (Leuk! Grappig! Handig! Moet je zien!
Veel uitroeptekens en loze kreten komen wat amateuristisch over.

Zorg voor een afbeelding
De website is ontworpen om veel afbeeldingen te bevatten. Daardoor oogt een artikel zonder afbeelding "kaal" en leeg ("er ontbreekt iets"). Vandaar: bij elk artikel een afbeelding.
Zie ook: Tips voor het schrijven van een onderwerpregel die tot lezen aanzet
Zie ook: Tips voor email die gelezen wordt