slide

Het NGTV


Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers is met bijna 1000 leden de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland. Met specialisten in vrijwel alle talen en vakgebieden, waaronder beëdigd vertalers en beëdigd tolken. Het NGTV staat al meer dan 60 jaar voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Taken en doelstellingen

Het NGTV zet zich in voor:

  1. de bevordering van de professionele en materiële belangen van de vertalers en tolken in het algemeen en van de NGTV-leden in het bijzonder;
  2. de bevordering van een juist begrip van de taak van vertalers en tolken;
  3. versterking van nationale en internationale positionering op het gebied van vertalen en tolken.


Lid worden

Lees hier hoe je je aansluit bij de grootste beroepsvereniging voor tolken en vertalers in Nederland.
Het lidmaatschap biedt vele voordelen!

Organisatie van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

De vereniging telt onder andere secties en kringen. Secties en kringen worden gevormd door vertalers en tolken die dezelfde specialisatie of talencombinatie hebben, of in dezelfde regio wonen.

Geschiedenis van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Het NGTV is voortgekomen uit een fusie (in 2000) van twee organisaties: het Nederlands Genootschap van Vertalers (NGV, opgericht op 22 februari 1956) en het Nederlandse Vereniging van Tolken en Vertalers (NVTV).