Individuele belangenbehartiging


Helpdesk voor nieuwe leden (starterhelpdesk)

Het NGTV heeft een helpdesk voor nieuwe leden. Deze startershelpdesk wordt bemand door een NGTV-lid en vragen kunnen zowel telefonisch als via de mail worden gesteld. Via het NGTV-secretariaat worden ook vragen doorgezet. Veelgestelde vragen aan de startersdesk worden opgenomen in de FAQ.

Helpdesk algemeen

De algemene helpdesk is ondergebracht bij het NGTV-secretariaat. Vragen kunnen zowel telefonisch als via de mail worden gesteld. Ze worden door het secretariaat zelf beantwoord of gericht doorgezet aan bestuur, directeur of anderen. Veelgestelde vragen aan de algemene helpdesk worden opgenomen in de FAQ.


Belangenbehartiging


De markt voor tolken en vertalers, met name de overheidssectoren die te maken hebben met aanbestedingen van tolk- en vertaaldiensten, blijft volop in beweging. Er is structureel overleg met diverse stakeholders in deze sectoren, zoals overheden, de diverse opdrachtgevers van de overheidscontracten, de koepel van vertaalbureaus evenals met de grotere vertaalbureaus. Uit de resultaten die dit overleg oplevert, blijkt dat de rol van het NGTV als belangenbehartiger onveranderd groot is.

Download

Lidmaatschap PZO

Lees meer

Download

Tolken in de Toekomst

Lees meer

Download

FIT Europe

Lees meer

Download

Convenant naar Hongaars model

Lees meer

Download

ISO-norm voor Vertaaldiensten

Lees meer